10 πλατφόρμες λογιστικής άνθρακα για να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα

Καθώς η εστίαση στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αερίων θερμοκηπίου εντείνεται, η σημασία του λογισμικού λογιστικής άνθρακα έχει αυξηθεί σημαντικά. Πολλές εταιρείες τώρα προσπαθούν για καθαρές μηδενικές εκπομπές, με στόχο να αντισταθμίσουν πλήρως το αποτύπωμα άνθρακα.

Το λογισμικό λογιστικής άνθρακα επιτρέπει στις εταιρείες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους περιβαλλοντικούς τους στόχους, να εφαρμόζουν στρατηγικές μείωσης των εκπομπών, να παρακολουθούν την πρόοδο και να λαμβάνουν καθοδήγηση από ειδικούς για βιώσιμες πρακτικές. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση.

Για να κατανοήσετε καλύτερα την αξία του λογισμικού λογιστικής άνθρακα και τα οφέλη του για την εταιρεία σας, ας εμβαθύνουμε σε αυτά τα ερωτήματα περαιτέρω.

Τι είναι οι πλατφόρμες λογιστικής άνθρακα;

Οι πλατφόρμες λογιστικής άνθρακα είναι τρίτα μέρη που ποσοτικοποιούν και παρακολουθούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει τη μέτρηση, την καταγραφή και την αναφορά αυτών των εκπομπών για την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην κλιματική αλλαγή.

Η λογιστική άνθρακα στοχεύει να παρέχει μια ακριβή και διαφανή αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα ενός οργανισμού, επιτρέποντάς του να κατανοεί και να διαχειρίζεται τις εκπομπές του πιο αποτελεσματικά. Βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν σημαντικές πηγές εκπομπών, να θέτουν στόχους μείωσης, να αναπτύσσουν στρατηγικές μετριασμού και να παρακολουθούν την πρόοδο με την πάροδο του χρόνου.

Συνολικά, δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να μετρούν, να διαχειρίζονται και να αναλαμβάνουν δράση για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα τους, συμβάλλοντας τελικά σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Σε τελική ανάλυση, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, και ενώ η πράσινη πληροφορική μπορεί να μας βοηθήσει στην πορεία προς τη βιωσιμότητα, η χαρτογράφηση του αποτυπώματος άνθρακα είναι επίσης αναπόσπαστο κομμάτι.

Πώς οι πλατφόρμες λογιστικής άνθρακα ωφελούν τις επιχειρήσεις

Οι πλατφόρμες λογιστικής άνθρακα είναι πολύτιμες για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν βιώσιμες πρακτικές και μάχονται κατά της κλιματικής αλλαγής. Ας δούμε μερικά ακόμη οφέλη:

 • Καθιερώνει τη διαφάνεια και αποτρέπει το greenwashing, παρέχοντας στατιστικά στοιχεία για τις προσπάθειες μιας εταιρείας να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα.
 • Υποστηρίζει την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών και τη διατήρηση ή τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα από τους επενδυτές, τους υπαλλήλους και τους καταναλωτές ενισχύει την πιθανότητα προσέλκυσης νέων ενδιαφερόμενων μερών και την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
 • Το λογισμικό λογιστικής άνθρακα βοηθά στη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και διευκολύνει την κυβερνητική έγκριση, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή του για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Η υιοθέτηση λογισμικού λογιστικής άνθρακα ωφελεί το περιβάλλον, ενώ ωφελεί επίσης την εταιρεία μειώνοντας τις εκπομπές, προσελκύοντας ενδιαφερόμενους, αυξάνοντας την κερδοφορία και ενισχύοντας την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει τις κορυφαίες επιλογές πλατφόρμας λογιστικής άνθρακα και θα τονίσει τα βασικά χαρακτηριστικά τους, βοηθώντας σας να επιλέξετε την καταλληλότερη λύση για την επιχείρησή σας.

Κανονιστικός

Κανονιστικός παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λογιστικής εκπομπών άνθρακα για τις επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μετρούν με ακρίβεια τις εκπομπές τους. Η πλατφόρμα προσφέρει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα ενσωματώνοντας σκληρά δεδομένα και ισχυρούς υπολογισμούς.

  15 Έργα Python για αρχάριους για εξάσκηση και μάθηση

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν πιθανές ευκαιρίες μείωσης των εκπομπών, να μετριάζουν τους κλιματικούς κινδύνους και να διερευνούν οδούς ανάπτυξης σε μια καθαρά μηδενική οικονομία.

Χαρακτηριστικά:

 • Λεπτομερείς πληροφορίες αξιοποιώντας δεδομένα υψηλής ανάλυσης για τον εντοπισμό πρακτικών στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών.
 • Εξερευνήστε απρόσκοπτα τις εκπομπές σε όλη την αλυσίδα αξίας σας με αυτοματοποιημένα εργαλεία αφοσίωσης και συγχρονισμό δεδομένων.
 • Προστατέψτε τη φήμη της εταιρείας σας από κατηγορίες για greenwashing.
 • Μείνετε μπροστά στην πρόβλεψη της μελλοντικής νομοθεσίας για την υποβολή εκθέσεων για το κλίμα λόγω των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με την ΕΕ και τον ΟΗΕ.

Με την τεχνογνωσία της Normative, οι εταιρείες μπορούν να αναλάβουν ενημερωμένες ενέργειες για να συμβάλουν θετικά στο περιβάλλον, ενώ προάγουν τους στόχους τους για την αειφορία.

Υπερκρίσιμο

Υπερκρίσιμο είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός αφιερωμένος στην ενδυνάμωση επιχειρήσεων και ιδρυμάτων να αξιοποιούν αποτελεσματικά δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία στην επιδίωξή τους να πουλήσουν αφαίρεση άνθρακα υψηλής ποιότητας. Ως ηγέτης του κλάδου, παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που διευκολύνει τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση ενέργειας.

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα τους επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδοση βιωσιμότητας, που περιλαμβάνει ενοποίηση δεδομένων, βελτιστοποιημένες αναφορές ή ανακάλυψη ευκαιριών βελτιστοποίησης.

Χαρακτηριστικά:

 • Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με κανονισμούς όπως το SECR και το TCFD.
 • Αποκτήστε πρόσβαση στις καλύτερες λύσεις αφαίρεσης άνθρακα στην αγορά μέσω μιας μοναδικής, βολικής συναλλαγής.
 • Κάθε έργο υποβάλλεται σε ενδελεχή διαδικασία ελέγχου 8 σημείων για να πληροί τα αυστηρά μας πρότυπα.
 • Αφιερωμένο αποκλειστικά στην προσφορά προαιρετικών επιλογών αφαίρεσης άνθρακα.

Με την ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων της Supercritical, οι οργανισμοί μπορούν να οδηγήσουν τη δέσμευσή τους για βιωσιμότητα και να συμβάλουν σε έναν πιο πράσινο κόσμο.

Net0

Αγκαλιάστε το μέλλον με Net0, η πρωτοποριακή λύση λογισμικού λογιστικής άνθρακα που εξουσιοδοτεί την εταιρεία σας να ηγηθεί της βιωσιμότητας. Αυτό το επαναστατικό εργαλείο επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των εκπομπών άνθρακα, ξεκλειδώνοντας νέες δυνατότητες για πιο πράσινες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Με το NetO, η παρακολούθηση των εκπομπών γίνεται αβίαστη με τα σωστά δεδομένα στο χέρι. Ταυτόχρονα, σας καθοδηγεί σε δραστικά βήματα για να μειώσετε το αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου και να προωθήσετε το ταξίδι σας προς την ουδετερότητα του άνθρακα.

Χαρακτηριστικά:

 • Ολοκληρωμένη κάλυψη των μετρήσεων εκπομπών των πεδίων 1, 2 και 3.
 • Αναφορές που πληρούν τα πρότυπα ποιότητας επενδυτών, σε πλήρη συμμόρφωση με το GHGP και τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 • Ενσωματώστε απρόσκοπτα δεδομένα με τη βοήθεια AI για αυτόματη αναφορά άνθρακα.
 • Παρακολουθήστε τις εκπομπές άνθρακα σε πραγματικό χρόνο για άμεσες και ακριβείς πληροφορίες.

Μεταμορφώστε την εταιρεία σας προς το καλύτερο με τις ισχυρές δυνατότητες της NetO και ασκήστε θετική επίδραση στο περιβάλλον.

Αξιόπιστος

Αξιόπιστος είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογιστικής εκπομπών άνθρακα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις επιχειρήσεις να μετρούν και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) και στα τρία πεδία (Πεδίο 1, 2 και 3).

Η πλατφόρμα προσφέρει μια ενσωματωμένη αριθμομηχανή για ακριβείς υπολογισμούς δεδομένων, επιτρέποντας ακριβείς εκτιμήσεις εκπομπών. Επιπλέον, διευκολύνει τη διαφανή αναφορά των προόδων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Χαρακτηριστικά:

 • Δημιουργήστε ένα σύστημα για την παρακολούθηση των εκπομπών άνθρακα με καθορισμένους στόχους απανθρακοποίησης και προσαρμόσιμους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs).
 • Αναπτύξτε εσωτερικούς πίνακες εργαλείων και εξωτερικές αναφορές εκπομπών χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα πλαίσια για να παρουσιάσετε την πρόοδό μας στη μείωση του άνθρακα.
 • Εφαρμόστε απλοποιημένες και αυτοματοποιημένες μεθόδους συλλογής δεδομένων για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Απλοποιήστε τις εσωτερικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και την αναφορά απογραφής αερίων θερμοκηπίου (GHG).
  10 καλύτερες εφαρμογές/παιχνίδια για να προσελκύσετε τη γάτα σας

Με το Credible, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται απρόσκοπτα τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Σχέδιο Α

Βελτιώστε την εταιρική σας λογιστική για τον άνθρακα, τις προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα και τις αναφορές ESG απρόσκοπτα μέσω Σχέδιο Ατις πρωτοποριακές λύσεις βιωσιμότητας της. Αυτή η πλατφόρμα εγγυάται ότι η στρατηγική βιωσιμότητας ευθυγραμμίζεται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα.

Η πιστοποιημένη μεθοδολογία του δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πρωτοστατούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να προσφέρει απτά αποτελέσματα γρήγορα.

Χαρακτηριστικά:

 • Βελτιώστε τη συλλογή δεδομένων εκπομπών μέσω βελτιστοποιημένων λειτουργιών μαζικής μεταφόρτωσης και υποβοηθούμενων μεθόδων εισαγωγής δεδομένων.
 • Καλύπτει όλα τα πεδία και τις κατηγορίες σύμφωνα με το Πρωτόκολλο GHG και τα πιο πρόσφατα ευρήματα στην επιστήμη του κλίματος.
 • Εντοπίστε και αξιολογήστε τα hotspot εκπομπών σε εγκαταστάσεις, θυγατρικές και επιχειρηματικές μονάδες.
 • Συγκεντρώστε όλα τα δεδομένα εκπομπών σε έναν ενιαίο πίνακα εργαλείων, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα αρχικά κενά δεδομένων.

Το βραβευμένο λογισμικό της PlanA σάς επιτρέπει να ενσωματώνετε αβίαστα τη βιωσιμότητα στη βασική επιχειρηματική στρατηγική σας, ελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο και πόρους για τις κύριες επιχειρηματικές σας επιδιώξεις.

Συνέπεια

Απελευθερωθείτε από τις συντριπτικές εργασίες συλλογής δεδομένων, υπολογισμών και αποκάλυψης χρησιμοποιώντας το Συνέπεια πλατφόρμα. Επικεντρωθείτε σε πρωτοβουλίες μείωσης υψηλού αντίκτυπου για την αποτελεσματική καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Με αυτήν την πλατφόρμα, μπορείτε να παρακολουθείτε αβίαστα το αποτύπωμα άνθρακα, να εντοπίσετε ευκαιρίες μείωσης των απόλυτων εκπομπών και να επιλέξετε εύκολα από διάφορες αφαιρέσεις και μετατοπίσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους σας.

Χαρακτηριστικά:

 • Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι εισαγωγής δεδομένων που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Επιτρέπει την ομαλή ενοποίηση δεδομένων από διάφορα ξεχωριστά συστήματα.
 • Δημιουργήστε αυτοματοποιημένες ροές εργασιών συλλογής δεδομένων με βάση το πρόγραμμα που προτιμάτε, επιτρέποντας ακόμη και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.
 • Εφαρμόστε ρυθμιζόμενα δικαιώματα χρήστη για τον έλεγχο της τροποποίησης δεδομένων και των δικαιωμάτων πρόσβασης.

Το Consequence σάς επιτρέπει να εξορθολογίσετε τις προσπάθειές σας και να κάνετε σημαντική διαφορά, όλα από μια κεντρική πλατφόρμα.

Πράσινα

Πράσινα είναι μια φιλική προς το χρήστη λύση λογιστικής εκπομπών άνθρακα για μικρές επιχειρήσεις με λιγότερο περίπλοκες πρωτοβουλίες εκπομπών. Βελτιώνει και αυτοματοποιεί την ανάλυση δεδομένων ενώ ενσωματώνεται απρόσκοπτα με λύσεις τρίτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να μειώσουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG).

Αξιοποιώντας τη δύναμη της ανάλυσης δεδομένων και της συνεργασίας με εξωτερικές εφαρμογές, η Greenly βοηθά τις εταιρείες στις προσπάθειές τους για βιωσιμότητα.

Χαρακτηριστικά:

 • Οι ειδικοί σύμβουλοι για το κλίμα θα παρέχουν γρήγορα εφαρμόσιμα μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
 • Χρησιμοποιεί μεθοδολογίες βάσει δραστηριοτήτων και δαπανών για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των εκπομπών CO2 σας.
 • Βελτιώστε την κλιματική σας μετάβαση, ελαφρύνοντας παράλληλα το βάρος της ομάδας σας.
 • Εξατομικευμένα σχέδια δράσης που θα σας καθοδηγήσουν στον αποτελεσματικό περιορισμό των εκπομπών.

Η Greenly προσφέρει ένα απλό ταμπλό που απλοποιεί τη διαχείριση άνθρακα για ομάδες που αναζητούν μια φιλική προς τον χρήστη εμπειρία.

Αβάρνη

Αβάρνη προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των εκπομπών άνθρακα σε οργανισμούς οποιασδήποτε κλίμακας. Παρέχει μια απρόσκοπτη διαδικασία για τον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των εκπομπών άνθρακα σε όλες τις κατηγορίες Πεδίου 1-3. Επιτρέπει στους οργανισμούς να δεσμεύουν αβίαστα τους προμηθευτές τους στη διαδικασία παρακολούθησης εκπομπών χωρίς κόστος.

  Τα κορυφαία 5 κλασικά παιχνίδια Co-Op με μοντέρνα ριμέικ

Επιπλέον, τα ενσωματωμένα εργαλεία πρόβλεψης της Avarni βοηθούν στην ανάπτυξη ανθεκτικών σχεδίων και στρατηγικών διαχείρισης εκπομπών άνθρακα.

Χαρακτηριστικά:

 • Η ισχυρή μεθοδολογία υπολογισμού και η λεπτομερής αντιπαραβολή δεδομένων εγγυώνται τον εντοπισμό όλων των εκπομπών Πεδίου 1-3.
 • Διευκολύνει τις ομάδες προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανάλυση των εκπομπών πιθανών πωλητών, προμηθευτών και εργολάβων.
 • Διασφαλίζει την ενσωμάτωση του προσδιορισμού της έκθεσης σε εκπομπές στη διαδικασία προμήθειας.
 • Επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση προμηθευτών χωρίς πρόσθετο κόστος.

Χρησιμοποιώντας το Avarni, οι οργανισμοί αποκτούν βελτιωμένη ορατότητα, διαφάνεια και σαφή κατανόηση του αποτυπώματος άνθρακα τους.

Σκούπισμα

Σκούπισμα απλοποιεί τη διαδικασία παρακολούθησης του άνθρακα παρέχοντας μια φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα. Ξεκινά καθιερώνοντας μια θεμελιώδη κατανόηση των εκπομπών της εταιρείας σας, χρησιμοποιώντας μοντέλα δεδομένων CDP για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα ολόκληρης της αλυσίδας αξίας σας. Το Sweep προσφέρει εύχρηστα εργαλεία εισαγωγής για την ενοποίηση όλων των δεδομένων άνθρακα σε ένα ενιαίο χώρο αποθήκευσης, εάν έχετε ξεκινήσει την παρακολούθηση άνθρακα.

Η πλατφόρμα ευθυγραμμίζεται με την οργανωτική δομή της επιχείρησής σας, επιτρέποντάς σας να κατηγοριοποιείτε και να παρακολουθείτε εργασίες με βάση προϊόντα, τμήματα ή τοποθεσίες.

Χαρακτηριστικά:

 • Εντοπίστε αβίαστα περιοχές υψηλής δραστηριότητας ή περιοχές που χρειάζονται προσοχή χρησιμοποιώντας οπτικοποιήσεις και αναφορές.
 • Διαθέστε άμεσα ένα μέρος του κλιματικού σας προγράμματος με ένα απλό κλικ.
 • Καθορίστε στόχους μείωσης και σχέδια δράσης που ευθυγραμμίζονται με τα πιο ενημερωμένα επιστημονικά ευρήματα.
 • Οι τακτικές και αυτοματοποιημένες μετρήσεις διασφαλίζουν ότι παραμένετε στην πορεία σας.
 • Όλες οι αναφορές συμμορφώνονται με τα κριτήρια αναφοράς του κλάδου, όπως το Πρωτόκολλο GHG και το Bilan Carbone.

Η απρόσκοπτη οργάνωση του Sweep διευκολύνει την αποτελεσματική ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών και παρέχει οπτικές αναπαραστάσεις κάθε ενέργειας που αναλαμβάνετε.

Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να αυξηθεί η βιωσιμότητα. Μάθετε για την Πράσινη Κωδικοποίηση: Τι είναι και γιατί πρέπει να σας ενδιαφέρει;

Περσεφόνη

Περσεφόνη, μια εξέχουσα λύση λογιστικής άνθρακα, έχει κερδίσει την αναγνώριση ως πρωτοπόρος στη διαχείριση άνθρακα λόγω της απαράμιλλης τεχνογνωσίας των ιδρυτών της. Με ένα διακεκριμένο συμβουλευτικό συμβούλιο ταλαντούχων ηγετών του κλάδου με εκτενή γνώση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών ελέγχου του κλίματος, η Persefoni δεσμεύεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα στον έλεγχο των εκπομπών.

Για να το πετύχει αυτό, η εταιρεία στοχεύει να δημιουργήσει ένα τυποποιημένο σύστημα αναφοράς βιωσιμότητας και συλλογής δεδομένων για όλους τους χρήστες της. Επιπλέον, η Persefoni έχει δημιουργήσει κρίσιμες συνεργασίες με κολοσσούς της βιομηχανίας όπως η Bain, η Workiva, η CGI και η Patch, δίνοντάς της τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εκπομπών ρύπων.

Χαρακτηριστικά:

 • Προσφέρει βαθιές γνώσεις που ευθυγραμμίζονται με τον κλάδο σας και καθαρούς μηδενικούς στόχους.
 • Απλοποιεί τη διαδικασία υπολογισμού του αποτυπώματος
 • Παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα που μπορούν να παρουσιαστούν με σιγουριά στον οικονομικό διευθυντή σας, στις λογιστικές ομάδες και σε άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Αναπτύχθηκε από επαγγελματίες του κλίματος και της λογιστικής για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα πλαίσια.

Η πλατφόρμα της Persefoni είναι εξαιρετικά επεκτάσιμη και ενσωματώνει ισχυρά μέτρα για την εξασφάλιση αντοχής σε παραβίαση.

συμπέρασμα

Η κλιματική αλλαγή παραμένει μια πιεστική παγκόσμια ανησυχία, κερδίζοντας δυναμική καθώς οι επιχειρήσεις ωριμάζουν και νέοι κανονισμοί τίθενται σε ισχύ. Οι οργανισμοί μπορούν να προβλέψουν ολοένα και πιο αυστηρούς στόχους μείωσης καθώς ο κόσμος εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, υπάρχει μια ασημένια επένδυση: οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να υιοθετήσουν διάφορες λύσεις λογιστικής εκπομπών άνθρακα από άκρο σε άκρο για να οδηγήσουν τις πρωτοβουλίες τους στο μηδέν.

Στη συνέχεια, τι είναι η Green Tech και γιατί είναι σημαντική για το μέλλον;