10 καλύτερες συμβουλές για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας για να διασφαλιστεί η ευημερία των εργαζομένων

Γίνετε επαγγελματίας στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας με αυτές τις συμβουλές!

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι απαραίτητη για όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η διοίκηση πρέπει να θέσει την ασφάλεια στο χώρο εργασίας προτεραιότητα. Η ασφάλεια των εργαζομένων θεωρείται ηθική ευθύνη και καθήκον του εργοδότη.

Η εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των περιουσιακών στοιχείων και της εταιρικής περιουσίας αποτελεί μέρος της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, τα έπιπλα και τον εξοπλισμό στα εργοτάξια, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις. Μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας εάν οι εργοδότες αμελήσουν να επιβάλουν μέτρα ασφαλείας.

Σήμερα, θα συζητήσουμε γιατί η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι σημαντική και πρακτικές συμβουλές για την ευημερία των εργαζομένων.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και ευημερία των εργαζομένων

Το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την υγεία και την ευημερία ενός εργαζομένου. Ένα χαρούμενο και υγιές εργατικό δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης εταιρείας, καθώς αυξάνει τη δέσμευση και την παραγωγικότητα.

Η ενθάρρυνση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει σε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και να τους βοηθήσει να επιτύχουν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της υγείας των εργαζομένων περιλαμβάνει περισσότερα από τη μείωση των ιατρικών προβλημάτων και των απουσιών λόγω ασθένειας.

Σημασία της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της ευημερίας των εργαζομένων

Ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και η ευημερία των εργαζομένων συνδέονται άμεσα, καθώς τα κρίσιμα για την ασφάλεια περιβάλλοντα μπορεί να παρουσιάσουν κινδύνους που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας των εργαζομένων. Εδώ είναι μερικά σημεία που δείχνουν τη σημασία του ίδιου.

  • Η σωματική υγεία του εργαζομένου είναι απαραίτητη και έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο στο εργασιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί λόγω έλλειψης σωματικής υγείας.
  • Μαζί με τη σωματική υγεία, η ψυχική υγεία είναι απαραίτητη, καθώς βοηθά στη δημιουργία ενός θετικού χώρου εργασίας. Όταν εργάζεστε σε κρίσιμα για την ασφάλεια περιβάλλοντα, τα συμπτώματα και καταστάσεις ψυχικής υγείας και ευεξίας όπως το στρες, το άγχος και η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη συγκέντρωση, μνήμη, επιμονή, λήψη αποφάσεων και τελικά τραυματισμό.
  • Η καλύτερη υγεία απαιτεί ένα σωστό καθημερινό πρόγραμμα για έναν εργαζόμενο. Σημαίνει ότι η κόπωση και ο ανεπαρκής ύπνος έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα συγκέντρωσης και ασφαλούς λειτουργίας σε ένα περιβάλλον ευαίσθητο στην ασφάλεια.

Όταν η υγεία και η ευημερία ενός εργαζομένου τίθενται σε κίνδυνο, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και τραυματισμό άλλων, μειωμένη παραγωγικότητα, αυξημένη τριβή των εργαζομένων, υψηλότερο κόστος ασφάλισης και μειωμένο ηθικό.

Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλεια στο χώρο εργασίας;

Η σωματική και ψυχική υγεία είναι απαραίτητες για τη συνολική ευημερία των εργαζομένων. Τα άτομα με καλή ψυχική υγεία μπορούν να εργάζονται καλύτερα, να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να συμμετέχουν ενεργά στις κοινότητές τους.

Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι σημαντική:

  • Ανάπτυξη: – Ένα ασφαλές περιβάλλον βοηθά τους εργαζόμενους να αναπτυχθούν σε έναν ασφαλή και τονωτικό οργανισμό. Όταν η ασφάλεια είναι σε κίνδυνο, οι εργαζόμενοι αποσπώνται από τις άμεσες ανησυχίες τους και θεωρούν ότι είναι δύσκολο να μάθουν νέες δεξιότητες, να αγκαλιάσουν την αλλαγή και να συμβαδίσουν με τις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση της ασφάλειας βοηθά τους εργαζόμενους να εργάζονται αποτελεσματικά και διασφαλίζει ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον.
  • Πιστότητα: – Οι ασφαλείς χώροι εργασίας ενθαρρύνουν την αίσθηση πίστης και δέσμευσης μεταξύ των εργαζομένων. Εάν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς στο χώρο εργασίας, νιώθουν ότι τους εκτιμούν και θέλουν να συνεργαστούν περισσότερο με τον οργανισμό. Είναι πιο πιθανό να παραμείνουν με τον τρέχοντα εργοδότη τους, μειώνοντας το κόστος πρόσληψης.
  • Επικοινωνία: – Ένας ασφαλής χώρος εργασίας δημιουργεί διαφανή και ανοιχτή επικοινωνία. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλειά τους χωρίς φόβο για συνέπειες. Οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται άνετα όταν τους ακούνε. θα ενδυναμωθούν περισσότερο και θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ευημερία των συναδέλφων τους και τη δική τους.

Επιπλέον, η ευημερία των εργαζομένων συνδέεται με ευνοϊκότερα αποτελέσματα και υψηλότερη παραγωγικότητα, γεγονός που μειώνει την απουσία από την εργασία ή την αναρρωτική άδεια καθώς και τη βελτίωση της υπεράσπισης των εργαζομένων.

Οφέλη από τη διασφάλιση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Ακολουθούν μερικά από τα οφέλη που προσφέρει στους εργαζόμενους ένας ασφαλής χώρος εργασίας:

Αυξημένη παραγωγικότητα

Ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν στην εργασία τους γνωρίζοντας ότι ο εργοδότης τους δίνει μεγάλη σημασία στην υγεία και την ασφάλεια.

Οι εργαζόμενοι που ακολουθούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας είναι πιο πιθανό να είναι παραγωγικοί. Οι παραγωγικοί υπάλληλοι μπορούν να κάνουν περισσότερη δουλειά σε λιγότερο χρόνο, γεγονός που θα μειώσει τα λειτουργικά έξοδα και τελικά θα αυξήσει την παραγωγικότητα της εταιρείας.

Βελτιώνει τη φήμη

Ένας υγιής χώρος εργασίας έχει θετικό αντίκτυπο στην αξία της επωνυμίας του οργανισμού, κάτι που είναι επωφελές για την εταιρεία. Αυξάνει την ικανοποίηση για τους πελάτες και τους επενδυτές, γεγονός που οδηγεί σε ανάπτυξη και αυξημένα έσοδα για την επιχείρηση.

Επιπλέον, οι πιθανοί επενδυτές που συμμετέχουν στο εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας μπορούν να λάβουν επενδυτικές αποφάσεις υιοθετώντας μια ασφαλή κουλτούρα. Το σημαντικό είναι ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι ουσιαστικές για την εταιρεία και η ασφάλεια και η υγεία στο χώρο εργασίας έχουν σημαντικά οφέλη δημοσίων σχέσεων. Συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας θετικής, παραγωγικής κουλτούρας στο χώρο εργασίας και ενισχύει την ταυτότητα της επωνυμίας μέσω της καλύτερης επωνυμίας του εργοδότη.

Μειώστε το κόστος

Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, πράγμα που σημαίνει ότι ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον μειώνει το κόστος αποζημίωσης. Ένας ασφαλής χώρος εργασίας δεν εκθέτει τον εργαζόμενο σε κανέναν κίνδυνο, με αποτέλεσμα λιγότερη αποζημίωση στους εργαζόμενους για λόγους υγείας από τον οργανισμό και μειωμένο χρόνο διακοπής για τους ελέγχους ασφαλείας.

Προωθεί την εταιρική υπευθυνότητα

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας βελτιώνει την εταιρική ευθύνη για τους υπαλλήλους σας και εσάς ως εργοδότη. Καθιερώνει ένα ισχυρό σύστημα και παρέχει ένα μοντέλο προς μίμηση για άλλες επιχειρήσεις. Ένας ασφαλής και βιώσιμος χώρος εργασίας προκύπτει από τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη, με τις εταιρείες που εφαρμόζουν ασφαλή και υγιή εργασιακά περιβάλλοντα να αποδεικνύονται καλύτεροι χώροι εργασίας.

Συμβουλές για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Ακολουθούν ορισμένες πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας που πρέπει να εφαρμόζονται από οργανισμούς και εργαζόμενους:

Αναφορά μη ασφαλών συνθηκών

Μερικές φορές, οι εργαζόμενοι φοβούνται να πουν στους ανωτέρους τους για συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις και κινδύνους που θα μπορούσαν να θέσουν τους ίδιους ή κάποιον άλλον σε κίνδυνο. Αυτό μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα ατυχημάτων ή τραυματισμών στο χώρο εργασίας, κάτι που θα μπορούσε να είναι πιο ευνοϊκό για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Οι εργαζόμενοι αναμένεται να αναφέρουν αμέσως όταν αντιληφθούν επικίνδυνες καταστάσεις στην ασφάλειά τους, στους συναδέλφους και στο χώρο εργασίας. Μόλις εντοπιστεί ένας κίνδυνος ή απειλή, ειδοποιήστε τα κατάλληλα μέρη έγκαιρα και αποτελεσματικά για να συμβάλετε στον μετριασμό του κινδύνου.

Για παράδειγμα, το PIERCE καθιέρωσε άτυπους και επίσημους τρόπους επικοινωνίας για τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους τους, με τους οποίους μπορούν να αναφέρουν επικίνδυνες συνθήκες στο χώρο εργασίας. Ενθαρρύνει τον εργοδότη να λαμβάνει προφυλάξεις ασφαλείας στο χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εργαλεία έρευνας και ανάδρασης των εργαζομένων για τη μέτρηση τυχόν πιθανών κινδύνων.

Φορέστε εξοπλισμό ασφαλείας

Είναι απαραίτητο να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την εργασία. Συνιστάται πάντα να φοράτε αναπνευστική μάσκα εάν υπάρχει σκόνη ή υπολείμματα στο χώρο εργασίας ή εάν αντιμετωπίζετε επικίνδυνες ή τοξικές χημικές ουσίες ή αναθυμιάσεις.

Ο κατάλληλος εξοπλισμός ασφαλείας για την εργασία μπορεί να είναι μάσκες προσώπου, αντανακλαστικά ρούχα, βιομηχανικά ρούχα εργασίας, ρούχα που επιβραδύνουν τη φωτιά ή ακόμα και κάτι τόσο απαραίτητο όσο τα αντιολισθητικά παπούτσια. Ο οργανισμός πρέπει να παρέχει κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) για την προστασία των εργαζομένων του.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (NIOSH), οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν εξοπλισμό ΜΑΠ για να αποτρέψουν τον αυτοτραυματισμό και την ασθένεια. Το ΜΑΠ μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο του κλάδου ή το επίπεδο εργασίας, αλλά ορισμένες αρχικές προφυλάξεις είναι υποχρεωτικές για τους εργαζόμενους.

Εκπαίδευση Ασφαλείας

Οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας δεν έρχονται ποτέ σε κατάλληλη στιγμή, επομένως οι εργαζόμενοι και ο οργανισμός πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτούς όταν συμβαίνουν. Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί βασικό συστατικό της διαδικασίας ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Η εκπαίδευση θα πρέπει να συνδυάζει διαλέξεις ή συγγραφικά μαθήματα και πρακτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η συνειδητοποίηση κινδύνου και η απόκριση.

Για παράδειγμα, η βιομηχανική εταιρεία TATA Steel αναπτύσσει το κέντρο ανάπτυξης ηγεσίας ασφάλειας, ένα ψηφιακό κέντρο εκπαίδευσης για αξιωματικούς, υπαλλήλους και συμβασιούχους. Αναδεικνύει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τα απαραίτητα μέτρα για αυτό.

Επικοινωνήστε για την Κουλτούρα Ασφάλειας

Ο οργανισμός πρέπει να έχει μια σταθερή και θετική κουλτούρα ασφάλειας για να δημιουργήσει ένα βασικό σύνολο στάσεων και πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η ασφάλεια είναι μέρος της εταιρικής κουλτούρας και είναι ο κανόνας για όλους τους εργαζόμενους παρά μια τυπική διαδικασία.

Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι μια διαρκής λειτουργία και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ομάδας περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, η διοίκηση θα πρέπει να εργαστεί για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου όλοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Για παράδειγμα, σε 2014, 24.000 λίβρες χημικών, συμπεριλαμβανομένης της μεθυλομερκαπτάνης, διέρρευσαν στο DuPont La Porte λόγω έλλειψης επικοινωνίας. Το ατύχημα σκότωσε τέσσερις υπαλλήλους, επομένως είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε σχετικά με τους κινδύνους στο χώρο εργασίας για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες τέτοιων ατυχημάτων.

Διατηρήστε τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση

Είναι απαραίτητο να διατηρείτε τον εξοπλισμό σε ασφαλή και καθαρή κατάσταση. Όταν οι εργαζόμενοι μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, εξοπλισμό και δάπεδο ενώ εργάζονται, οι συνθήκες μπορεί να επιδεινωθούν γρήγορα. Οι τακτικές προφυλάξεις ασφαλείας μπορούν να κρατήσουν τους εργαζόμενους ασφαλείς και υγιείς, να μειώσουν τις ολισθήσεις και τις πτώσεις που προκαλούνται από βρώμικα ή βρεγμένα δάπεδα και να αποτρέψουν ατυχήματα που προκαλούνται από κακοσυντηρημένο εξοπλισμό και μηχανήματα.

Επιπλέον, οι οργανισμοί θα πρέπει να διατηρούν τις προμήθειες έκτακτης ανάγκης εφοδιασμένες και ενημερωμένες, δηλαδή να διασφαλίζουν ότι οι ανιχνευτές καπνού, τα κιτ πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστήρες είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Μείνετε ενημερωμένοι με τη νέα τεχνολογία

Είναι ευθύνη του οργανισμού να ενημερώνει τους υπαλλήλους για τυχόν νέες πολιτικές, διαδικασίες ή εξοπλισμό που μπορεί να εφαρμοστούν στο χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, χρειάζονται οι απαραίτητες οδηγίες και εκπαίδευση για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί ένα πιθανό περιστατικό. Επιπλέον, η διοίκηση μπορεί να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να επικοινωνήσουν με τους προϊσταμένους τους για βοήθεια, καλλιεργώντας μια υποστηρικτική κουλτούρα.

Για παράδειγμα, η τεχνολογία AI είναι επωφελής για την ασφάλεια του εξοπλισμού και μπορεί να παρέχει προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την επικίνδυνη κατάσταση του εξοπλισμού.

Διατηρήστε τη στάση του σώματος

Είναι απαραίτητο να εκτελείτε τα καθήκοντα εργασίας με σωστή στάση. Οι προφυλάξεις ασφαλείας είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα όταν εργάζεστε σε μια εργασία που απαιτεί άρση βαρών ή ακόμα και απλώς κάθεται δίπλα σε έναν υπολογιστή. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν επίγνωση της στάσης τους καθώς μπορεί να προκαλέσει πόνο και πιθανή μακροπρόθεσμη βλάβη στους ώμους, την πλάτη ή το λαιμό τους.

Όταν μετακινείτε αντικείμενα, καθίστε ευθεία, κρατήστε τους ώμους σας στην ίδια ευθεία με τους γοφούς σας και σηκώστε τα πόδια σας. Η λανθασμένη στάση του σώματος μπορεί να στρεσάρει τους ώμους, τον αυχένα και την πλάτη, με αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες.

Για παράδειγμα, η Tata Consultancy Services προτείνει ένα υποδειγματικό σύστημα που στέλνει μια ειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο στάσης του εργαζομένου. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω μηχανικής μάθησης και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά να σωθεί ο εργαζόμενος από τραυματισμούς στο σώμα.

Τηρήστε αρχεία ασφαλείας

Τα αρχεία ατυχημάτων ασφαλείας θα πρέπει να αρχειοθετούνται με όλα τα άλλα αρχεία του οργανισμού για περαιτέρω παρακολούθηση, καθώς η διοίκηση μπορεί να τα αναλύσει και να αντλήσει διδάγματα από αυτά. Η ομάδα ασφαλείας μπορεί να προσδιορίσει τη βασική αιτία του προβλήματος και πώς να το μετριάσει και να το αποτρέψει στο μέλλον με τη βοήθεια αναφορών μετά την ενέργεια.

Επιπλέον, ο οργανισμός μπορεί να κάνει σημειώσεις σχετικά με τη συμμετοχή, τα θέματα που καλύπτονται, τις ερωτήσεις και τα σχόλια κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών και επίσης να καταγράφει ποιος έλαβε ποια εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός μπορεί να αναθέτει εργασία σύμφωνα με την ικανότητα των εργαζομένων. Πιο πολύπλοκα, αυτές οι εκπαιδευτικές συνεδρίες είναι αμφίδρομοι δρόμοι όπου οι απόψεις και οι γνώσεις των συμμετεχόντων μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία των πιο εκτεταμένων, πιο πρόσφατων σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η χρήση λογισμικού και εργαλείων διαχείρισης EHS μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη παρακολούθηση των συμβάντων και στην παρακολούθηση περιοχών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανό κίνδυνο στο μέλλον.

Ακολούθησε τα βήματα

Οι εργαζόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν την εργασία με όλες τις κατάλληλες διαδικασίες και βήματα. Μερικές φορές, οι εργαζόμενοι περιορίζονται από το χρόνο και πρέπει να λάβουν μέτρα για να ολοκληρώσουν μια εργασία πιο γρήγορα. Για να ολοκληρώσουν την εργασία πιο γρήγορα, ενδέχεται επίσης να μην χρησιμοποιούν σωστά συγκεκριμένα εργαλεία ή εξοπλισμό.

Τελικά, οδηγεί σε εργατικά ατυχήματα. Οι οργανισμοί μπορούν να υπενθυμίσουν στα μέλη της ομάδας ότι η παρακολούθηση διαδικασιών και διαδικασιών είναι η ασφαλέστερη πορεία δράσης, καθώς έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για την εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου.

Σύμφωνα με το Statista, στην Κροατία, βρίσκονται 9421 τραυματισμοί που καταγράφηκαν σε 1.00.000 εργαζόμενους. Ο κύριος λόγος πίσω από αυτό είναι ότι η χώρα βρίσκεται στις ακτές της Αδριατικής Θάλασσας, όπου συμβαίνει τακτικά κάποια φυσική καταστροφή. Ως εργαζόμενοι, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της εργασίας για να αποφύγουν οποιαδήποτε καταστροφή, είτε είναι φυσική είτε τεχνητή.

Καθοδήγηση νέων εργαζομένων

Είναι ευθύνη των έμπειρων μελών της ομάδας να καθοδηγούν τους νέους υπαλλήλους. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους σχετικά με την κουλτούρα ασφάλειας του οργανισμού και τα πρότυπα που ακολουθεί για τη διατήρηση μιας σταθερής βάσης ασφάλειας.

Μαζί, τα μέλη της ομάδας μπορούν να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο εργασίας και μια ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας, εάν κατανοήσουν πλήρως τα οφέλη που προσφέρει η ασφάλεια τόσο στην εταιρεία όσο και στο άτομο.

Για παράδειγμα, στην τελετή προσανατολισμού του νέου υπαλλήλου, η διοίκηση μπορεί να ορίσει μια ομάδα και έναν επιτηρητή για αυτούς. Ο επιτηρητής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την παροχή όλων των απαραίτητων θεμάτων ασφάλειας του εν λόγω οργανισμού και των προφυλάξεων για αυτά τα ζητήματα.

Τελικές Λέξεις

Σύμφωνα με την Karen A. Brown, μια εξέχουσα θεωρία προτείνει ότι η νέα προτεραιότητα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας μπορεί να χρειαστεί να επεκτείνει τη δομή ανταγωνιστικής προτεραιότητας (ποιότητα, κόστος, παράδοση και ευελιξία) για να συμπεριλάβει την κοινωνική ευθύνη μαζί με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας ως διάσταση. Η εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι βασικό συστατικό ενός αποτελεσματικού οργανισμού.

Ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας αυξάνει την παραγωγή και την αποτελεσματικότητα και προλαμβάνει τις επαγγελματικές ασθένειες και τους τραυματισμούς. Η επιβολή κανόνων ασφαλείας και η παροχή αγωγής υγείας στους εργαζόμενους είναι απαραίτητες σε όλους τους χώρους εργασίας, καθώς συμβάλλουν στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και ατυχημάτων.

Επιπλέον, εάν δεν παρέχεται εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για τυχόν τραυματισμούς εντός των εγκαταστάσεων τους. Οι πρωτοβουλίες κατάρτισης που προωθούν ασφαλή και υγιή εργασιακά περιβάλλοντα ωφελούν τόσο τον εργοδότη όσο και τον εργαζόμενο.

Στη συνέχεια, η ασφάλεια χρειάζεται καλή υποδομή, επομένως, εδώ είναι το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών.

  9 καλύτερα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο ανοιχτού κώδικα που αξίζει να δοκιμάσετε