12 καλύτερες παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας για τους διεθνείς απομακρυσμένους υπαλλήλους σας

Οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας αποτελούν κύριο θέμα συζήτησης λόγω της αυξανόμενης τάσης των επιχειρήσεων να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε πολλές χώρες.

Με τη στροφή προς την εξ αποστάσεως εργασία και τις διασυνοριακές προσλήψεις, οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον τρόπους διαχείρισης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού τους από μια ενιαία πλατφόρμα που εξασφαλίζει έγκαιρη και ακριβή επεξεργασία μισθοδοσίας.

Οι πολυεθνικοί οργανισμοί επιλέγουν όλο και περισσότερο παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας, καθώς βοηθούν στον εξορθολογισμό των διαδικασιών μισθοδοσίας τους παρέχοντας μια κεντρική πλατφόρμα σε πολλές χώρες. Βοηθά τους οργανισμούς να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με τη διαχείριση πολλαπλών συστημάτων μισθοδοσίας και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται με ακρίβεια και έγκαιρα.

Κάθε χώρα έχει εργατική νομοθεσία, φορολογικούς κανονισμούς και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας βοηθούν τους οργανισμούς να παραμείνουν συμβατοί ενημερώνοντας αυτόματα τα συστήματα μισθοδοσίας ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στους κανονισμούς και παρέχοντας υποστήριξη από ειδικούς για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τοπικούς νόμους.

Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις που ξεκινούν από απόσταση θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας παγκόσμιας λύσης μισθοδοσίας, καθώς αποφέρει σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης, της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της διαχείρισης του εργατικού δυναμικού.

Με τη σωστή λύση, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στους βασικούς τους στόχους, γνωρίζοντας ότι η διαχείριση των εργασιών μισθοδοσίας τους γίνεται αποτελεσματικά και αποτελεσματικά.

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες επιχειρήσεις Remote-First

Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις που ξεκινούν εξ αποστάσεως αντιμετωπίζουν πολλές μοναδικές προκλήσεις χωρίς μια αποτελεσματική παγκόσμια λύση μισθοδοσίας. Εδώ είναι μερικά από τα πιο κοινά:

Νομοθετική συμμόρφωση & νομοθετικά θέματα

Η συμμόρφωση με το νόμο και τα νομοθετικά ζητήματα μπορεί να αμφισβητήσουν τις εταιρείες σχετικά με τη μισθοδοσία για μια εξ αποστάσεως επιχείρηση, επειδή διαφορετικές πολιτείες ή χώρες ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς απασχόλησης που πρέπει να τηρούνται. Περιλαμβάνει φορολογικούς νόμους, απαιτήσεις κατώτατου μισθού και δικαιώματα.

Η ενημέρωση με αυτούς τους κανονισμούς μπορεί να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα, ειδικά όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως από διαφορετικές τοποθεσίες.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις εταιρείες όσον αφορά τη μισθοδοσία για μια επιχείρηση εξ αποστάσεως, επειδή απαιτεί τακτικές ενημερώσεις και συντήρηση των συστημάτων λογισμικού για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ασφάλειας. Η νέα τεχνολογία μπορεί επίσης να απαιτεί πρόσθετη εκπαίδευση των εργαζομένων, η οποία μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.

Επιπλέον, η χρήση διαφορετικού υλικού και λογισμικού από απομακρυσμένους υπαλλήλους μπορεί να οδηγήσει σε ζητήματα συμβατότητας και ασυνέπειες δεδομένων. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι εταιρείες πρέπει να παραμένουν ενημερωμένες με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις για να διασφαλίζουν αποτελεσματική και ακριβή επεξεργασία μισθοδοσίας.

Ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία

Η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη μισθοδοσία μπορεί να είναι προκλητική για τις εταιρείες που λειτουργούν εξ αποστάσεως επιχείρηση, καθώς οι απομακρυσμένοι υπάλληλοι έχουν συχνά διαφορετικές ώρες εργασίας και τοποθεσίες. Μπορεί να είναι δύσκολο να διεκπεραιωθεί η μισθοδοσία με ακρίβεια και έγκαιρα.

Επιπλέον, οι εταιρείες μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουν τις διαδικασίες μισθοδοσίας για τους εργαζόμενους σε διαφορετικές ζώνες ώρας και νομίσματα. Λόγω αυτού, απαιτούν παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας που προσφέρουν μια πιο προσαρμοσμένη προσέγγιση για την κάλυψη των μοναδικών αναγκών μιας εξ αποστάσεως επιχείρησης.

Προκλήσεις με διαχείριση προσέλευσης & αδειών

Οι προκλήσεις στη διαχείριση της παρουσίας και της άδειας μπορούν να επηρεάσουν τις απομακρυσμένες επιχειρήσεις σχετικά με τη μισθοδοσία, καθιστώντας δύσκολη την ακριβή παρακολούθηση και τον υπολογισμό της αποζημίωσης των εργαζομένων. Σε μια απομακρυσμένη επιχείρηση, οι εργαζόμενοι μπορεί να εργάζονται με ευέλικτα χρονοδιαγράμματα ή να έχουν διαφορετικές ζώνες ώρας, καθιστώντας την παρακολούθηση της παρουσίας και τη διαχείριση αδειών δύσκολη.

  Εφαρμογή Προφόρτωσης, Προφόρτωσης, Προσύνδεσης στο WordPress

Απειλή για την ασφάλεια των δεδομένων

Οι απειλές για την ασφάλεια των δεδομένων σχετικά με τη μισθοδοσία μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για τις απομακρυσμένες επιχειρήσεις, καθώς ευαίσθητες πληροφορίες εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων μισθοδοσίας και οικονομικών δεδομένων, μπορεί να είναι ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις και παραβιάσεις δεδομένων.

Με τους απομακρυσμένους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μισθοδοσίας από διάφορες συσκευές και τοποθεσίες, ο κίνδυνος παραβιάσεων της ασφάλειας και κλοπής δεδομένων αυξάνεται. Οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και να παρέχουν τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων για να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο απειλών για την ασφάλεια των δεδομένων.

Παγκόσμια λύση μισθοδοσίας έναντι χειροκίνητης διαχείρισης μισθοδοσίας

Οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας και η μη αυτόματη διαχείριση μισθοδοσίας είναι δύο ξεχωριστές μέθοδοι χειρισμού της μισθοδοσίας. Η μη αυτόματη διαχείριση μισθοδοσίας περιλαμβάνει τη μη αυτόματη επεξεργασία μισθοδοσίας εντός της εταιρείας, ενώ οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας περιλαμβάνουν την εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας μισθοδοσίας σε τρίτο πάροχο ή τη χρήση του λογισμικού.

Η μη αυτόματη διαχείριση μισθοδοσίας μπορεί να είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε σφάλματα. Απαιτεί χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και υπολογισμούς, που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη και καθυστερήσεις.

Επιπλέον, η μη αυτόματη διαχείριση μισθοδοσίας απαιτεί προσωπικό με εξειδίκευση στην επεξεργασία μισθοδοσίας, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο για μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους. Ωστόσο, η μη αυτόματη διαχείριση μισθοδοσίας παρέχει περισσότερο έλεγχο στη διαδικασία, κάτι που μπορεί να προτιμούν ορισμένοι οργανισμοί.

Από την άλλη πλευρά, οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας είναι αποτελεσματικές και αξιόπιστες. Ο αυτοματισμός κάνει τη διαδικασία μισθοδοσίας ταχύτερη και ακριβέστερη, μειώνοντας τον κίνδυνο σφαλμάτων και ελευθερώνοντας χρόνο στο προσωπικό.

Οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας διασφαλίζουν επίσης τη συμμόρφωση με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς, στους οποίους μπορεί να είναι δύσκολο να πλοηγηθείτε με τη μη αυτόματη διαχείριση μισθοδοσίας.

Επιπλέον, οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας παρέχουν μεγαλύτερη προβολή στη διαδικασία μισθοδοσίας, με ενσωματωμένες δυνατότητες αναφοράς που επιτρέπουν στις εταιρείες να δημιουργούν λεπτομερείς αναφορές για τη διοίκηση, τις φορολογικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συνολικά, οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας είναι μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική επιλογή για εταιρείες με πολυεθνικές δραστηριότητες ή όσες επιθυμούν να επεκταθούν παγκοσμίως.

Ας δούμε μερικές από τις καλύτερες παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας που είναι διαθέσιμες σήμερα.

Lano

Η Lano Global Payroll είναι ένας πάροχος υπηρεσιών μισθοδοσίας που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μισθοδοσίας για επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες. Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν επεξεργασία μισθοδοσίας, φορολογική συμμόρφωση, διαχείριση κοινωνικής ασφάλισης και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Με μια ομάδα ειδικών που γνωρίζουν καλά τους τοπικούς νόμους μισθοδοσίας και φορολογίας, το Lano Global Payroll μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξερευνήσουν την πολυπλοκότητα της παγκόσμιας συμμόρφωσης με τη μισθοδοσία.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η ομάδα των ειδικών έχει εις βάθος γνώση των τοπικών κανονισμών μισθοδοσίας και φορολογικών νόμων σε διάφορες χώρες, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης.
 • Προσαρμόσιμες λύσεις μισθοδοσίας που μπορούν να τροποποιηθούν και να καλύπτουν εύκολα τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η παγκόσμια λύση μισθοδοσίας περιλαμβάνει επεξεργασία πολλαπλών νομισμάτων, τοπική κανονιστική συμμόρφωση, αναφορά μισθοδοσίας και πύλες αυτοεξυπηρέτησης εργαζομένων.

Κυματισμός

Το Rippling είναι ένα λογισμικό μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού που βασίζεται σε σύννεφο που αυτοματοποιεί και εξορθολογίζει ολόκληρο τον κύκλο των εργαζομένων. Προσφέρει ολοκληρωμένες λειτουργίες μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, όπως ενσωμάτωση υπαλλήλων, παρακολούθηση χρόνου και παρουσίας, διαχείριση παροχών, διαχείριση συμμόρφωσης και πολλά άλλα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Το λογισμικό βασίζεται σε σύννεφο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε με σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 • Ενοποίηση με άλλα εργαλεία ανθρώπινου δυναμικού, όπως συστήματα παρακολούθησης αιτούντων, λογισμικό διαχείρισης απόδοσης και πολλά άλλα.

Η παγκόσμια λύση μισθοδοσίας της Rippling έχει σχεδιαστεί για να βοηθά εταιρείες όλων των μεγεθών να διαχειρίζονται τη μισθοδοσία σε πολλές χώρες και νομίσματα, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Παγκόσμια Μισθοδοσία ADP

Το ADP Global Payroll είναι μια λύση λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους παγκόσμιους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες μισθοδοσίας τους σε πολλές χώρες και νομίσματα. Με το ADP Global Payroll, οι επιχειρήσεις μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα μισθοδοσίας, να διαχειρίζονται τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και να αποκτούν ορατότητα στις παγκόσμιες λειτουργίες μισθοδοσίας με αναλύσεις δεδομένων και αναφορές σε πραγματικό χρόνο.

  Πώς να διορθώσετε προβλήματα ήχου Crackly και άλλα προβλήματα ήχου Mac

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει τις μοναδικές ανάγκες κάθε οργανισμού.
 • Εύκολο να ανακτήσετε ιστορικές και τρέχουσες πληροφορίες μισθοδοσίας.
 • Αναλύσεις και αναφορές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Το λογισμικό ενσωματώνεται με διάφορα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοοικονομικών συστημάτων, επιτρέποντας την εύκολη κοινή χρήση δεδομένων σε διαφορετικά τμήματα και τοποθεσίες.

Μακρινός

Οι λύσεις απομακρυσμένης παγκόσμιας μισθοδοσίας προσφέρουν έναν βολικό και αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης μισθοδοσίας για ένα απομακρυσμένο και παγκόσμιο εργατικό δυναμικό. Περιλαμβάνει τη διαχείριση μισθοδοσίας για υπαλλήλους που εργάζονται σε διαφορετικές χώρες ή περιοχές και εξ αποστάσεως από διαφορετικές τοποθεσίες.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η εγγραφή νέων υπαλλήλων και εργολάβων και η επίβλεψη των εξόδων τους είναι βολική.
 • Διαισθητικό, καλά μελετημένο και χωρίς σφάλματα διεπαφή χρήστη.
 • Η υποστήριξη πελατών είναι χρήσιμη και εύκολα προσβάσιμη.

Οι λύσεις απομακρυσμένης μισθοδοσίας αυτοματοποιούν πολλές από τις μη αυτόματες διαδικασίες που εμπλέκονται στη διαχείριση μισθοδοσίας. Παρέχει επίσης ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα μισθοδοσίας, προστατεύοντας ευαίσθητες πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παραβιάσεις.

Deel

Η Deel είναι μια λύση μισθοδοσίας που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί την παγκόσμια διαχείριση μισθοδοσίας. Συνδυάζει τις πληρωμές εργολάβων, τις υπηρεσίες εργοδότη του αρχείου και τη διαχείριση μισθοδοσίας σε μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή, καθιστώντας την μια από τις πρώτες πλατφόρμες που προσφέρουν μια τόσο ολοκληρωμένη λύση.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η διεπαφή χρήστη της Deel είναι φιλική και εύκολη στην πλοήγηση.
 • Εξοικονομεί χρόνο κατά τον χειρισμό περιπλοκών όπως η εργατική νομοθεσία και οι φόροι.
 • Η υποστήριξη πελατών είναι πραγματικά γρήγορη και διαθέσιμη μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Deel προσφέρει υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία μισθοδοσίας στο τοπικό νόμισμα κάθε υπαλλήλου, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους τοπικούς φορολογικούς νόμους και κανονισμούς. Παρέχει υπηρεσίες παρακράτησης φόρου και αναφοράς για εργαζομένους σε διάφορες χώρες, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις εκπληρώνουν τις νομικές τους υποχρεώσεις.

CloudPay

Το CloudPay είναι μια ενοποιημένη λύση μισθοδοσίας για παγκόσμιους οργανισμούς για τη διαχείριση των διαδικασιών μισθοδοσίας παγκοσμίως. Παρέχει μια σειρά λειτουργιών, όπως επεξεργασία μισθοδοσίας, διαχείριση συμμόρφωσης και αναφορά.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Χρήσιμες και βελτιωμένες περιοδικές αναφορές και γραφήματα για καλύτερα αναλυτικά στοιχεία.
 • Πληρωμή κατ’ απαίτηση
 • Βελτιωμένη συλλογή δεδομένων με την ενσωμάτωση HR και χρηματοοικονομικών εργαλείων

Το CloudPay χειρίζεται τη μισθοδοσία σε πολλά νομίσματα, κάτι που είναι απαραίτητο για οργανισμούς με υπαλλήλους σε διαφορετικές χώρες. Υποστηρίζει επίσης τη φορολογία και τη συμμόρφωση, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς και τους φορολογικούς νόμους.

IRIS FMP

Το IRIS FMP είναι ένα παγκόσμιο λογισμικό μισθοδοσίας που βασίζεται σε cloud και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης μισθοδοσίας για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η φιλική προς τον χρήστη διεπαφή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται εύκολα τις διαδικασίες μισθοδοσίας για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Προσφέρει υποστήριξη πολλών νομισμάτων και πολλών γλωσσών, καθιστώντας την εξαιρετική επιλογή για επιχειρήσεις σε πολλές χώρες.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ταιριάζει καλύτερα σε εταιρείες με ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων καθώς καταφέρνει να ομαδοποιεί καλά.
 • Οι διαισθητικές αναφορές και τα στατιστικά επιτρέπουν τη δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών
 • Τα χρονοδιαγράμματα είναι αρκετά απλά.

Εκτός από τη διαχείριση μισθοδοσίας, το λογισμικό προσφέρει δυνατότητες όπως αυτοματοποιημένες αναφορές και προσαρμόσιμους πίνακες εργαλείων για καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα μισθοδοσίας. Το λογισμικό διασφαλίζει επίσης την ασφάλεια των δεδομένων με τα προηγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τον GDPR και άλλους κανονισμούς απορρήτου δεδομένων.

Remofirst

Το Remofirst προσφέρει μια πλήρη σειρά εργαλείων για τη διαχείριση μισθοδοσίας σε πολλές χώρες. Βοηθά επίσης στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Η RemoFirst προσφέρει διάφορες υπηρεσίες διεκπεραίωσης μισθοδοσίας, όπως υπολογισμό φόρου, εκταμίευση μισθού και αναφορά. Παρέχει επίσης ολοκληρωμένες πύλες αυτοεξυπηρέτησης και εφαρμογές για κινητά που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μισθοδοσίας, δελτία πληρωμής και φορολογικές δηλώσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η εξυπηρέτηση πελατών της Remofirst είναι ένα πραγματικό πλεονέκτημα. Οι εκπρόσωποι είναι εξυπηρετικοί και ανταποκρινόμενοι.
 • Απλή και διαισθητική πλατφόρμα με καθαρή πλοήγηση
 • Ευνοϊκή τιμολόγηση
  Οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για την ιδιωτική πρόσβαση στο Διαδίκτυο (PIA) το 2020

Το λογισμικό είναι εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο και μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Η RemoFirst είναι γνωστή για την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών της, με μια αφοσιωμένη ομάδα ειδικών μισθοδοσίας διαθέσιμη για να βοηθήσει τους χρήστες να πλοηγηθούν σε περίπλοκους κανονισμούς και διαδικασίες μισθοδοσίας.

Πολλαπλασιαστής

Το Multiplier είναι μια παγκόσμια λύση μισθοδοσίας που διαχειρίζεται αβίαστα τη μισθοδοσία του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού με ακρίβεια. Εξασφαλίζει έγκαιρη και ακριβή διεκπεραίωση μισθοδοσίας. Παρέχει μια κεντρική πλατφόρμα για τους οργανισμούς να επεξεργάζονται τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους σε πολλές χώρες, με συμμόρφωση με τους τοπικούς φορολογικούς και εργασιακούς κανονισμούς.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Γρήγορα επιβίβαση υπαλλήλων χωρίς καμία ταλαιπωρία.
 • Βοήθεια σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές προσλήψεων πρώην παλαιών χωρών και την επεξεργασία βίζας.
 • Πολύ χρήσιμο για κατανεμημένες ομάδες

Με το Multiplier Global, οι οργανισμοί μπορούν εύκολα να υπολογίσουν τους μισθούς και τις κρατήσεις των εργαζομένων, να δημιουργήσουν εκκαθαριστικά και να χειριστούν φορολογικές δηλώσεις. Η λύση παρέχει επίσης δυνατότητες ανάλυσης και αναφοράς, επιτρέποντας την παρακολούθηση και την ανάλυση δεδομένων μισθοδοσίας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Papaya Global

Η Papaya Global είναι μια ολοκληρωμένη παγκόσμια λύση μισθοδοσίας που απλοποιεί τη σύνθετη διαδικασία διαχείρισης μισθοδοσίας για τις επιχειρήσεις. Με τη βοήθεια του AI, η Papaya Global αυτοματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία μισθοδοσίας, από τον υπολογισμό των μισθών έως τη μεταφορά κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εργαζομένων.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Εύκολη διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας μισθοδοσίας σε όλο τον κόσμο.
 • Ενοποιεί και απλοποιεί τις μηνιαίες διαδικασίες.
 • Ενοποίηση με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Βοηθά τις επιχειρήσεις να παραμείνουν συμμορφωμένες με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σε κάθε χώρα όπου οι εταιρείες έχουν υπαλλήλους. Η πλατφόρμα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, τους φορολογικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση είναι πάντα ενημερωμένη.

Ceridian

Το Ceridian είναι μια άλλη πλατφόρμα που βασίζεται στο cloud που παρέχει λύσεις μισθοδοσίας για να βοηθήσει τις εταιρείες να διαχειριστούν τις παγκόσμιες ανάγκες μισθοδοσίας. Έχει σχεδιαστεί για να κλιμακώνεται με επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η πλατφόρμα μπορεί να χειριστεί μισθοδοσία για υπαλλήλους σε περισσότερες από 160 χώρες.

Οι πίνακες εργαλείων της πλατφόρμας παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τα δεδομένα μισθοδοσίας και μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες αναφορές, οι οποίες βοηθούν τη διοίκηση να λάβει καλύτερες αποφάσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Πλήρης ενοποίηση με φύλλα χρόνου, HRIS, μισθοδοσία, αναφορά κ.λπ.
 • Οι επιχειρήσεις μπορούν να το προσαρμόσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
 • Οι πελάτες λαμβάνουν συχνές ενημερώσεις και αναβαθμίσεις με συνέπεια.

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σε κάθε χώρα. Η πλατφόρμα μπορεί να υπολογίσει αυτόματα φόρους, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες κρατήσεις, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν συμμορφωμένες.

Ατλας

Το Atlas Global Payroll είναι μια λύση μισθοδοσίας που βασίζεται σε cloud, σχεδιασμένη για επιχειρήσεις με παγκόσμια παρουσία. Βοηθά στη διαχείριση της μισθοδοσίας σε πολλές χώρες και περιοχές, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους.

Εκτός από τη διαχείριση μισθοδοσίας, η Atlas εξυπηρετεί επίσης έναν ευρύτερο σκοπό. Προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τα επιτρεπόμενα έξοδα σε διάφορες χώρες και επιτρέπει την προσαρμογή και τα οφέλη διαχείρισης με βάση την τοποθεσία.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Εύκολη προσαρμογή και διαμόρφωση σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες.
 • Το λογισμικό παρέχει προβλέψεις και λεπτομερείς πληροφορίες για τα δεδομένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Δυνατότητα κλιμάκωσης των επιχειρήσεων και ενσωμάτωσης πρόσθετου λογισμικού.

Η Atlas παρέχει σε βάθος τεχνογνωσία σχετικά με τη συμμόρφωση με τη μισθοδοσία και τις παροχές και τις τυπικές πρακτικές σε περισσότερες από 160 χώρες.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τις εξ αποστάσεως επιχειρήσεις. Η διαχείριση της μισθοδοσίας σε πολλές χώρες και ζώνες ώρας μπορεί να είναι μια δύσκολη μετάβαση σε ένα μοντέλο εργασίας κυρίως εξ αποστάσεως.

Οι παγκόσμιες λύσεις μισθοδοσίας προσφέρουν δυνατότητες αυτοματοποίησης, συμμόρφωσης και αναφοράς που εξορθολογίζουν τη διαδικασία μισθοδοσίας και διασφαλίζουν την ακρίβεια. Με την εξωτερική ανάθεση διαδικασιών μισθοδοσίας ή χρησιμοποιώντας λογισμικό, οι εταιρείες μπορούν να επικεντρωθούν στις βασικές τους λειτουργίες και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο.

Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε το καλύτερο λογισμικό μισθοδοσίας για νεοσύστατες επιχειρήσεις έως μεσαίες επιχειρήσεις.