14 Εργαλεία ενορχήστρωσης κοντέινερ για DevOps

Ας μιλήσουμε για μερικά από τα δημοφιλή εργαλεία ενορχήστρωσης κοντέινερ που διατίθενται στην αγορά.

Τι είναι η ενορχήστρωση κοντέινερ;

Οι πλατφόρμες κοντέινερ όπως το Docker είναι πολύ δημοφιλείς αυτές τις μέρες για τη συσκευασία εφαρμογών που βασίζονται σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών. Τα κοντέινερ μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επεκτάσιμα, τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν κατ’ απαίτηση. Αν και αυτό είναι καλό για μερικά δοχεία, φανταστείτε ότι έχετε εκατοντάδες από αυτά.

Η διαχείριση του κύκλου ζωής των εμπορευματοκιβωτίων και η διαχείρισή του γίνεται εξαιρετικά δύσκολη όταν οι αριθμοί αυξάνονται δυναμικά με τη ζήτηση.

Η ενορχήστρωση κοντέινερ λύνει το πρόβλημα αυτοματοποιώντας τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επεκτασιμότητα, την εξισορρόπηση φορτίου, τη διαθεσιμότητα και τη δικτύωση των κοντέινερ. Η ενορχήστρωση κοντέινερ είναι η αυτοματοποίηση και διαχείριση του κύκλου ζωής των εμπορευματοκιβωτίων και των υπηρεσιών.

Είναι μια διαδικασία διαχείρισης και οργάνωσης πολλαπλών κοντέινερ και αρχιτεκτονικής μικροϋπηρεσιών σε κλίμακα.

Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά εργαλεία ενορχήστρωσης κοντέινερ διαθέσιμα στην αγορά.

Ας τα εξερευνήσουμε!

Kubernetes

Το μαντέψατε, έτσι δεν είναι;

Kubernetes είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που σχεδιάστηκε αρχικά από την Google και τώρα διατηρείται από το Cloud Native Computing Foundation. Το Kubernetes υποστηρίζει τόσο δηλωτική διαμόρφωση όσο και αυτοματισμό. Μπορεί να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση της ανάπτυξης, της κλιμάκωσης και της διαχείρισης του φόρτου εργασίας και των υπηρεσιών με εμπορευματοκιβώτια.

Εικόνα από Kubernetes.io

Το Kubernetes API βοηθά στη δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ χρηστών, στοιχείων συμπλέγματος και εξωτερικών στοιχείων τρίτων. Το επίπεδο ελέγχου Kubernetes και οι κόμβοι τρέχουν σε μια ομάδα κόμβων που μαζί σχηματίζουν το σύμπλεγμα. Ο φόρτος εργασίας της εφαρμογής αποτελείται από ένα ή περισσότερα Pods που εκτελούνται σε κόμβους Worker. Το επίπεδο ελέγχου διαχειρίζεται Pods και κόμβους εργαζομένων.

Εταιρείες όπως η Babylon, η Booking.com, η AppDirect χρησιμοποιούν εκτενώς το Kubernetes.

Χαρακτηριστικά

 • Ανακάλυψη υπηρεσιών και εξισορρόπηση φορτίου
 • Ενορχήστρωση αποθήκευσης
 • Αυτοματοποιημένες εκδόσεις και επαναλήψεις
 • Οριζόντια κλιμάκωση
 • Διαχείριση μυστικών και ρυθμίσεων
 • Αυτοίαση
 • Εκτέλεση παρτίδας
 • Διπλή στοίβα IPv4/IPv6
 • Αυτόματη συσκευασία κάδου

Θέλετε να μάθετε Kubernetes; Ελέγξτε αυτούς τους πόρους εκμάθησης.

OpenShift

Προσφορές Redhat OpenShift Πλατφόρμα κοντέινερ ως υπηρεσία (PaaS). Βοηθά στην αυτοματοποίηση εφαρμογών σε ασφαλείς και επεκτάσιμους πόρους σε υβριδικά περιβάλλοντα cloud. Παρέχει πλατφόρμες εταιρικής ποιότητας για την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών με εμπορευματοκιβώτια.

Εικόνα από το Openshift

Είναι χτισμένο σε Redhat εταιρικό Linux και κινητήρα Kubernetes. Το Openshift έχει διάφορες λειτουργίες για τη διαχείριση συμπλεγμάτων μέσω UI και CLI. Το Redhat παρέχει το Openshift σε δύο ακόμη παραλλαγές,

 • Openshift Online – προσφέρεται ως λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS)
 • OpenShift Dedicated – προσφέρεται ως διαχειριζόμενες υπηρεσίες

Το Openshift Origin (Origin Community Distribution) είναι ένα έργο ανοδικής κοινότητας ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε OpenShift Container Platform, Openshift Online και OpenShift Dedicated.

Νομάς

Νομάς είναι ένας απλός, ευέλικτος και εύχρηστος ενορχηστρωτής φόρτου εργασίας για την ανάπτυξη και διαχείριση κοντέινερ και μη κοντέινερ εφαρμογών σε on-prem και cloud σε κλίμακα. Το Nomad εκτελείται ως ενιαίο δυαδικό αρχείο με μικρό αποτύπωμα πόρων (35 MB) και υποστηρίζεται σε macOS, Windows και Linux.

Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν δηλωτική υποδομή ως κώδικας (IaC) για την ανάπτυξη των εφαρμογών τους και καθορίζουν τον τρόπο ανάπτυξης μιας εφαρμογής. Το Nomad ανακτά αυτόματα τις εφαρμογές από αποτυχίες.

Εικόνα από το Nomad

Εφαρμογές Nomad Orchestrate οποιουδήποτε τύπου (όχι μόνο κοντέινερ). Παρέχει υποστήριξη πρώτης κατηγορίας για Docker, Windows, Java, VM και άλλα.

  Πώς να επιλέξετε συσκευή εκκίνησης στο UEFI BIOS

Χαρακτηριστικά

 • Απλό & Αξιόπιστο
 • Εκσυγχρονισμός εφαρμογών παλαιού τύπου χωρίς επανεγγραφή
 • Εύκολη ομοσπονδία σε κλίμακα
 • Αποδεδειγμένη επεκτασιμότητα
 • Multi-Cloud με ευκολία
 • Native Integrations with Terraform, Consul και Vault

Docker Swarm

Docker Swarm χρησιμοποιεί ένα δηλωτικό μοντέλο. Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή κατάσταση της υπηρεσίας και το Docker θα διατηρήσει αυτήν την κατάσταση. Το Docker Enterprise Edition έχει ενσωματώσει το Kubernetes με το Swarm. Το Docker παρέχει πλέον ευελιξία στην επιλογή της μηχανής ενορχήστρωσης. Το Docker engine CLI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός σμήνος μηχανών docker όπου μπορούν να αναπτυχθούν υπηρεσίες εφαρμογών.

Εικόνα από Docker

Οι εντολές Docker χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση με το σύμπλεγμα. Οι μηχανές που ενώνουν το σύμπλεγμα είναι γνωστές ως κόμβοι και ο διαχειριστής Swarm χειρίζεται τις δραστηριότητες του συμπλέγματος.

Το Docker Swarm αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία:

 • Διαχειριστής – κόμβοι διαχειριστή αναθέτουν εργασίες σε κόμβους εργαζομένων στο σμήνος. Ένας ηγέτης εκλέγεται με βάση έναν αλγόριθμο συναίνεσης Raft. Ο αρχηγός χειρίζεται όλες τις αποφάσεις διαχείρισης σμήνους και ενορχήστρωσης εργασιών για το σμήνος.
 • Worker Node – ο Worker Node λαμβάνει εργασίες από τον κόμβο διαχειριστή και τις εκτελεί.

Χαρακτηριστικά

 • Διαχείριση συμπλέγματος ενσωματωμένη με το Docker Engine
 • Αποκεντρωμένος σχεδιασμός
 • Δηλωτικό μοντέλο υπηρεσίας
 • Απολέπιση
 • Επιθυμητή κρατική συμφιλίωση
 • Δίκτυο πολλαπλών κεντρικών υπολογιστών
 • Ανακάλυψη υπηρεσίας
 • Εξισορρόπηση φορτίου
 • Ασφαλής από προεπιλογή
 • Κυλιόμενες ενημερώσεις

Docker Compose

Docker Compose είναι για τον καθορισμό και την εκτέλεση εφαρμογών πολλαπλών κοντέινερ που συνεργάζονται. Το Docker-compose περιγράφει ομάδες διασυνδεδεμένων υπηρεσιών που μοιράζονται εξαρτήσεις λογισμικού και ενορχηστρώνονται και κλιμακώνονται μαζί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο YAML (dockerfile) για να διαμορφώσετε τις υπηρεσίες της εφαρμογής σας. Στη συνέχεια, με μια εντολή docker-compose up, δημιουργείτε και ξεκινάτε όλες τις υπηρεσίες από τη διαμόρφωσή σας.

Ένα docker-compose.yml μοιάζει με αυτό:

version: '3'
volumes:
 app_data:
services:
 elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:6.8.0
  ports:
   - 9200:9200
   - 9300:9300
  volumes:
   - ./elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
   - ./elastic-certificates.p12:/usr/share/elasticsearch/config/elastic-certificates.p12
   - ./docker-data-volumes/elasticsearch:/usr/share/elasticsearch/data

 kibana:
  depends_on:
   - elasticsearch
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:6.8.0
  ports:
   - 5601:5601
  volumes:
   - ./kibana.yml:/usr/share/kibana/config/kibana.yml
 app:
  depends_on:
   - elasticsearch
  image: asadali08527/app:latest
  ports:
   - 8080:8080
  volumes:
   - app_data:/var/lib/app/

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Docker Compose για να συνυπολογίσετε τον κώδικα της εφαρμογής σε πολλές υπηρεσίες που εκτελούνται ανεξάρτητα και επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ένα εσωτερικό δίκτυο. Το εργαλείο παρέχει CLI για τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των εφαρμογών σας. Το Docker Compose επικεντρωνόταν παραδοσιακά στις ροές εργασιών ανάπτυξης και δοκιμής, αλλά τώρα εστιάζουν σε λειτουργίες που προσανατολίζονται περισσότερο στην παραγωγή.

Το Docker Engine μπορεί να είναι μια αυτόνομη παρουσία που παρέχεται με Docker Machine ή ένα ολόκληρο σύμπλεγμα Docker Swarm.

Χαρακτηριστικά

 • Πολλαπλά απομονωμένα περιβάλλοντα σε έναν μόνο κεντρικό υπολογιστή
 • Διατηρήστε τα δεδομένα όγκου όταν δημιουργούνται κοντέινερ
 • Δημιουργήστε εκ νέου μόνο κοντέινερ που έχουν αλλάξει
 • Μεταβλητές και μετακίνηση σύνθεσης μεταξύ περιβαλλόντων

MiniKube

Minikube επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν το Kubernetes τοπικά. Με το Minikube, μπορείτε να δοκιμάσετε εφαρμογές τοπικά μέσα σε ένα σύμπλεγμα Kubernetes ενός κόμβου στον προσωπικό σας υπολογιστή. Το Minikube έχει ενσωματωμένη υποστήριξη για τον πίνακα ελέγχου Kubernetes.

Το Minikube εκτελεί την πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση του Kubernetes και υποστηρίζει τις ακόλουθες δυνατότητες.

 • Εξισορρόπηση φορτίου
 • Πολυσυστάδα
 • Επίμονοι όγκοι
 • NodePorts
 • ConfigMaps και Secrets
 • Container Runtime: Docker, CRI-O και containered
 • Ενεργοποίηση CNI (Διεπαφή δικτύου κοντέινερ)

Μαραθώνας

Μαραθώνας είναι για το Apache Mesos που έχει τη δυνατότητα να ενορχηστρώνει εφαρμογές καθώς και πλαίσια.

Το Apache Mesos είναι ένας διαχειριστής συμπλέγματος ανοιχτού κώδικα. Το Mesos είναι ένα έργο της Apache που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τόσο φόρτους εργασίας με κοντέινερ όσο και μη. Τα κύρια στοιχεία σε ένα σύμπλεγμα Mesos είναι τα Mesos Agent Nodes, Mesos Master, ZooKeeper, Frameworks – Frameworks που συντονίζονται με τον κύριο για να προγραμματίσουν εργασίες σε κόμβους πράκτορα. Οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το πλαίσιο Marathon για να προγραμματίσουν εργασίες.

  Τα 10 κορυφαία DApps το 2022

Ο προγραμματιστής Marathon χρησιμοποιεί το ZooKeeper για να εντοπίσει τον τρέχοντα κύριο για την υποβολή εργασιών. Ο προγραμματιστής μαραθωνίου και ο κύριος Mesos έχουν δευτερεύον κύριο τρέξιμο για να εξασφαλίσουν υψηλή διαθεσιμότητα. Οι πελάτες αλληλεπιδρούν με το Marathon χρησιμοποιώντας το REST API.

Χαρακτηριστικά

 • Μεγάλη διαθεσιμότητα
 • κρατικές εφαρμογές
 • Όμορφο και ισχυρό UI
 • Περιορισμοί
 • Ανακάλυψη υπηρεσιών και εξισορρόπηση φορτίου
 • Έλεγχοι υγείας
 • Συνδρομή εκδήλωσης
 • Μετρήσεις
 • REST API

Συννεφιά

Συννεφιά είναι ένα εργαλείο ενορχήστρωσης cloud ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποίηση ανάπτυξης και τη διαχείριση του κύκλου ζωής κοντέινερ και μικροϋπηρεσιών. Παρέχει χαρακτηριστικά όπως clusters on-demand, auto-healing και κλιμάκωση σε επίπεδο υποδομής. Το Cloudify μπορεί να διαχειριστεί την υποδομή κοντέινερ και να ενορχηστρώσει τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε πλατφόρμες κοντέινερ.

Μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί με διαχειριστές κοντέινερ που βασίζονται σε Docker και Docker, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

 • Λιμενεργάτης
 • Docker Swarm
 • Docker Compose
 • Kubernetes
 • Απάτσι Μέσος

Το Cloudify μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία, την επούλωση, την κλίμακα και την κατάρριψη συστάδων δοχείων. Η ενορχήστρωση κοντέινερ είναι το κλειδί για την παροχή μιας επεκτάσιμης και άκρως διαθέσιμης υποδομής στην οποία μπορούν να τρέξουν οι διαχειριστές κοντέινερ. Το Cloudify παρέχει τη δυνατότητα ενορχήστρωσης ετερογενών υπηρεσιών σε πλατφόρμες. Μπορείτε να αναπτύξετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας το CLI και το Cloudify Manager.

Κτηματίας

Κτηματίας είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί ενορχήστρωση κοντέινερ, γνωστή ως βοοειδή. Σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε υπηρεσίες ενορχήστρωσης όπως Kubernetes, Swarm, Mesos. Το Rancher παρέχει το λογισμικό που απαιτείται για τη διαχείριση κοντέινερ, έτσι ώστε οι οργανισμοί να μην χρειάζεται να δημιουργούν πλατφόρμες υπηρεσιών κοντέινερ από την αρχή χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό σύνολο τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα.

Το Rancher 2.x επιτρέπει τη διαχείριση των συμπλεγμάτων Kubernetes που εκτελούνται σε παρόχους που καθορίζονται από τον πελάτη.

Το να ξεκινήσετε με το Rancher είναι διαδικασία δύο βημάτων.

Προετοιμάστε έναν κεντρικό υπολογιστή Linux

Προετοιμάστε έναν κεντρικό υπολογιστή Linux με 64-bit Ubuntu 16.04 ή 18.04 (ή άλλη υποστηριζόμενη διανομή Linux και τουλάχιστον 4 GB μνήμης. Εγκαταστήστε μια υποστηριζόμενη έκδοση του Docker στον κεντρικό υπολογιστή.

Εκκινήστε τον διακομιστή

Για να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το Rancher, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή Docker στον κεντρικό υπολογιστή σας:

$ sudo docker run -d --restart=unless-stopped -p 80:80 -p 443:443 rancher/rancher

Η διεπαφή χρήστη rancher επιτρέπει τη διαχείριση χιλιάδων συμπλεγμάτων και κόμβων Kubernetes.

Φορτηγό πλοίο

Το Containership προορίζεται για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και διαχείρισης της υποδομής Kubernetes με πολλά νέφη. Είναι ευέλικτο να λειτουργεί σε δημόσιο, ιδιωτικό cloud και περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης από ένα μόνο εργαλείο. Επιτρέπει την παροχή, διαχείριση και παρακολούθηση των συμπλεγμάτων Kubernetes σε όλους τους μεγάλους παρόχους cloud.

Το Containership κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας εργαλεία εγγενή στο cloud, όπως το Terraform για την παροχή, το Prometheus για την παρακολούθηση και το Calico για τη δικτύωση και τη διαχείριση πολιτικών. Είναι χτισμένο πάνω από βανίλια Kubernetes. Η πλατφόρμα Containership προσφέρει ένα διαισθητικό ταμπλό, καθώς και ένα ισχυρό REST API για πολύπλοκους αυτοματισμούς.

Χαρακτηριστικά

 • Multicloud Ταμπλό
 • Αρχεία καταγραφής ελέγχου
 • Υποστήριξη παρουσίας GPU
 • Μη ενοχλητικές αναβαθμίσεις
 • Προγραμματισμένα Masters
 • Ενσωματωμένες μετρήσεις
 • Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο
 • Αναπτύξεις μηδενικού χρόνου
 • Μόνιμη υποστήριξη αποθήκευσης
 • Υποστήριξη ιδιωτικού μητρώου
 • Αυτόματη κλιμάκωση φόρτου εργασίας
 • Διαχείριση κλειδιών SSH

AZK

AZK είναι ένα εργαλείο ενορχήστρωσης ανοιχτού κώδικα για περιβάλλοντα ανάπτυξης μέσω ενός αρχείου δήλωσης (το Azkfile.js), το οποίο βοηθά τους προγραμματιστές να εγκαταστήσουν, να ρυθμίσουν και να εκτελέσουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για την ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού με διαφορετικές τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα.

  Προσθέστε φίλτρα χρώματος σε βίντεο στο iPhone σας

Το AZK χρησιμοποιεί κοντέινερ αντί για εικονικές μηχανές. Τα κοντέινερ είναι σαν εικονικές μηχανές, με καλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση φυσικών πόρων.

Τα αρχεία Azkfile.js μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την προσθήκη νέων στοιχείων ή τη δημιουργία νέων από την αρχή. Μπορεί να γίνει κοινή χρήση, γεγονός που διασφαλίζει την πλήρη ισοτιμία μεταξύ των περιβαλλόντων ανάπτυξης σε μηχανές διαφορετικών προγραμματιστών και μειώνει τις πιθανότητες σφαλμάτων κατά την ανάπτυξη.

ΓΚΕ

ΓΚΕ παρέχει μια πλήρως διαχειριζόμενη λύση για ενορχήστρωση εφαρμογών κοντέινερ στο Google Cloud Platform. Τα συμπλέγματα GKE τροφοδοτούνται από τους Kubernetes. Μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με συμπλέγματα χρησιμοποιώντας το Kubernetes CLI. Οι εντολές Kubernetes μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών, την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης, τον καθορισμό πολιτικών και την παρακολούθηση της υγείας των αναπτυγμένων φόρτων εργασίας.

Εικόνα από GCP

Οι προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης του Google Cloud είναι επίσης διαθέσιμες με συμπλέγματα GKE, όπως η εξισορρόπηση φορτίου του Google Cloud, οι ομάδες κόμβων, η αυτόματη κλιμάκωση κόμβων, οι αυτόματες αναβαθμίσεις, η αυτόματη επιδιόρθωση κόμβων, η καταγραφή και η παρακολούθηση με τη σουίτα λειτουργιών του Google Cloud.

Το Google Cloud παρέχει εργαλεία CI/CD για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε και να εξυπηρετήσετε κοντέινερ εφαρμογών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cloud Build για να δημιουργήσετε εικόνες κοντέινερ (όπως το Docker) από μια ποικιλία αποθετηρίων πηγαίου κώδικα και το Μητρώο κοντέινερ για να αποθηκεύσετε τις εικόνες κοντέινερ.

Το GKE είναι μια λύση έτοιμη για επιχειρήσεις με προκατασκευασμένα πρότυπα ανάπτυξης.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε ΓΚΕ; Ελέγξτε αυτό μάθημα αρχαρίων.

ΑΚΣ

ΑΚΣ είναι μια πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία Kubernetes που προσφέρεται από την Azure, η οποία προσφέρει Kubernetes χωρίς διακομιστή, ασφάλεια και διακυβέρνηση. Το AKS διαχειρίζεται το σύμπλεγμα Kubernetes και σας επιτρέπει να αναπτύσσετε εύκολα εφαρμογές με κοντέινερ. Το AKS διαμορφώνει αυτόματα όλα τα κύρια και τους κόμβους Kubernetes. Χρειάζεται μόνο να διαχειριστείτε και να διατηρήσετε τους κόμβους πράκτορα.

Εικόνα από Azure

Το AKS είναι δωρεάν. πληρώνετε μόνο για κόμβους πρακτόρων μέσα στο σύμπλεγμα σας και όχι για κύριους. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύμπλεγμα AKS στην πύλη Azure ή μέσω προγραμματισμού. Το Azure υποστηρίζει επίσης πρόσθετες λειτουργίες, όπως προηγμένη δικτύωση, ενσωμάτωση Azure Active Directory και παρακολούθηση με χρήση του Azure Monitor.

Το AKS υποστηρίζει επίσης κοντέινερ Windows Server. Η απόδοση του συμπλέγματος και της αναπτυγμένης εφαρμογής μπορεί να παρακολουθείται από το Azure Monitor. Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται σε έναν χώρο εργασίας του Azure Log Analytics.

Η AKS έχει πιστοποιηθεί ως συμμορφούμενη με Kubernetes.

AWS EKS

AWS EKS είναι μια πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία Kubernetes. Το AWS σάς επιτρέπει να εκτελέσετε το σύμπλεγμα EKS χρησιμοποιώντας το AWS Fragrate, το οποίο είναι ένας υπολογισμός χωρίς διακομιστή για κοντέινερ. Το άρωμα καταργεί την ανάγκη παροχής και διαχείρισης διακομιστών, επιτρέποντας την πληρωμή ανά πόρο ανά εφαρμογή.

Το AWS επιτρέπει τη χρήση πρόσθετων λειτουργιών με το EKS, όπως εφαρμογές Amazon CloudWatch, Amazon Virtual Private Cloud (VPC), AWS Identity, Auto Scaling Groups και Access Management (IAM), παρακολούθηση, κλίμακα και εφαρμογές ισορροπίας φορτίου. Το EKS ενσωματώνεται με το πλέγμα εφαρμογής AWS και παρέχει εγγενή εμπειρία Kubernetes. Το EKS τρέχει το πιο πρόσφατο Kubernetes και είναι πιστοποιημένο συμμορφούμενο με Kubernetes.

συμπέρασμα

Στο τέλος, ελπίζω ότι η παραπάνω λίστα έχει δώσει μια σωστή κατανόηση των διαφόρων εργαλείων ενορχήστρωσης κοντέινερ και τώρα ανάλογα με την περίπτωση χρήσης, θα είναι ευκολότερο να επιλέξετε το καλύτερο.

Στη συνέχεια, μάθετε το λογισμικό διαχείρισης Kubernetes.