8 καλύτερα ασφαλή εργαλεία ψηφιακού χώρου εργασίας για απομακρυσμένες επιχειρήσεις

Ο ψηφιακός χώρος εργασίας είναι ένας όρος που αναφέρεται στη συλλογή εργαλείων, εφαρμογών και υπηρεσιών που επιτρέπουν στις απομακρυσμένες επιχειρηματικές ομάδες να συνεργάζονται και να εκτελούν την εργασία τους από οπουδήποτε.

Παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για ομάδες απομακρυσμένων επιχειρήσεων για ασφαλή πρόσβαση, αποθήκευση και κοινή χρήση πληροφοριών, εγγράφων και περιουσιακών στοιχείων. Βοηθά επίσης στον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στη μείωση του κόστους.

Ο ψηφιακός χώρος εργασίας είναι κρίσιμος για τις απομακρυσμένες επιχειρήσεις, καθώς παρέχει την απαραίτητη υποδομή για να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή και προστατευμένα.

Επιπλέον, ο ψηφιακός χώρος εργασίας επιτρέπει στις απομακρυσμένες επιχειρήσεις να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με συνεργάτες, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τα εργαλεία ψηφιακού χώρου εργασίας παρέχουν ασφαλή πρόσβαση σε έγγραφα, εφαρμογές και υπηρεσίες και εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας που βοηθούν τις απομακρυσμένες ομάδες να παραμείνουν συνδεδεμένες και παραγωγικές. Προσφέρουν επίσης προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Προκλήσεις ενός ψηφιακού χώρου εργασίας

Συνεργασία

Μπορεί να είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται αποτελεσματικά και αποτελεσματικά σε διαφορετικούς φυσικούς χώρους. Για να είναι επιτυχημένοι οι ψηφιακοί χώροι εργασίας, οι εταιρείες πρέπει να δημιουργήσουν εργαλεία και συστήματα που επιτρέπουν την εύκολη συνεργασία και επικοινωνία.

Ικανότητα προσαρμογής

Καθώς ο ψηφιακός χώρος εργασίας συνεχίζει να εξελίσσεται, οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συστήματά τους μπορούν να συμβαδίζουν με το μεταβαλλόμενο τοπίο. Οι εταιρείες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες και διαδικασίες όπως απαιτείται.

Εκπαίδευση

Οι ψηφιακοί χώροι εργασίας απαιτούν από τους χρήστες να είναι εξοικειωμένοι με διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες. Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και έχουν πρόσβαση στους κατάλληλους πόρους για να κάνουν τη δουλειά τους.

Κίνδυνοι ασφάλειας και ιδιωτικότητας

Η ασφάλεια των δεδομένων και το απόρρητο έχουν γίνει περισσότερο ανησυχητικά με την αυξημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Χωρίς τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, τα ευαίσθητα δεδομένα μπορεί να είναι ευάλωτα σε κακόβουλους παράγοντες ή τυχαίες παραβιάσεις.

Τεχνικές δυσκολίες

Όπως με κάθε τεχνολογία, οι ψηφιακοί χώροι εργασίας μπορεί να αντιμετωπίσουν τεχνικές δυσκολίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αργούς χρόνους φόρτωσης, προβλήματα συνδεσιμότητας και άλλα ζητήματα απόδοσης.

Περίπλοκο

Οι ψηφιακοί χώροι εργασίας απαιτούν περισσότερες τεχνικές γνώσεις από τους παραδοσιακούς χώρους εργασίας, γεγονός που καθιστά δύσκολο τη χρήση τους για τους λιγότερο έμπειρους στην τεχνολογία. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας.

Απώλεια εστίασης

Με τους ψηφιακούς χώρους εργασίας, μπορεί να είναι εύκολο να αποσπαστεί η προσοχή από ειδοποιήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλους περισπασμούς. Με τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί να είναι ευκολότερο να παραμείνετε συγκεντρωμένοι στις εργασίες.

Εξασφάλιση ενός ψηφιακού χώρου εργασίας: Μια απόλυτη ανάγκη

Η διασφάλιση ενός ψηφιακού χώρου εργασίας είναι απόλυτη αναγκαιότητα στον σημερινό κόσμο. Καθώς περισσότερες εταιρείες μεταβαίνουν σε ψηφιακούς χώρους εργασίας, η ανάγκη προστασίας αυτών των χώρων εργασίας από κακόβουλες επιθέσεις και παραβιάσεις αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ασφάλεια ενός ψηφιακού χώρου εργασίας, όπως η εφαρμογή τείχη προστασίας, η κρυπτογράφηση δεδομένων, η εφαρμογή ελέγχων πρόσβασης χρήστη και η δημιουργία συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης κακόβουλου λογισμικού.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να επενδύσουν στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση των εργαζομένων τους σχετικά με το πώς να προστατεύουν τους ψηφιακούς χώρους εργασίας τους και να διασφαλίζουν ότι τα συστήματά τους παρακολουθούνται τακτικά και ενημερώνονται με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας για προστασία από νέες απειλές.

  Πώς να βρείτε φτηνές πτήσεις με το Google Flights

Λαμβάνοντας αυτά τα βήματα, οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι ψηφιακοί χώροι εργασίας τους παραμένουν ασφαλείς και ότι τα δεδομένα τους παραμένουν ασφαλή.

Κορυφαία Ασφαλή Ψηφιακά Εργαλεία Χώρου Εργασίας

Ο ψηφιακός χώρος εργασίας γίνεται ραγδαία ουσιαστικό μέρος των σύγχρονων επιχειρηματικών λειτουργιών. Παρέχει ένα ασφαλές εικονικό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, να συνεργάζονται και να μοιράζονται σημαντικά δεδομένα και πόρους.

Οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία ψηφιακού χώρου εργασίας για να εξασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στον ψηφιακό χώρο εργασίας.

Αναλύσαμε μερικά από τα κορυφαία ασφαλή εργαλεία ψηφιακού χώρου εργασίας που μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να προστατεύσουν τα δεδομένα και τους πόρους τους ενώ εξορθολογίζουν τις ροές εργασίας.

ClickUp

Το ClickUp είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης έργου και παραγωγικότητας που βοηθά τις ομάδες να οργανωθούν, να παραμείνουν σε καλό δρόμο και να επιτύχουν τους στόχους τους. Είναι καλύτερο για ομάδες όλων των μεγεθών, από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες επιχειρήσεις.

Λειτουργίες ClickUp

 • Διαχείριση εργασιών
 • Αυτοματοποίηση
 • Ενσωματώσεις με εφαρμογές τρίτων
 • Προσαρμόσιμες ροές εργασίας
 • Συνεργασία
 • Ειδοποιήσεις
 • Σχόλια και συζητήσεις
 • Ημερολόγιο και χρονοδιάγραμμα
 • Αναφορές και αναλυτικά στοιχεία

Το ClickUp παρέχει στους χρήστες ολοκληρωμένα εργαλεία διαχείρισης έργων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης εργασιών, του προγραμματισμού, της συνεργασίας, της αναφοράς και άλλων.

Επιτρέπει επίσης στους χρήστες να προσαρμόσουν τον χώρο εργασίας τους και να τον προσαρμόσουν στις ανάγκες τους. Το ClickUp συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων εργασιών, αναθέσεων, συνομιλιών και εγγράφων, για να παρέχει στους χρήστες μια οργανωμένη προβολή των έργων τους.

Tresorit

Το Tresorit είναι ένα ασφαλές σύστημα αποθήκευσης cloud που παρέχει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και ασφαλή κοινή χρήση αρχείων για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Είναι καλύτερο για επιχειρήσεις, οργανισμούς και άτομα με ευαίσθητα δεδομένα που πρέπει να διασφαλιστούν.

Χαρακτηριστικά Tresorit

 • Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
 • Αρχιτεκτονική μηδενικής γνώσης
 • Αυτόματος συγχρονισμός
 • Διαχείριση χρηστών και ρόλων
 • Εργαλεία συνεργασίας
 • Έλεγχος πρόσβασης αρχείων
 • Πρόληψη απώλειας δεδομένων
 • Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
 • Παρακολούθηση δραστηριότητας χρήστη
 • Ασφαλής αποθήκευση εγγράφων

Το Tresorit λειτουργεί κρυπτογραφώντας τα δεδομένα στη συσκευή πριν από τη μεταφόρτωσή τους στο cloud και αποκρυπτογραφώντας τα δεδομένα όταν τα λάβετε ξανά. Αυτό διασφαλίζει ότι τα δεδομένα παραμένουν προστατευμένα ακόμα και σε περίπτωση παραβίασης του περιβάλλοντος cloud.

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται επίσης σε πολλαπλές τοποθεσίες για αυξημένη ασφάλεια και πλεονασμό. Το Tresorit παρέχει πολλές άλλες δυνατότητες, όπως έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, ασφαλή κοινή χρήση συνδέσμων και απομακρυσμένο σκούπισμα συσκευής.

VMware Workspace ONE

Το VMware Workspace ONE είναι μια πλατφόρμα ψηφιακού χώρου εργασίας με γνώμονα την ευφυΐα που βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται, να ασφαλίζουν και να αναπτύσσουν αποτελεσματικά τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους σε όλες τις συσκευές.

Είναι καλύτερο για τους οργανισμούς να παραδίδουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια εφαρμογές και δεδομένα σε οποιοδήποτε τελικό σημείο, ενώ αυτοματοποιούν και διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλο ζωής της συσκευής.

Με το VMware Workspace ONE, οι οργανισμοί μπορούν να ενοποιήσουν τον έλεγχο πρόσβασης, τη διαχείριση συσκευών, την παράδοση εφαρμογών, τη διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση σε μια ενιαία πλατφόρμα ψηφιακού χώρου εργασίας.

Παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα για τη διαχείριση όλων των φορητών συσκευών, φορητών υπολογιστών, επιτραπέζιων υπολογιστών και εφαρμογών σε όλες τις πλατφόρμες. Συλλέγει επίσης δεδομένα από τελικά σημεία για να παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες και τη συμμόρφωση των χρηστών.

Παρέχει αναλυτικά στοιχεία για να βοηθήσει τους οργανισμούς να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τον ψηφιακό χώρο εργασίας τους και να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία του χρήστη.

Δυνατότητες VMware Workspace ONE

 • Ενοποιημένη διαχείριση τελικού σημείου: Διαχειριστείτε, ασφαλίστε και διαμορφώστε συσκευές σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών Windows, macOS, Android και iOS
 • Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης: Ασφαλής έλεγχος ταυτότητας των χρηστών και παραχώρηση πρόσβασης στις απαιτούμενες εφαρμογές και πόρους τους
 • Ενεργοποίηση εφαρμογής: Παράδοση και διαχείριση εφαρμογών σε ψηφιακούς χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εικονικών και φυσικών συσκευών και εικονικών φορητών συσκευών
 • Dynamic Analytics: Παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων από τελικά σημεία, εφαρμογές και χρήστες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων
 • Ενοποιημένη εμπειρία τελικού χρήστη: Δημιουργήστε μια ενοποιημένη, διαισθητική εμπειρία που απλοποιεί τις ροές εργασίας των χρηστών
 • Ασφάλεια και συμμόρφωση: Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τα βιομηχανικά και οργανωτικά πρότυπα και προστατέψτε τα δεδομένα με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας
 • Cloud Management: Ενορχηστρώστε, παρακολουθήστε και διαχειριστείτε εφαρμογές που βασίζονται σε σύννεφο
  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προσφορά αντικατάστασης μπαταρίας iPhone της Apple

Το VMware Workspace ONE παρέχει ολοκληρωμένη ασφάλεια δεδομένων και συμμόρφωση που διασφαλίζουν την ασφάλεια της συσκευής, της εφαρμογής και του δικτύου.

Εξοδος

Το Egress είναι μια προηγμένη σουίτα κοινής χρήσης αρχείων και συνεργασίας που παρέχει ασφαλή, ελεγχόμενη και συμβατή επικοινωνία και συνεργασία. Είναι καλύτερο για επιχειρήσεις και οργανισμούς που πρέπει να μοιράζονται ευαίσθητες πληροφορίες με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, όπως πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.

Το Egress επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν με ασφάλεια αρχεία, email και μηνύματα προς και από εξωτερικούς συνεργάτες. Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για να διασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα είναι ασφαλή και παρέχει μια διαδρομή ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων.

Χαρακτηριστικά Egress

 • Επεξεργασία αρχείων σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας εγγράφων και του σχολιασμού PDF
 • Τα αρχεία καταγραφής λεπτομερούς ελέγχου καταγράφουν δραστηριότητες χρήστη και διαχειριστή, όπως ανοίγματα, τοποθεσία, κοινή χρήση, επεξεργασία και λήψεις, με τις σφραγίδες ώρας και ημερομηνίας για προβολή στον πίνακα εργαλείων και ολοκληρωμένες διαδρομές ελέγχου.
 • Προστατεύει τα δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη μεταφορά
 • Έλεγχος χρηστών και άδεια πρόσβασης

Οι χρήστες μπορούν επίσης να ρυθμίσουν προσαρμοσμένα δικαιώματα χρήστη και ελέγχους πρόσβασης για να διασφαλίσουν ότι μόνο όσοι έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

Επιπλέον, το Egress παρέχει αυτοματοποιημένη πρόληψη απώλειας δεδομένων, λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης και ασφαλή συνεργασία εγγράφων. Τέλος, το Egress προσφέρει μια ενιαία πύλη σύνδεσης για όλους τους χρήστες, επιτρέποντάς τους να έχουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα τους από οποιαδήποτε συσκευή.

Google Workspace

Το Google Workspace είναι μια σουίτα συνεργασίας που βασίζεται σε σύννεφο που βοηθά τις ομάδες να συνεργάζονται καλύτερα. Είναι καλύτερο για επιχειρήσεις, σχολεία και οργανισμούς που πρέπει να συνεργάζονται, να μοιράζονται αρχεία και να επικοινωνούν με ασφάλεια.

Το Google Workspace ενσωματώνεται με το Gmail, το Ημερολόγιο, το Drive, το Meet και άλλες υπηρεσίες Google Workspace, ώστε οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, τηλεδιάσκεψη και άλλα σε ένα μέρος.

Παρέχει επίσης ένα ασφαλές περιβάλλον για συνεργασία, με λειτουργίες όπως έλεγχος ταυτότητας σε δύο βήματα, πρόληψη απώλειας δεδομένων και ασφάλεια εταιρικού επιπέδου.

Με το Google Workspace, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να μοιράζονται αρχεία στο cloud, να έχουν πρόσβαση στα έγγραφά τους από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεργάζονται με μέλη της ομάδας σε πραγματικό χρόνο.

Λειτουργίες Google Workspace

 • Gmail: Επαγγελματικό email για την επιχείρησή σας, με αποθηκευτικό χώρο περίπου 15 GB, προσαρμοσμένες διευθύνσεις email και ασφαλή προστασία δεδομένων.
 • Ημερολόγιο: Ένα ημερολόγιο σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε εύκολα συναντήσεις, να μοιράζεστε έγγραφα και να είστε ενημερωμένοι με τους συναδέλφους σας.
 • Drive: Ένα ασφαλές σύστημα αποθήκευσης που βασίζεται σε σύννεφο με δυνατότητες ανταλλαγής αρχείων και αρχείων.
 • Έγγραφα: Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε και συνεργαστείτε σε έγγραφα με την ομάδα σας σε πραγματικό χρόνο από οπουδήποτε.
 • Φύλλα: Ένα διαισθητικό εργαλείο υπολογιστικών φύλλων που σας βοηθά να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να μοιράζεστε υπολογιστικά φύλλα γρήγορα και να συνεργάζεστε με την ομάδα σας.
 • Διαφάνειες: Δημιουργήστε, παρουσιάστε και συνεργαστείτε σε εκπληκτικές παρουσιάσεις με την ομάδα σας σε πραγματικό χρόνο.
 • Φόρμες: Δημιουργήστε προσαρμοσμένες φόρμες και έρευνες για να καταγράψετε δεδομένα, σχόλια και πληροφορίες πελατών και συναδέλφων.
 • Ομάδες: Δημιουργήστε ειδικούς χώρους για τους συναδέλφους να συνεργάζονται και να μοιράζονται ιδέες, έγγραφα και άλλα.
 • Meet: Μια ασφαλής λύση τηλεδιάσκεψης για έως και 500 συμμετέχοντες, με κοινή χρήση οθόνης.

Επιπλέον, το Google Workspace προσφέρει ισχυρά εργαλεία ανάλυσης και αναφοράς για να βοηθήσει τους οργανισμούς να μετρήσουν την απόδοσή τους και να λάβουν αποφάσεις βάσει δεδομένων.

Συγχρονισμός

Το Sync είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud που παρέχει στους χρήστες ασφαλή, κρυπτογραφημένη αποθήκευση και κοινή χρήση των δεδομένων τους. Είναι καλύτερο για άτομα και επιχειρήσεις που θέλουν να αποθηκεύουν και να μοιράζονται με ασφάλεια αρχεία, έγγραφα και πολυμέσα με την ομάδα τους ή το κοινό.

  Πώς να δημιουργήσετε οριζόντια μόνο μία σελίδα στο Word

Το Sync λειτουργεί κρυπτογραφώντας τα δεδομένα σας με ένα μοναδικό κλειδί κρυπτογράφησης, που σημαίνει ότι μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Λειτουργίες συγχρονισμού

 • Ασφάλεια Zero-Knowledge: Όλα τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και αποκρυπτογραφούνται στη συσκευή του χρήστη, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα
 • Κρυπτογράφηση ιδιωτικού κλειδιού: Όλα τα δεδομένα κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας το AES-256 GCM, κλειδωμένο με το κλειδί RSA 2048-bit του χρήστη
 • Καταγραφή δραστηριότητας: Παρακολούθηση δραστηριότητας χρήστη στο λογαριασμό
 • Κοινή χρήση συνδέσμων: Μοιραστείτε εύκολα συνδέσμους σε αρχεία και φακέλους με οποιονδήποτε
 • Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας: Δημιουργήστε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων χωρίς καμία εισαγωγή από τον χρήστη

Επιπλέον, το Sync σάς επιτρέπει να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας μεταξύ των συσκευών σας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα σας είναι ενημερωμένα και ασφαλή. Περιλαμβάνει επίσης κοινή χρήση φακέλων και συνδέσμων με άλλους, απομακρυσμένη πρόσβαση στα αρχεία και έλεγχο έκδοσης για την παρακολούθηση των αλλαγών στα αρχεία σας.

Σκίφ

Το Skiff είναι ένας ιδιωτικός, από άκρο σε άκρο κρυπτογραφημένος ψηφιακός χώρος εργασίας που προστατεύει τα εμπιστευτικά σας δεδομένα. Παρέχει στους χρήστες μια ασφαλή, κρυπτογραφημένη υπηρεσία email που ανωνυμοποιεί όλες τις επικοινωνίες και προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών από εισβολείς.

Το Skiff επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν σημειώσεις, να μοιράζονται αρχεία και να συνεργάζονται σε ένα ασφαλές, ιδιωτικό περιβάλλον. Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή του Skiff διευκολύνει τη δημιουργία λογαριασμών και την γρήγορη έναρξη χρήσης του ψηφιακού χώρου εργασίας.

Χαρακτηριστικά Skiff

 • Διαισθητικά και συνεργατικά έργα: Δημιουργήστε και συνεργαστείτε σε έργα με ευκολία
 • Ισχυρή ασφάλεια και συμμόρφωση: Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου, προστατέψτε τα δεδομένα και προστατέψτε τις ευαίσθητες πληροφορίες του οργανισμού σας
 • Έξυπνη διαχείριση αρχείων: Αυτόματη αποθήκευση, πρόσβαση και κοινή χρήση αρχείων
 • Μεταφορτώστε, εισαγάγετε και μοιραστείτε κρυπτογραφημένα αρχεία με ασφάλεια
 • Το Skiff προσφέρει 10 GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου και διευκολύνει τη μετάβαση από άλλους παρόχους αποθήκευσης cloud, δίνοντάς σας απόλυτο έλεγχο των δεδομένων σας.

Το Skiff είναι το καλύτερο για οποιονδήποτε θέλει να προστατεύσει τα δεδομένα και τις επικοινωνίες του, όπως ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και επαγγελματίες που πρέπει να προστατεύουν τα εμπιστευτικά δεδομένα.

Χαλαρότητα

Το Slack είναι ένα εργαλείο συνεργασίας και επικοινωνίας στο χώρο εργασίας που βασίζεται στο cloud. Είναι καλύτερο για να παραμείνετε συνδεδεμένοι με ομάδες και συναδέλφους και επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται γρήγορα αρχεία και πληροφορίες. Λειτουργεί παρέχοντας έναν κεντρικό κόμβο επικοινωνίας και συνεργασίας.

Slack Χαρακτηριστικά

 • Μηνύματα σε πραγματικό χρόνο και κοινή χρήση αρχείων
 • Δυνατότητα δημιουργίας καναλιών για ξεχωριστά θέματα, ομάδες ή έργα
 • Ενσωματώσεις με άλλες υπηρεσίες
 • Δυνατότητα κοινής χρήσης και συνεργασίας σε έγγραφα
 • Εφαρμογή για κινητά για πρόσβαση εν κινήσει
 • Επιλογές προσαρμογής
 • Λειτουργίες ασφάλειας και συμμόρφωσης

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν κανάλια για συγκεκριμένα θέματα και στη συνέχεια να προσθέσουν άτομα στα κανάλια για συνομιλίες. Μπορούν επίσης να στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους και να μοιράζονται αρχεία, βίντεο και έγγραφα. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν ομαδικές κλήσεις και να αναζητούν τις προηγούμενες συνομιλίες τους.

συμπέρασμα

Δεν υπάρχουν δύο ίδιες επιχειρήσεις και το ίδιο ισχύει για τα εργαλεία ψηφιακού χώρου εργασίας. Ανάλογα με το μέγεθος και το εύρος της επιχείρησής σας, ο καλύτερος ψηφιακός χώρος εργασίας μπορεί να διαφέρει. Για ορισμένες εταιρείες, μια σουίτα εργαλείων όλα σε ένα μπορεί να ταιριάζει καλύτερα, ενώ για άλλες, ένας συνδυασμός εργαλείων που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος. Τελικά, ο καλύτερος ψηφιακός χώρος εργασίας για την επιχείρησή σας θα εξαρτηθεί από τις ατομικές ανάγκες της.

Όταν επιλέγετε ένα εργαλείο ψηφιακού χώρου εργασίας, λάβετε υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές σας ανάγκες, την εμπειρία χρήστη και το επίπεδο ασφάλειας που χρειάζεστε. Η εύρεση ενός ασφαλούς εργαλείου που μπορεί να κλιμακώσει την επιχείρησή σας καθώς μεγαλώνει είναι απαραίτητη. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγκατάστασης, της συνεχούς συντήρησης και υποστήριξης και τυχόν πρόσθετων λειτουργιών.

Αφιερώνοντας χρόνο για να εξετάσετε όλους αυτούς τους παράγοντες, μπορείτε να βρείτε τον καλύτερο ψηφιακό χώρο εργασίας για τις ανάγκες της επιχείρησής σας, επιτρέποντάς σας να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να βελτιώσετε τις λειτουργίες και να διατηρήσετε τα δεδομένα ασφαλή.