Χειρισμός αρχείων σε JavaScript

Η JavaScript είναι μια δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού που σας επιτρέπει να χειρίζεστε αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησης. Ας μάθουμε πώς!

Το περιβάλλον NodeJS χρησιμοποιείται για διαφορετικά σενάρια που περιλαμβάνουν χειρισμό αρχείων. Το NodeJS δεν είναι παρά ένα περιβάλλον για την εκτέλεση κώδικα JavaScript. Ελπίζω να έχετε μια βασική κατανόηση του NodeJS.

Ας μεταβούμε στο σεμινάριο για να μάθουμε σχετικά με το χειρισμό αρχείων σε JavaScript.

Χειρισμός αρχείων σε JavaScript

Ο χειρισμός αρχείων περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες όπως δημιουργία, ανάγνωση, ενημέρωση, μετονομασία και διαγραφή. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία από το σύστημα, κάτι που δεν είναι δυνατό να το γράψουμε από την αρχή. Έτσι, το NodeJS παρέχει μια λειτουργική μονάδα που ονομάζεται fs (σύστημα αρχείων) για χειρισμό αρχείων.

Ας δούμε διαφορετικές μεθόδους από την ενότητα fs.

fs.open()

Η μέθοδος fs.open() θα λάβει δύο ορίσματα διαδρομή και λειτουργία.

Η διαδρομή χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του αρχείου.

Η λειτουργία ορίσματος χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του αρχείου σε διαφορετικούς τρόπους, όπως προσάρτηση, εγγραφή και ανάγνωση.

  Πώς να επαναφέρετε την εφαρμογή στην αρχική οθόνη στο iPhone

Εάν ανοίξετε οποιοδήποτε αρχείο σε μια συγκεκριμένη λειτουργία, τότε μπορείτε να εκτελέσετε μόνο έναν τύπο λειτουργίας που αντιστοιχεί στη λειτουργία που έχετε περάσει στη μέθοδο. Ας δούμε τη λίστα με τις λειτουργίες και τις αντίστοιχες λειτουργίες.

Τρόπος
Λειτουργία
‘ρ’
Ανοίγει ένα αρχείο σε λειτουργία ανάγνωσης
‘ένα’
Ανοίγει ένα αρχείο σε λειτουργία προσάρτησης
‘w’
Ανοίγει ένα αρχείο σε λειτουργία εγγραφής
‘a+’
Ανοίγει ένα αρχείο σε λειτουργία προσάρτησης και ανάγνωσης
‘w+’
Ανοίγει ένα αρχείο σε λειτουργία εγγραφής και ανάγνωσης
‘r+’
Ανοίγει ένα αρχείο σε λειτουργία ανάγνωσης και εγγραφής

Εάν το αρχείο δεν υπάρχει στη δεδομένη διαδρομή, τότε θα δημιουργήσει ένα νέο κενό αρχείο. Ας δούμε τον κώδικα για το άνοιγμα ενός αρχείου σε διαφορετικές λειτουργίες.

const fs = require("fs");

fs.open("sample.txt", "w", (err, file) => {
  if (err) throw err;
  console.log(file);
});

Η μέθοδος fs.open() θα εμφανίσει ένα σφάλμα εάν το αρχείο δεν υπάρχει κατά το άνοιγμα σε λειτουργία ανάγνωσης. Θα δημιουργήσει ένα νέο κενό αρχείο σε λειτουργίες εγγραφής και προσάρτησης.

Μπορούμε να εκτελέσουμε διαφορετικές λειτουργίες στο ανοιχτό αρχείο. Θα γράψουμε ένα πλήρες πρόγραμμα στο τέλος αυτού του σεμιναρίου αφού μάθουμε μερικές πιο βασικές μεθόδους από την ενότητα fs.

  11 Λογισμικό ανοιχτού κώδικα για σχεδιαστές ιστού και γραφικών

fs.appendFile()

Η μέθοδος fs.appendFile() χρησιμοποιείται για την προσθήκη του περιεχομένου στο τέλος του αρχείου. Εάν το αρχείο δεν υπάρχει στη δεδομένη διαδρομή, τότε θα δημιουργήσει ένα νέο. Προσθέστε κάποιο περιεχόμενο στο αρχείο χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κώδικα.

const fs = require("fs");

fs.appendFile("sample.txt", "Appending content", (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("Completed!");
});

fs.writeFile()

Η μέθοδος fs.writeFile() χρησιμοποιείται για την εγγραφή του περιεχομένου στο αρχείο. Εάν το αρχείο δεν υπάρχει στη δεδομένη διαδρομή, τότε θα δημιουργήσει ένα νέο. Δοκιμάστε τον παρακάτω κώδικα για να γράψετε το περιεχόμενο σε ένα αρχείο.

const fs = require("fs");

fs.writeFile("sample.txt", "Writing content", (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("Completed!");
});

fs.readFile()

Η μέθοδος fs.readFile() χρησιμοποιείται για την ανάγνωση του περιεχομένου από ένα αρχείο. Θα εμφανίσει ένα σφάλμα εάν το αρχείο δεν υπάρχει στη δεδομένη διαδρομή. Εξετάστε τον ακόλουθο κώδικα για τη μέθοδο.

const fs = require("fs");

fs.readFile("sample.txt", (err, data) => {
  if (err) throw err;
  console.log(data.toString());
});

fs.unlink()

Η μέθοδος fs.unlink() χρησιμοποιείται για τη διαγραφή του αρχείου. Θα εμφανίσει ένα σφάλμα εάν το αρχείο δεν υπάρχει στη δεδομένη διαδρομή. Ρίξτε μια ματιά στον κώδικα.

const fs = require("fs");

fs.unlink("sample.txt", (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("File deleted!");
});

fs.rename()

Η μέθοδος fs.rename() χρησιμοποιείται για τη μετονομασία του αρχείου. Θα εμφανίσει ένα σφάλμα εάν το αρχείο δεν υπάρχει στη δεδομένη διαδρομή. Μετονομάστε το επόμενο αρχείο με τον παρακάτω κώδικα. Να είσαι έξυπνος!

const fs = require("fs");

fs.rename("sample.txt", "sample_one.txt", (err) => {
  if (err) throw err;
  console.log("File renamed!");
});

Διάφορα

Τώρα, είστε εξοικειωμένοι με διαφορετικές μεθόδους χειρισμού αρχείων από τη λειτουργική μονάδα fs (σύστημα αρχείων). Μπορείτε να εκτελέσετε τις περισσότερες από τις λειτουργίες του αρχείου χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που έχετε δει σε αυτό το σεμινάριο. Όπως υποσχεθήκαμε, ας δούμε ένα παράδειγμα σεναρίου που ανοίγει ένα αρχείο και διαβάζουμε περιεχόμενο από αυτό χρησιμοποιώντας τις μεθόδους fs.open() και fs.readFile() αντίστοιχα.

const fs = require("fs");

fs.open("sample.txt", "r", (err, file) => {
  if (err) throw err;
  fs.readFile(file, (err, data) => {
   if (err) throw err;
   console.log(data.toString());
  });
});

συμπέρασμα

Αυτό είναι για αυτό το σεμινάριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους χειρισμού αρχείων για να αυτοματοποιήσετε μερικά από τα βαρετά πράγματα στις καθημερινές σας εργασίες. Ελπίζω να έχετε μάθει τις βασικές μεθόδους χειρισμού αρχείων.

  Πώς να συνδεθείτε στο Poshmark

Καλή κωδικοποίηση 🙂