9 καλύτερα εργαλεία αντίστροφης μηχανικής για επαγγελματίες ασφαλείας

Η Αντίστροφη Μηχανική είναι η διαδικασία ανάλυσης ενός προϊόντος ή συστήματος προκειμένου να κατανοηθεί ο σχεδιασμός, η εσωτερική λειτουργία και η λειτουργικότητά του.

Η αντίστροφη μηχανική χρησιμοποιείται συχνά για την καλύτερη κατανόηση ενός προϊόντος ή συστήματος προκειμένου να βελτιωθεί, να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά προϊόντα ή συστήματα ή να εντοπιστούν και να διορθωθούν ελαττώματα ή τρωτά σημεία.

Χρησιμοποιείται συνήθως σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η κατασκευή και η ασφάλεια. Ωστόσο, η αντίστροφη μηχανική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κακόβουλους σκοπούς, όπως η κλοπή εμπορικών μυστικών ή η δημιουργία πλαστών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, η αντίστροφη μηχανική ρυθμίζεται συχνά από νόμους που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και τα εμπορικά μυστικά.

Για να γίνει ικανός στην αντίστροφη μηχανική, ένας επαγγελματίας ασφάλειας θα πρέπει να έχει ισχυρή κατανόηση της επιστήμης των υπολογιστών και του προγραμματισμού, καθώς και εμπειρία με εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αντίστροφη μηχανική, όπως αποσυναρμολογητές και εντοπιστές σφαλμάτων.

Πώς λειτουργεί η Αντίστροφη Μηχανική;

Η αντίστροφη μηχανική είναι η διαδικασία ανάλυσης ενός συστήματος για την κατανόηση των στοιχείων, των λειτουργιών και των λειτουργιών του, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ή να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο ή απομίμησή του.

Η αντίστροφη μηχανική είναι ένας πολύτιμος μηχανισμός για διάφορους σκοπούς, όπως η κατανόηση της λειτουργικότητας ενός συστήματος, ο εντοπισμός τρωτών σημείων ή αδυναμιών στο σύστημα, η δημιουργία συμβατών ή εναλλακτικών εκδόσεων του συστήματος και η βελτίωση του αρχικού σχεδιασμού.

Η διαδικασία της αντίστροφης μηχανικής περιλαμβάνει συνήθως την αποσυναρμολόγηση ενός συστήματος ή μιας συσκευής για την κατανόηση των στοιχείων του και του τρόπου με τον οποίο ταιριάζουν μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διάσπαση φυσικών συσκευών ή την ανάλυση του κώδικα και της δομής των συστημάτων λογισμικού.

Μόλις αποσυναρμολογηθεί το σύστημα, τα επιμέρους εξαρτήματα μελετώνται και αναλύονται προκειμένου να κατανοηθεί η λειτουργία τους και πώς συνεργάζονται για να μπορέσει να λειτουργήσει το συνολικό σύστημα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων όταν χρησιμοποιείτε την αντίστροφη μηχανική και να τη χρησιμοποιείτε μόνο για νομικούς και ηθικούς σκοπούς.

Σκοπός της Αντίστροφης Μηχανικής στην Ασφάλεια

Ο σκοπός της αντίστροφης μηχανικής στον τομέα της ασφάλειας είναι ο εντοπισμός και ο μετριασμός πιθανών τρωτών σημείων σε ένα προϊόν ή ένα σύστημα. Αυτό γίνεται συνήθως εξετάζοντας τη σχεδίαση, τον κώδικα ή τα στοιχεία του προϊόντος ή του συστήματος προκειμένου να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί και να εντοπίσουμε τυχόν πιθανές αδυναμίες.

Για παράδειγμα, ένας ερευνητής ασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιήσει αντίστροφη μηχανική για να μελετήσει το σχεδιασμό μιας εφαρμογής λογισμικού προκειμένου να εντοπίσει τυχόν ευπάθειες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι εισβολείς. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εξέταση του κώδικα της εφαρμογής, την ανάλυση των επικοινωνιών του δικτύου της ή τη μελέτη των αλληλεπιδράσεών της με άλλα συστήματα ή στοιχεία.

Μόλις εντοπιστούν πιθανές ευπάθειες, ο ερευνητής ασφάλειας μπορεί στη συνέχεια να εργαστεί για την ανάπτυξη λύσεων για τον μετριασμό αυτών των τρωτών σημείων, όπως επιδιορθώνοντας τον κώδικα της εφαρμογής ή εφαρμόζοντας πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας του προϊόντος ή του συστήματος και στην προστασία του από πιθανές επιθέσεις.

Βήματα στην Αντίστροφη Μηχανική

Η αντίστροφη μηχανική περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα βήματα:

 • Προσδιορίστε το προϊόν ή το σύστημα προς αντίστροφη μηχανική: Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού ή συστήματος που πρέπει να μελετηθεί καλύτερα για να κατανοήσετε τη σχεδίαση, τις εσωτερικές λειτουργίες και τη λειτουργικότητά του.
 • Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή το σύστημα: Περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν ή το σύστημα από διάφορες πηγές, όπως τα έγγραφα σχεδιασμού, ο κώδικας ή τα εγχειρίδια χρήστη.
 • Αναλύστε το προϊόν ή το σύστημα: Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την ανάλυση των συλλεγόμενων πληροφοριών προκειμένου να κατανοήσετε τη σχεδίαση και τη λειτουργικότητα του συστήματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αποσύνδεση του προϊόντος ή του συστήματος, τη μελέτη των στοιχείων και τις αλληλεπιδράσεις του ή την εξέταση των εγγράφων σχεδιασμού ή του κώδικά του.
 • Δημιουργήστε ένα μοντέλο του προϊόντος ή του συστήματος: Αυτό το βήμα συνήθως περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μοντέλου που αντιπροσωπεύει με ακρίβεια το σχεδιασμό, την εσωτερική λειτουργία και τη λειτουργικότητά του. Αυτό το μοντέλο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη του προϊόντος ή του συστήματος με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ή για αλλαγές ή βελτιώσεις.
 • Χρησιμοποιήστε τη γνώση που αποκτήθηκε από την αντίστροφη μηχανική: Μόλις δημιουργηθεί το μοντέλο, η γνώση που αποκτήθηκε από την αντίστροφη μηχανική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του προϊόντος ή του συστήματος, τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων ή συστημάτων ή τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση ελαττωμάτων ή τρωτών σημείων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή του σχεδιασμού, του κώδικα ή των στοιχείων του προϊόντος ή του συστήματος ή την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή συστημάτων με βάση τη γνώση που αποκτήθηκε.
 •   Monica – Υπεύθυνη Προσωπικών Σχέσεων

  Ας ξεκινήσουμε με τα καλύτερα εργαλεία αντίστροφης μηχανικής.

  Ghidra

  Το Ghidra είναι μια δωρεάν και ανοιχτού κώδικα σουίτα εργαλείων αντίστροφης μηχανικής λογισμικού (SRE) που αναπτύχθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA). Χρησιμοποιείται για την αποσυναρμολόγηση, την αποσυμπίληση και την ανάλυση δυαδικού κώδικα.

  Το Ghidra σχεδιάστηκε για να είναι ένα ισχυρό και επεκτάσιμο εργαλείο SRE και χρησιμοποιείται τόσο από κυβερνητικούς φορείς όσο και από την ευρύτερη κοινότητα SRE. Αυτό το εργαλείο έγινε διαθέσιμο στο κοινό το 2019 και μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε δωρεάν.

  Διαθέτει φιλική προς το χρήστη διεπαφή και αρθρωτό σχεδιασμό, που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν το εργαλείο για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

  Επιπλέον, το Ghidra περιλαμβάνει έναν απομεταγλωττιστή που μπορεί να μετατρέψει τον κώδικα συγκρότησης σε γλώσσα υψηλότερου επιπέδου, όπως η C ή η Java, κάτι που μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση της λειτουργικότητας ενός δυαδικού αρχείου.

  Androguard

  Το Androguard είναι μια εργαλειοθήκη ανοιχτού κώδικα για την αντιστροφή και την ανάλυση εφαρμογών Android. Είναι γραμμένο σε Python και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της δομής και της συμπεριφοράς των εφαρμογών Android.

  Το Androguard περιλαμβάνει μια ποικιλία εργαλείων για την εκτέλεση διαφορετικών τύπων ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της αποσυναρμολόγησης, της αποσυμπίεσης και της αποσυμπίεσης εφαρμογών Android. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του κώδικα μιας εφαρμογής, την εξαγωγή των πόρων της και τον εντοπισμό πιθανών τρωτών σημείων.

  Το Androguard χρησιμοποιείται ευρέως από ερευνητές και επαγγελματίες ασφαλείας για την ανάλυση της ασφάλειας των εφαρμογών Android.

  Προσφέρει μια ποικιλία χαρακτηριστικών για αντίστροφη μηχανική, όπως υποστήριξη για πολλαπλές μορφές αρχείων, δυνατότητα εκτέλεσης στατικής και δυναμικής ανάλυσης και ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία όπως το IDA Pro και το radare2.

  ImHex

  Το ImHex είναι ένας επεξεργαστής hex, ο οποίος είναι ένας τύπος λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν και να επεξεργάζονται τα ακατέργαστα δυαδικά δεδομένα ενός αρχείου. Οι επεξεργαστές Hex χρησιμοποιούνται συχνά από προγραμματιστές, ερευνητές ασφαλείας και άλλους τεχνικούς χρήστες για να εξετάσουν τα περιεχόμενα ενός αρχείου σε χαμηλό επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάλυση αρχείων που είναι σε δυαδική μορφή, όπως εκτελέσιμα αρχεία ή άλλους τύπους μεταγλωττισμένου κώδικα.

    Πώς να προσθέσετε γρήγορα συνδέσμους, φωτογραφίες και πολυμέσα στα Apple Notes σε iPhone και iPad

  Το ImHex είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας hex ανοιχτού κώδικα που είναι διαθέσιμο για Windows και Linux. Διαθέτει φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία λειτουργιών που το καθιστούν εύκολο στη χρήση.

  Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του ImHex περιλαμβάνουν υποστήριξη για μεγάλα αρχεία, ευέλικτη λειτουργία αναζήτησης και αντικατάστασης και δυνατότητα σύγκρισης αρχείων δίπλα-δίπλα. Το ImHex επιτρέπει επίσης στους χρήστες να ορίζουν τους δικούς τους τύπους δεδομένων, οι οποίοι μπορούν να είναι χρήσιμοι για την εξέταση συγκεκριμένων τύπων δεδομένων μέσα σε ένα αρχείο.

  Radare2

  Το Radare2 είναι ένα πλαίσιο αντίστροφης μηχανικής ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για την αποσυναρμολόγηση, την ανάλυση και τον εντοπισμό σφαλμάτων δυαδικών αρχείων. Είναι γραμμένο σε C και είναι διαθέσιμο για ένα ευρύ φάσμα πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των Windows, Linux και macOS.

  Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται ευρέως από ερευνητές ασφαλείας για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης μηχανικής, της ανάλυσης ευπάθειας και της εγκληματολογίας. Διαθέτει διεπαφή γραμμής εντολών και ισχυρό μηχανισμό δέσμης ενεργειών που επιτρέπει στους χρήστες να αυτοματοποιούν πολύπλοκες εργασίες και να επεκτείνουν τις δυνατότητες του εργαλείου.

  Το Radare2 περιλαμβάνει επίσης έναν αποσυναρμολογητή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή δυαδικού κώδικα σε αναγνώσιμες από τον άνθρωπο οδηγίες συναρμολόγησης, καθιστώντας ευκολότερη την κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας ενός δυαδικού αρχείου.

  Προσφέρει διάφορες δυνατότητες για αντίστροφη μηχανική, όπως υποστήριξη για πολλαπλές αρχιτεκτονικές και μορφές αρχείων, δυνατότητα εκτέλεσης στατικής και δυναμικής ανάλυσης και ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία, όπως προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων και αποσυναρμολογητές.

  IDA Pro

  Το IDA Pro (συντομογραφία του Interactive Disassembler Pro) είναι ένα εμπορικό πρόγραμμα αποσυναρμολόγησης και εντοπισμού σφαλμάτων που χρησιμοποιείται συνήθως από ερευνητές ασφαλείας για την ανάλυση μεταγλωττισμένου κώδικα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστροφή της μηχανικής εκτελέσιμων και άλλων δυαδικών αρχείων.

  Προσφέρει επίσης μια ποικιλία χαρακτηριστικών για στατική και δυναμική ανάλυση, όπως υποστήριξη για πολλαπλές αρχιτεκτονικές και μορφές αρχείων, δυνατότητα δημιουργίας και τροποποίησης αποσυναρμολογήσεων και ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία, όπως προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων και αποσυμπιλωτές.

  Το IDA Pro υποστηρίζει συμβατότητα πολλαπλών πλατφορμών και προσφέρει επίσης μια γραφική διεπαφή χρήστη καθώς και μια γλώσσα σεναρίου για την αυτοματοποίηση πολύπλοκων εργασιών. Θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς και πλούσιους σε χαρακτηριστικά αποσυναρμολογητές που διατίθενται, αλλά είναι επίσης γνωστός για την απότομη καμπύλη εκμάθησης και την υψηλή τιμή του.

  Hiew

  Το Hiew είναι ένα πρόγραμμα προβολής και επεξεργασίας δυαδικών αρχείων για τα Microsoft Windows. Είναι ένα δημοφιλές εργαλείο μεταξύ των προγραμματιστών λογισμικού και των ερευνητών ασφάλειας. Το Hiew επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν και να επεξεργάζονται τα ακατέργαστα δεδομένα ενός δυαδικού αρχείου, καθώς και να αποσυναρμολογούν τον κώδικα μηχανής στη γλώσσα assembly.

  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση μοτίβων ή συμβολοσειρών σε ένα δυαδικό αρχείο και για τη σύγκριση δύο αρχείων για διαφορές. Το Hiew δεν είναι ανοιχτού κώδικα και δεν διατίθεται ελεύθερα, αλλά μπορείτε να το αγοράσετε από τον ιστότοπο του προγραμματιστή του.

  Το Apktool είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εργαλείο για την αντίστροφη μηχανική αρχείων apk Android. Είναι γραμμένο σε Java και μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα υποστηρίζει Java. Το Apktool επιτρέπει στους χρήστες να αποκωδικοποιήσουν τους πόρους σε ένα αρχείο apk και να ξαναφτιάξουν την εφαρμογή με ορισμένες τροποποιήσεις.

  Χρησιμοποιείται συνήθως από προγραμματιστές Android και modders για την προσαρμογή εφαρμογών, καθώς και από ερευνητές ασφαλείας για την εκτέλεση στατικής ανάλυσης σε εφαρμογές Android.

    4 καλύτερα εργαλεία παράκαμψης FRP της Samsung για να δοκιμάσετε

  Μπορεί να αποκωδικοποιήσει τους πόρους σε ένα αρχείο apk και να δημιουργήσει μια αναγνώσιμη από τον άνθρωπο αναπαράσταση του κώδικα και των περιεχομένων της εφαρμογής.

  Το Apktool μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση ανάλυσης ασφαλείας σε εφαρμογές Android, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να επιθεωρούν τον κώδικα και τους πόρους της εφαρμογής. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν τροποποιήσεις στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά της εφαρμογής.

  Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους χρήστες να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των προγραμματιστών εφαρμογών και να χρησιμοποιούν το Apktool μόνο για νομικούς και ηθικούς σκοπούς.

  edb-debugger

  Το EDB είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων ανοιχτού κώδικα για Linux, Windows και macOS. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε ένα ευρύ φάσμα εκτελέσιμων, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων κλάσης ELF, PE, Mach-O και Java.

  Το EDB περιλαμβάνει μια ποικιλία χαρακτηριστικών που το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη λογισμικού και την αντίστροφη μηχανική.

  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του EDB είναι η φιλική προς το χρήστη διεπαφή, η οποία το καθιστά εύκολο στη χρήση ακόμη και για όσους είναι νέοι στον εντοπισμό σφαλμάτων. Περιλαμβάνει μια ποικιλία προβολών, όπως προβολή αποσυναρμολόγησης, χάρτη μνήμης και προβολή μητρώου, που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προγράμματος που διορθώνεται.

  Το EDB επιτρέπει επίσης στους χρήστες να ορίζουν σημεία διακοπής, κώδικα ενός βήματος και να επιθεωρούν τις τιμές των μεταβλητών, καθιστώντας εύκολη την ανάλυση και τον εντοπισμό σφαλμάτων προγραμμάτων.

  Επιπλέον, το EDB περιλαμβάνει υποστήριξη για μια ποικιλία αρχιτεκτονικών επεξεργαστών και λειτουργικών συστημάτων, καθιστώντας το ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα πλατφορμών.

  Java Snoop

  Το JavaSnoop είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να τροποποιούν τη συμπεριφορά των εφαρμογών Java κατά το χρόνο εκτέλεσης. Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται για δοκιμές και αναλύσεις ασφαλείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση τρωτών σημείων σε εφαρμογές Java.

  Το JavaSnoop λειτουργεί προσαρτώντας μια διεργασία Java που εκτελείται και εισάγοντας κώδικα σε αυτήν, επιτρέποντας στον χρήστη να τροποποιήσει τη συμπεριφορά της εφαρμογής αμέσως. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό και τη δοκιμή της ασφάλειας των εφαρμογών Java.

  Το JavaSnoop είναι διαθέσιμο ως αυτόνομο εργαλείο και ως πρόσθετο για τη δημοφιλή πλατφόρμα δοκιμών ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών Burp Suite. Είναι γραμμένο σε Java και μπορεί να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα υποστηρίζει Java, συμπεριλαμβανομένων των Windows, Linux και macOS.

  Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του JavaSnoop περιλαμβάνουν τη δυνατότητα υποκλοπής και τροποποίησης κλήσεων μεθόδων, προβολής και τροποποίησης των τιμών των μεταβλητών και ορισμού προσαρμοσμένων αγκίστρων για την αυτοματοποίηση εργασιών.

  συμπέρασμα

  Η αντίστροφη μηχανική είναι μια πολύτιμη δεξιότητα για τους επαγγελματίες ασφάλειας, επειδή τους επιτρέπει να κατανοούν τη σχεδίαση, την εσωτερική λειτουργία και τη λειτουργικότητα ενός προϊόντος ή συστήματος προκειμένου να εντοπίσουν και να μετριάσουν πιθανές ευπάθειες ή ελαττώματα.

  Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον εντοπισμό και τον μετριασμό των τρωτών σημείων zero-day, τα οποία είναι τρωτά σημεία που είναι άγνωστα στον κατασκευαστή ή τον προγραμματιστή και δεν έχουν ακόμη επιδιορθωθεί.

  Η αντίστροφη μηχανική μπορεί να είναι μια προκλητική και πολύπλοκη δεξιότητα για να κατακτήσετε. Ωστόσο, μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για επαγγελματίες ασφαλείας που θέλουν να εντοπίσουν και να μετριάσουν πιθανές ευπάθειες σε εφαρμογές και συστήματα λογισμικού.

  Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να μάθετε για τους καλύτερους αναλυτές και εργαλεία συλλογής NetFlow για το δίκτυό σας.