Κατηγορία: Linux

Το Linux παρέχει στους προγραμματιστές λογισμικού την ελευθερία και την ασφάλεια που θέλουν να αναπτύξουν χρήσιμες εφαρμογές και προσφέρει περισσότερο έλεγχο στους προγραμματιστές. Ο πυρήνας Linux είναι εξαιρετικά δημοφιλής και

Το γεγονός ότι το Linux είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να ασχοληθούν με το λειτουργικό σύστημα και να προσαρμόσουν τα πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, είναι επίσης ο

Γνωρίστε τις πιο δημοφιλείς επιλογές αποθήκευσης cloud Linux για ισχυρούς χρήστες. Θα ήταν υποτιμητικό να πούμε ότι το Linux δεν είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα για επιτραπέζιους υπολογιστές.

Η εντολή Find Linux είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους διαχειριστές συστήματος να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται αρχεία και καταλόγους με βάση ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων αναζήτησης. Μπορεί να

Συμβαίνει συχνά να βρίσκουμε ότι ένα σύστημα Linux έχει επανεκκινηθεί με απρογραμμάτιστο τρόπο ή για άγνωστους προφανείς λόγους. Η εύρεση και η επίλυση της βασικής αιτίας μπορεί να βοηθήσει στην

Εάν αναζητάτε πώς να εγγράψετε την οθόνη στο Ubuntu, έχουμε ήδη εξηγήσει χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής οθόνης και εφαρμογές τρίτων. Ωστόσο, για όσους χρησιμοποιούν άλλες διανομές Linux, έχουμε συγκεντρώσει

Η διαχείριση χρηστών σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα είναι μία από τις βασικές εργασίες ρουτίνας ενός διαχειριστή συστήματος. Για ένα λειτουργικό σύστημα που βασίζεται σε Linux, συνήθως περιλαμβάνει τη δημιουργία λογαριασμών

Σε αυτόν τον οδηγό, θα προχωρήσω στην εγκατάσταση του PyTorch σε Windows και Linux, χρησιμοποιώντας το Anaconda για τη διαχείριση της εγκατάστασης των πακέτων. Η εγκατάσταση θα γίνει χρησιμοποιώντας το

Ένα από τα απαραίτητα για να γνωρίζει ένας διαχειριστής συστήματος είναι πώς να ρυθμίσει τις παραμέτρους της υπηρεσίας κατά την εκκίνηση, έτσι ώστε όταν ένας διακομιστής λαμβάνει επανεκκίνηση, ξεκινά αυτόματα.

Ως Sysadmin, μία από τις συχνές δραστηριότητες είναι η επανεκκίνηση ή η απενεργοποίηση διακομιστών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δραστηριότητα τακτικής συντήρησης, όπως επιδιόρθωση λειτουργικού συστήματος ή λόγω βλάβης υλικού

Το Linux προσφέρει αμέτρητες εντολές και βοηθητικά προγράμματα, τα οποία σας βοηθούν να εκτελέσετε τις εργασίες διαχείρισης του συστήματός σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Η εργασία σας ως διαχειριστής συστήματος περιλαμβάνει