7 καλύτερα συστήματα SIEM ανοιχτού κώδικα για να βελτιώσετε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σας

Στην τρέχουσα εποχή, όπου τα δεδομένα αποτελούν ζωτικό μέρος των περισσότερων επιχειρήσεων, η ασφάλεια είναι απαραίτητη για κάθε εταιρεία που συλλέγει και αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα.

Είναι σημαντικό γιατί αυτός θα μπορούσε να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το εάν η εταιρεία είναι επιτυχημένη ή αποτυγχάνει μακροπρόθεσμα. Τα συστήματα SIEM είναι εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί διαθέτουν ένα επίπεδο ασφάλειας που βοηθά στην παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την ταχεία ανταπόκριση σε απειλές ασφαλείας.

Τι είναι το SIEM;

Το SIEM, που προφέρεται ως “sim”, είναι ένα αρκτικόλεξο για την ασφάλεια πληροφοριών και διαχείριση συμβάντων.

Η διαχείριση πληροφοριών ασφαλείας είναι η διαδικασία συλλογής, παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων σε ένα σύστημα. Το λογισμικό/εργαλεία SIM είναι αυτοματοποιημένα εργαλεία που βοηθούν στη συλλογή και επεξεργασία αυτών των πληροφοριών για να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό και την παρακολούθηση της ασφάλειας.

Η διαχείριση συμβάντων ασφαλείας είναι η διαδικασία εντοπισμού και παρακολούθησης συμβάντων ασφαλείας σε ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο για σωστή ανάλυση των απειλών και γρήγορη δράση.

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει τις ομοιότητες μεταξύ SIM και SEM, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι αν και είναι παρόμοιες στο συνολικό στόχο. Η SIM περιλαμβάνει την επεξεργασία και ανάλυση ιστορικής ανάλυσης και αναφοράς αρχείων καταγραφής, ενώ η SEM περιλαμβάνει δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο για τη συλλογή και την ανάλυση αρχείων καταγραφής.

Το SIEM είναι μια λύση ασφαλείας που βοηθά τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να εντοπίζουν ζητήματα ασφάλειας και απειλές προτού προκαλέσουν βλάβη στο σύστημά τους. Τα εργαλεία SIEM αυτοματοποιούν τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη συλλογή αρχείων καταγραφής, την κανονικοποίηση των αρχείων καταγραφής, την ειδοποίηση, την ειδοποίηση και τον εντοπισμό περιστατικών και απειλών σε ένα σύστημα.

Γιατί το SIEM έχει σημασία;

Το Cyberattack έχει αυξηθεί σημαντικά με περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς να μετακινούνται προς τη χρήση cloud. Είτε έχετε μια μικρή επιχείρηση είτε έναν μεγάλο οργανισμό, η ασφάλεια είναι εξίσου απαραίτητη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο.

Η διασφάλιση ότι το σύστημά σας είναι ασφαλές και ικανό να χειριστεί μια πιθανή παραβίαση είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Μια επιτυχής παραβίαση δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση του απορρήτου των χρηστών και να τους εκθέσει σε επιθέσεις.

Το σύστημα πληροφοριών και διαχείρισης ασφαλείας θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία των δεδομένων και των συστημάτων των επιχειρήσεων καταγράφοντας συμβάντα που συμβαίνουν μέσα στο σύστημα, αναλύοντας αρχεία καταγραφής για τον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών και διασφαλίζοντας ότι η απειλή αντιμετωπίζεται έγκαιρα πριν γίνει η ζημιά.

Η SIEM μπορεί επίσης να βοηθήσει τις εταιρείες να διατηρήσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, διασφαλίζοντας ότι το σύστημά τους είναι πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα.

  Τα 10 καλύτερα φορητά μπλέντερ για την υγεία συνειδητή

Χαρακτηριστικά του SIEM

Για να αποφασίσετε ποιο εργαλείο SIEM θα χρησιμοποιήσετε στον οργανισμό σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ορισμένες δυνατότητες που είναι ενσωματωμένες στο εργαλείο SIEM επιλογής για να διασφαλίσετε την πλήρη παρακολούθηση και ανίχνευση με βάση την περίπτωση χρήσης του συστήματός σας. Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξετε όταν αποφασίζετε για το SIEM.

#1. Συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και διαχείριση αρχείων καταγραφής

Τα κούτσουρα είναι η ραχοκοκαλιά για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς συστήματος. Τα εργαλεία SIEM εξαρτώνται από αυτά τα αρχεία καταγραφής για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση οποιουδήποτε συστήματος. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το εργαλείο SIEM που αναπτύσσεται στο σύστημά σας μπορεί να συγκεντρώσει τόσα βασικά δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων συγκεντρώνονται από διαφορετικά τμήματα ενός συστήματος. Ως εκ τούτου, το εργαλείο πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται και να αναλύει αποτελεσματικά αυτά τα δεδομένα.

#2. Αναλύσεις συμπεριφοράς χρηστών και οντοτήτων (UEBA)

Η ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τον εντοπισμό απειλών ασφαλείας. Με τη βοήθεια του συστήματος SIEM σε συνδυασμό με τη μηχανική μάθηση, μπορεί να δοθεί βαθμολογία κινδύνου στον χρήστη με βάση το επίπεδο ύποπτης δραστηριότητας που επιχειρεί κάθε χρήστης κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανωμαλιών στη δραστηριότητα του χρήστη. Η UEBA μπορεί να εντοπίσει επιθέσεις εμπιστευτικών πληροφοριών, παραβιασμένους λογαριασμούς, προνόμια και παραβιάσεις πολιτικής, μεταξύ άλλων απειλών.

#3. Διαχείριση συμβάντων και νοημοσύνη απειλών

Οποιοδήποτε συμβάν εκτός κανονικής δραστηριότητας μπορεί να ταξινομηθεί ως πιθανή απειλή για την ασφάλεια ενός συστήματος και, εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικό περιστατικό και παραβίαση δεδομένων ή επίθεση.

Τα εργαλεία SIEM θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν μια απειλή και ένα περιστατικό ασφαλείας και να προβαίνουν σε ενέργειες για να διασφαλίσουν τη διαχείριση αυτών των περιστατικών για την αποφυγή παραβίασης του συστήματος. Η νοημοσύνη απειλών χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για να ανιχνεύσει παρατυπίες και να προσδιορίσει εάν αποτελεί απειλή για το σύστημα.

#4. Ειδοποίηση και ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο

Οι ειδοποιήσεις και οι ειδοποιήσεις είναι βασικά μέρη/χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή οποιουδήποτε εργαλείου SIEM. Η διασφάλιση ότι το εργαλείο SIEM μπορεί να ενεργοποιεί ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για ανίχνευση επιθέσεων ή απειλών είναι ζωτικής σημασίας για να επιτραπεί στους αναλυτές ασφαλείας να ανταποκρίνονται γρήγορα για να βοηθήσουν στη μείωση του μέσου χρόνου εντοπισμού (MTTD) και του μέσου χρόνου για απάντηση (MTTR). ) επομένως, μειώνοντας το χρόνο που μια απειλή παραμένει στο σύστημά σας.

#5. Διαχείριση Συμμόρφωσης και Αναφορά

Οι οργανισμοί που πρέπει να διασφαλίσουν την αυστηρή συμμόρφωση με ορισμένους κανονισμούς και μηχανισμούς ασφαλείας θα πρέπει επίσης να αναζητήσουν εργαλεία SIEM που θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν στη σωστή πλευρά αυτών των κανονισμών.

Τα εργαλεία SIEM θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα σε όλο το σύστημά τους για να διασφαλίσουν ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τους κανονισμούς. Ορισμένες λύσεις SIEM μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρηματική συμμόρφωση σε πραγματικό χρόνο για τα πρότυπα PCI-DSS, GPDR, FISMA, ISO και άλλα πρότυπα παραπόνων, διευκολύνοντας τον εντοπισμό τυχόν παραβιάσεων και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

  Τι είναι ο Διερμηνέας Κώδικα ChatGPT; Γιατί είναι τόσο σημαντικό;

Τώρα, εξερευνήστε τη λίστα με τα καλύτερα συστήματα SIEM ανοιχτού κώδικα.

AlienVault OSSIM

AlienVault OSSIM είναι ένα από τα παλαιότερα SIEM που διαχειρίζεται η AT&T. Το AlienVault OSSIM χρησιμοποιείται για τη συλλογή, την κανονικοποίηση και τη συσχέτιση δεδομένων. Χαρακτηριστικά AlienValut:

 • Ανακάλυψη περιουσιακών στοιχείων
 • Αξιολόγηση της ευπάθειας
 • Ανίχνευση εισβολής
 • Παρακολούθηση συμπεριφοράς
 • Συσχέτιση συμβάντων SIEM

Το AlienVault OSSIM διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για ύποπτες δραστηριότητες στο σύστημά τους. Το AlienVault OSSIM είναι ανοιχτού κώδικα και δωρεάν στη χρήση, αλλά διαθέτει επίσης μια πληρωμένη έκδοση USM που προσφέρει άλλες πρόσθετες λειτουργίες, όπως

 • Προηγμένη ανίχνευση απειλών
 • Διαχείριση αρχείων καταγραφής
 • Κεντρική ανίχνευση απειλών και απόκριση συμβάντων σε υποδομές cloud και εσωτερικής εγκατάστασης
 • Αναφορές συμμόρφωσης για PCI DSS, HIPAA, NIST CSF και άλλα
 • Μπορεί να αναπτυχθεί σε φυσικές συσκευές καθώς και σε εικονικά περιβάλλοντα

Η USM προσφέρει τρία πακέτα τιμολόγησης: Βασικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά από 1.075 $ ανά μήνα. Το τυπικό πρόγραμμα ξεκινά από 1.695 $ ανά μήνα. Premium στα 2.595 $ το μήνα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές, ανατρέξτε στο Σελίδα τιμολόγησης AT&T.

Wazuh

Wazuh χρησιμοποιείται για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, την ευρετηρίαση και την ανάλυση δεδομένων ασφαλείας και για να βοηθήσει τους οργανισμούς να εντοπίσουν παρατυπίες στο σύστημά τους και ζητήματα συμμόρφωσης. Τα χαρακτηριστικά του Wazuh SEIM περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση αρχείων καταγραφής ασφαλείας
 • Ανίχνευση ευπάθειας
 • Αξιολόγηση διαμόρφωσης ασφαλείας
 • Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Ειδοποίηση και ειδοποίηση
 • Αναφορά πληροφοριών

Το Wazuh είναι ένας συνδυασμός του OSSEC, το οποίο είναι ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολής ανοιχτού κώδικα, και του Elasticssearch Logstach and Kibana (στοίβα ELK), το οποίο διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, όπως αναλυτικά στοιχεία καταγραφής, αναζήτηση εγγράφων και SIEM.

Το Wazuh είναι μια ελαφριά έκδοση του OSSEC και χρησιμοποιεί τεχνολογίες που μπορούν να εντοπίσουν και να ανιχνεύσουν παραβιάσεις σε ένα σύστημα. Το Wazuh είναι ανοιχτού κώδικα και δωρεάν στη χρήση.

Sagan

Sagan είναι μια μηχανή ανάλυσης καταγραφής και συσχέτισης σε πραγματικό χρόνο που χρησιμοποιεί AI και ML για την προστασία ενός περιβάλλοντος με 24ωρη παρακολούθηση. Το Sagan αναπτύχθηκε από την ασφάλεια πληροφοριών τεταρτημορίου και κατασκευάστηκε με γνώμονα τη λειτουργία του κέντρου λειτουργίας ασφαλείας SOC. Το Sagan είναι συμβατό με το λογισμικό διαχείρισης κανόνων Snort ή Suricata.

Χαρακτηριστικά Sagan:

 • Ανάλυση πακέτων
 • Ιδιόκτητη νοημοσύνη απειλής μπλε κουκκίδας
 • Προορισμός κακόβουλου λογισμικού και εξαγωγή αρχείων
 • Παρακολούθηση τομέα
 • Δακτυλικά αποτυπώματα
 • Προσαρμοσμένοι κανόνες και αναφορές
 • Παραβίαση της κράτησης
 • Cloud Security
 • Κανονιστική Συμμόρφωση

Το Sagan είναι ανοιχτού κώδικα, γραμμένο σε C και δωρεάν στη χρήση.

Πρελούδιο OSS

Πρελούδιο OSS χρησιμοποιείται για τη συλλογή, την κανονικοποίηση, την ταξινόμηση, τη συγκέντρωση, τη συσχέτιση και την αναφορά όλων των συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια. Το Prelude OSS είναι η έκδοση ανοιχτού κώδικα του Prelude SIEM.

Πρελούδιο βοήθεια στη συνεχή παρακολούθηση των προσπαθειών ασφάλειας και εισβολής, αποτελεσματική ανάλυση συναγερμού για γρήγορες απαντήσεις και εντοπισμός λεπτών απειλών. Η εις βάθος ανίχνευση Prelude SIEM υφίσταται διαφορετικά στάδια χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές ανάλυσης συμπεριφοράς ή μηχανικής μάθησης. Τα διαφορετικά στάδια

 • Συγκέντρωση
 • Ανίχνευση
 • Ονομασία
 • Συσχέτιση
 • Συσσωμάτωση
 • Γνωστοποίηση
  Κορυφαίες 11 βιβλιοθήκες κινούμενων σχεδίων React για εκπληκτικά οπτικά εφέ

Το Prelude OSS είναι δωρεάν για χρήση για δοκιμαστικούς σκοπούς. Η premium έκδοση του Prelude SIEM έχει μια τιμή και το Prelude υπολογίζει την τιμή με βάση τον όγκο του συμβάντος και όχι μια σταθερή τιμή. Απευθυνθείτε στο Prelude SIEM smart Security για να λάβετε μια προσφορά.

OSSEC

OSSEC είναι ευρέως γνωστό ως σύστημα ανίχνευσης εισβολής κεντρικού υπολογιστή ανοιχτού κώδικα HIDS και υποστηρίζεται από διάφορα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Linux, Windows, macOS Solaris, OpenBSD και FreeBSD.

Διαθέτει μηχανή συσχέτισης και ανάλυσης, ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο και σύστημα ενεργής απόκρισης, που το καθιστούν δυνατό να ταξινομηθεί ως εργαλείο SIEM. Το OSSEC αναλύεται σε δύο κύριους διαχειριστές στοιχείων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων καταγραφής και τον πράκτορα, υπεύθυνο για την επεξεργασία και την ανάλυση των αρχείων καταγραφής.

Τα χαρακτηριστικά του OSSEC περιλαμβάνουν:

 • Εισβολή και ανίχνευση βάσει ημερολογίου
 • Ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού
 • Έλεγχος συμμόρφωσης
 • Απογραφή συστήματος
 • Ενεργή ανταπόκριση

Το OSSEC και το OSSEC+ είναι δωρεάν για χρήση με περιορισμένες δυνατότητες. Το Atomic OSSEC είναι η premium έκδοση με όλα τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται. Η τιμολόγηση είναι υποκειμενική με βάση την προσφορά SaaS.

Φύσημα

Φύσημα είναι ένα σύστημα αποτροπής εισβολών ανοιχτού κώδικα. Χρησιμοποιεί μια σειρά κανόνων για να βρει πακέτα που ταιριάζουν με κακόβουλες δραστηριότητες, να τα μυρίσει και να ειδοποιήσει τους χρήστες. Το Snort μπορεί να εγκατασταθεί σε λειτουργικά συστήματα Windows και Linux.

Το Snort είναι ένας ανιχνευτής πακέτων δικτύου από όπου πήρε το όνομά του. Επιθεωρεί την κυκλοφορία του δικτύου και εξετάζει κάθε πακέτο για να βρει παρατυπίες και δυνητικά επιβλαβή ωφέλιμα φορτία. Τα χαρακτηριστικά του Snort περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο
 • Καταγραφή πακέτων
 • Δακτυλικό αποτύπωμα λειτουργικού συστήματος
 • Αντιστοίχιση περιεχομένου

Το Snort προσφέρει τρία επιλογές τιμολόγησης προσωπικά με 29,99 $ ετησίως, επιχειρηματικά με 399 $ ετησίως και ενσωματωτές για όποιον θέλει να ενσωματώσει το Snort στο προϊόν του για εμπορικούς σκοπούς.

Ελαστική στοίβα

Ελαστική (ΕΛΚ) Στοίβα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανοιχτού κώδικα των συστημάτων SIEM. Το ELK σημαίνει Elasticsearch Logstach και Kibana και αυτά τα εργαλεία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν έναν αναλυτή αρχείων καταγραφής και μια πλατφόρμα διαχείρισης.

Είναι μια κατανεμημένη μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης που μπορεί να εκτελεί αστραπιαίες αναζητήσεις και ισχυρά αναλυτικά στοιχεία. Το Elasticsearch μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης, όπως παρακολούθηση καταγραφής, παρακολούθηση υποδομής, παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογής, συνθετική παρακολούθηση, SIEM και ασφάλεια τελικού σημείου.

Χαρακτηριστικά ελαστικής αναζήτησης:

 • Ασφάλεια
 • Παρακολούθηση
 • Συναγερμός
 • Elasticsearch SQL
 • Ανώμαλη ανίχνευση με χρήση ML

Το Elasticsearch προσφέρει τέσσερα μοντέλα τιμολόγησης

 • Στάνταρ στα 95 $ το μήνα
 • Χρυσός στα 109 $ το μήνα
 • Πλατινένιο στα 125 $ το μήνα
 • Επιχείρηση με $175 το μήνα

Μπορείτε να δείτε το Elastic σελίδα τιμολόγησης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολόγηση και τα χαρακτηριστικά κάθε προγράμματος.

Τελικές Λέξεις

Καλύψαμε ορισμένα εργαλεία SIEM. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει ένα εργαλείο που ταιριάζει σε ένα μέγεθος όσον αφορά την ασφάλεια. Τα συστήματα SIEM είναι συνήθως μια συλλογή από αυτά τα εργαλεία που χειρίζονται διάφορες περιοχές και εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες.

Ως εκ τούτου, ένας οργανισμός πρέπει να κατανοήσει το σύστημά του για να επιλέξει τον σωστό συνδυασμό εργαλείων για τη ρύθμιση των συστημάτων SIEM του. Τα περισσότερα από τα εργαλεία που αναφέρονται εδώ είναι ανοιχτού κώδικα, καθιστώντας τα διαθέσιμα για χειρισμό και διαμόρφωση ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση.

Στη συνέχεια, ελέγξτε τα καλύτερα εργαλεία SIEM για να προστατεύσετε τον οργανισμό σας από κυβερνοεπιθέσεις.