Το NetOps εξηγείται σε πέντε λεπτά ή λιγότερο

Η σύγχρονη δικτύωση βασίζεται στο NetOps ως βασικό στοιχείο για να διασφαλίσει ότι τα δίκτυα λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά.

Το NetOps είναι μια επαναστατική προσέγγιση που έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χειρίζονται πολύπλοκα περιβάλλοντα δικτύωσης.

Λειτουργεί κυριολεκτικά ως η ραχοκοκαλιά για την παροχή καλύτερων εμπειριών χρήστη σε αυτόν τον κόσμο με γρήγορο ρυθμό.

Ας δούμε τι είναι αυτό το NetOps και το ρόλο του στη διαχείριση δικτύου.

Τι είναι το NetOps;

Το NetOps σημαίνει Λειτουργίες Δικτύου.

Με απλά λόγια, είναι η πρακτική της διαχείρισης και λειτουργίας δικτύων υπολογιστών μέσα σε έναν οργανισμό.

Περιλαμβάνει εργασίες που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη συντήρηση και τη βελτιστοποίηση της υποδομής δικτύου που βελτιώνει τη λειτουργικότητα.

Ακολουθούν ορισμένες βασικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το NetOps.

Οι ομάδες ή οι επαγγελματίες του NetOps είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των δικτύων σε έναν οργανισμό.

Εργάζονται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του δικτύου, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα ή προκλήσεις που προκύπτουν.

Η σημασία του NetOps στη σύγχρονη δικτύωση

Το NetOps διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη δικτύωση για πολλούς σημαντικούς λόγους:

Αυξημένη πολυπλοκότητα

Τα σύγχρονα δίκτυα έχουν γίνει εξαιρετικά πολύπλοκα, με έναν αυξανόμενο αριθμό συσκευών και υπηρεσιών που διασυνδέονται σε διάφορες τοποθεσίες. Το NetOps παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για τη διαχείριση αυτής της πολυπλοκότητας.

Απόδοση Δικτύου

Οι επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συνδεσιμότητα δικτύου για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές τους. Το NetOps εστιάζει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου και στη μείωση του λανθάνοντος χρόνου που είναι σημαντικό για την παροχή δεδομένων στους τελικούς χρήστες.

Ασφάλεια δικτύου

Το NetOps αναπτύσσει μέτρα ασφαλείας, όπως ελέγχους πρόσβασης, τείχη προστασίας, IDS/IPS και πρωτόκολλα κρυπτογράφησης για την προστασία των δικτύων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλους κινδύνους ασφαλείας.

Επιχειρησιακή συνέχεια

Ο χρόνος διακοπής του δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά λειτουργικά σφάλματα για τις επιχειρήσεις. Το NetOps ελαχιστοποιεί το χρόνο διακοπής λειτουργίας μέσω αποτελεσματικής απόκρισης συμβάντων και ενεργής παρακολούθησης.

Επεκτασιμότητα και Ευελιξία

Τα σύγχρονα δίκτυα πρέπει να είναι προσαρμόσιμα για να ικανοποιούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των οργανισμών. Το NetOps βοηθά στην εφαρμογή αρχιτεκτονικών δικτύου που μπορούν εύκολα να κλιμακωθούν και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

Βελτιστοποίηση Κόστους

Οι αποτελεσματικές λειτουργίες δικτύου μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση κόστους. Το NetOps βοηθά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται με τη διαχείριση δικτύου βελτιστοποιώντας τη χρήση των πόρων.

  Τι είναι η Διάδοση Τομέα; [+ 6 Tools to Track]

Συνεργασία και ευθυγράμμιση

Το NetOps προωθεί τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων μέσα σε έναν οργανισμό, όπως διαχειριστές δικτύου, sysadmin, προγραμματιστές και επαγγελματίες ασφαλείας.

Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες του δικτύου είναι στενά ενσωματωμένες με άλλες λειτουργίες πληροφορικής και τους γενικούς επιχειρηματικούς στόχους.

Βασικές έννοιες και αρχές του NetOps

Αυτοματοποίηση

Αναφέρεται στη διαδικασία χρήσης εργαλείων για την αυτόματη εκτέλεση επαναλαμβανόμενων χειροκίνητων εργασιών. Οι ομάδες NetOps μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να μειώσουν τα ανθρώπινα λάθη αυτοματοποιώντας τις εργασίες.

Ενορχήστρωση

Η ενορχήστρωση περιλαμβάνει τον συντονισμό και τη διαχείριση πολλαπλών αυτοματοποιημένων εργασιών για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ή αποτελέσματος.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία θέλει να αναπτύξει μια εφαρμογή web που βασίζεται σε μικροϋπηρεσίες που αποτελείται από πολλές υπηρεσίες (η καθεμία εκτελείται στο δικό της κοντέινερ). Η εφαρμογή απαιτεί μια υπηρεσία frontend, υπηρεσίες υποστήριξης, μια βάση δεδομένων και έναν μεσίτη μηνυμάτων για την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών. Η ενορχήστρωση μπορεί να εξορθολογίσει αυτήν την περίπλοκη διαδικασία ανάπτυξης.

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση δικτύου είναι η διαδικασία παρατήρησης και συλλογής δεδομένων από την υποδομή δικτύου για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την απόδοση και την ασφάλεια του δικτύου. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συχνά για τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων. Τα εργαλεία παρακολούθησης μπορούν να παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την καθυστέρηση, την απώλεια πακέτων και άλλους δείκτες απόδοσης.

Analytics

Χρησιμοποιεί τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης για την ανάλυση της συμπεριφοράς του δικτύου. Με βάση τα δεδομένα, οι ομάδες NetOps μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα και να μετριάσουν τους πιθανούς κινδύνους.

Τηλεμετρία και ροή

Η τηλεμετρία είναι η διαδικασία μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από συσκευές δικτύου σε αναλυτικά συστήματα. Η τηλεμετρία ροής παρέχει συνεχή δεδομένα για τις ομάδες NetOps για παρακολούθηση και γρήγορη απόκριση στις αλλαγές.

Δικτύωση που καθορίζεται από λογισμικό (SDN)

Το SDN είναι μια αρχιτεκτονική δικτύου που διαχωρίζει το επίπεδο ελέγχου δικτύου από το επίπεδο δεδομένων. Επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύου να διαχειρίζονται υπηρεσίες δικτύου μέσω της αφαίρεσης λειτουργιών χαμηλότερου επιπέδου.

Και εδώ είναι μια λεπτομερής ανάρτηση για το πώς λειτουργεί το SDN και τους τύπους του. Μη διστάσετε να επισκεφθείτε αυτήν την ανάρτηση.

Υπάρχει μια ποικιλία εργαλείων που σχετίζονται με το NetOps.

#1. Εργαλεία διαχείρισης διαμόρφωσης

Η διαχείριση διαμόρφωσης είναι μια σημαντική πτυχή του NetOps που επιτρέπει στους διαχειριστές δικτύου να αυτοματοποιούν αποτελεσματικά την ανάπτυξη και τη συντήρηση των συσκευών δικτύου.

Τρία δημοφιλή εργαλεία σε αυτόν τον τομέα είναι:

Ansible

Το Ansible είναι μια πλατφόρμα αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα που απλοποιεί τη διαχείριση διαμόρφωσης, την ανάπτυξη εφαρμογών και την αυτοματοποίηση εργασιών. Χρησιμοποιεί δηλωτική γλώσσα για να ορίσει την επιθυμητή κατάσταση του δικτύου.

Μαριονέτα

Μαριονέτα είναι ένα άλλο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο διαχείρισης διαμόρφωσης που αυτοματοποιεί την παροχή και τη διαχείριση συσκευών δικτύου. Παρέχει έναν κεντρικό πίνακα εργαλείων για την παρακολούθηση των διαμορφώσεων.

  Πώς να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε ένα έγγραφο Google με φωνητικές εντολές

Σεφ

Ο σεφ γενικά εστιάζει στην αυτοματοποίηση ολόκληρης της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών δικτύου, των διακομιστών και των εφαρμογών. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που βασίζεται στον κώδικα που καθιστά εύκολη τη διαχείριση πολύπλοκων διαμορφώσεων δικτύου.

#2. Εργαλεία παρακολούθησης και απόδοσης δικτύου

Η παρακολούθηση δικτύου σε πραγματικό χρόνο είναι ένα βασικό στοιχείο του NetOps, καθώς χρησιμοποιείται για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Νάγιος

Νάγιος είναι ένα σύστημα παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα που παρέχει προηγμένη παρακολούθηση και ειδοποίηση για συσκευές και εφαρμογές δικτύου. Έχει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μπορεί να επεκταθεί με διάφορα πρόσθετα για να ταιριάζει σε συγκεκριμένες ανάγκες παρακολούθησης.

Zabbix

Zabbix είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά λύση παρακολούθησης που παρέχει παρακολούθηση και οπτικοποίηση της απόδοσης του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζει παρακολούθηση βασισμένη σε πράκτορες και χωρίς πράκτορες, η οποία είναι κατάλληλη για διαφορετικά περιβάλλοντα δικτύου.

PRTG

PRTG είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης δικτύου all-in-one που προσφέρει μια εύχρηστη διεπαφή και προσαρμόσιμους πίνακες εργαλείων.

#3. Πλατφόρμες και Πλατφόρμες Αυτοματισμού

Ο αυτοματισμός βρίσκεται στην καρδιά του NetOps, το οποίο επιτρέπει στους οργανισμούς να κλιμακώνουν αποτελεσματικά το δίκτυό τους. Μερικά από τα παραδείγματα είναι:

Κέντρο DNA της Cisco

Κέντρο DNA της Cisco είναι μια κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης δικτύου που σχεδιάστηκε από τη Cisco Systems. Λειτουργεί ως κέντρο εντολών για την Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Δικτύων (DNA) της Cisco.

Junos Space

Αρκευθος Junos Space προσφέρει μια ενοποιημένη διεπαφή για τη διαχείριση και την ενορχήστρωση συσκευών και υπηρεσιών δικτύου Juniper που παρέχει μια κεντρική εικόνα ολόκληρης της δικτυακής τους υποδομής.

Arista CloudVision

Αρίστα CloudVision είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και αυτοματισμού δικτύου που βασίζεται σε σύννεφο. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για περιβάλλοντα δικτύωσης cloud.

Προκλήσεις στην υλοποίηση του NetOps

Ενοποίηση συστήματος παλαιού τύπου

Πολλοί οργανισμοί έχουν υπάρχουσες υποδομές δικτύου με πολλαπλά πρωτόκολλα και διαμορφώσεις. Η ενσωμάτωση των αρχών και του αυτοματισμού NetOps σε παλαιότερα συστήματα μπορεί να είναι δύσκολη και μπορεί να απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο αυτοματισμός και η κεντρική διαχείριση μπορούν να εκθέσουν το δίκτυο σε πιθανούς κινδύνους ασφαλείας εάν δεν εφαρμοστούν σωστά. Απαιτούνται προηγμένα μέτρα ασφαλείας και έλεγχοι πρόσβασης για την αποφυγή παραβιάσεων δεδομένων.

Κενό δεξιοτήτων και αντίσταση στην αλλαγή

Ας υποθέσουμε ότι μια μεσαία επιχείρηση θέλει να μεταβεί από τη μη αυτόματη διαμόρφωση δικτύου σε μια αυτοματοποιημένη προσέγγιση NetOps. Η ομάδα δικτύωσης αποτελείται κυρίως από παραδοσιακούς διαχειριστές δικτύου που έχουν εξειδίκευση στη μη αυτόματη διαμόρφωση συσκευών δικτύου χρησιμοποιώντας CLI.

Ωστόσο, ενδέχεται να μην έχουν εμπειρία με σύγχρονα εργαλεία αυτοματισμού που απαιτούνται για την υλοποίηση NetOps, όπως Python ή Ansible. Αυτό το κενό δεξιοτήτων θα μπορούσε να καθυστερήσει την ανάπτυξη του NetOps – καθώς η ομάδα πρέπει να υποβληθεί σε εκπαίδευση ή να προσλάβει νέο προσωπικό με το απαραίτητο σύνολο δεξιοτήτων.

  Πώς να δημιουργήσετε Memojis στο iPhone 13

Βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή NetOps

Η εφαρμογή στρατηγικών NetOps περιλαμβάνει μια συστηματική προσέγγιση που ενσωματώνει την αυτοματοποίηση του δικτύου, την ενορχήστρωση και την παρακολούθηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου.

Καθορίστε με σαφήνεια τους στόχους

Το πρώτο βήμα είναι να περιγράψετε με σαφήνεια τα επιθυμητά αποτελέσματα της υλοποίησης του NetOps, όπως ταχύτερους χρόνους απόκρισης ή καλύτερη ορατότητα δικτύου. Η ύπαρξη καλά καθορισμένων στόχων θα καθοδηγήσει τη διαδικασία υλοποίησης.

Ξεκινήστε από μικρό

Ξεκινήστε με ένα μίνι έργο ή μια συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης για να δοκιμάσετε τα εργαλεία NetOps σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτό επιτρέπει την ευκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων και προσαρμογές πριν από την πλήρη ανάπτυξη.

Συνεργασία και Εκπαίδευση

Επενδύστε στην εκπαίδευση και την αναβάθμιση των ομάδων δικτύου για προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες NetOps.

Συνεχής Μάθηση

Αγκαλιάστε μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης και βελτίωσης στο NetOps. Ενθαρρύνετε τα σχόλια από τους χρήστες για να εντοπίσετε τομείς που χρειάζονται βελτιώσεις.

Τακτική παρακολούθηση

Να αξιολογείτε συνεχώς την απόδοση της υλοποίησης NetOps για να εντοπίσετε τα σημεία συμφόρησης και να βελτιώσετε τα σενάρια αυτοματισμού όποτε χρειάζεται.

Αξιολόγηση εργαλείου

Ερευνήστε προσεκτικά και επιλέξτε εργαλεία και προμηθευτές NetOps που ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η ευκολία ενσωμάτωσης, η υποστήριξη και ο μελλοντικός οδικός χάρτης.

Το μελλοντικό πεδίο εφαρμογής του NetOps είναι πολλά υποσχόμενο και έχει σημαντικές δυνατότητες αλλαγής του τρόπου διαχείρισης των δικτύων. Το NetOps είναι πιθανό να δει προόδους σε τομείς όπως:

Αυτοματισμός που βασίζεται σε AI

Ενσωμάτωση αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών δικτύου και την πρόβλεψη προβλημάτων.

Δικτύωση βάσει πρόθεσης (IBN)

Είναι ένα παράδειγμα δικτύωσης που απλοποιεί τη διαχείριση πολύπλοκων δικτύων εστιάζοντας στην πρόθεση του διαχειριστή ή του χειριστή του δικτύου.

Το IBN δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές δικτύου να ορίζουν επιχειρηματικές πολιτικές υψηλού επιπέδου αντί να ασχολούνται με μεμονωμένες εργασίες διαμόρφωσης ή εντολές χαμηλού επιπέδου. Τα δίκτυα που κατανοούν και προσαρμόζονται στους επιχειρηματικούς στόχους καθιστούν τη διαχείριση δικτύου πιο λογική και αποτελεσματική.

Ο αυτοματισμός δικτύου ως υπηρεσία (NAaaS)

Η άνοδος του NAaaS θα επιτρέψει στους οργανισμούς να αναθέτουν ορισμένες πτυχές του NetOps σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφεληθούν από την εξειδικευμένη διαχείριση δικτύου, ενώ συγκεντρώνονται στις βασικές τους δεξιότητες.

Hybrid Cloud Management

Το NetOps θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας και της επιβολής πολιτικών σε διάφορα περιβάλλοντα cloud με την αυξανόμενη υιοθέτηση αρχιτεκτονικών πολυσύννεφου και υβριδικού cloud.

Συμπέρασμα ✍️

Το NetOps εμφανίστηκε ως απάντηση στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των δικτύων και τη ζήτηση για συνεχείς ψηφιακές εμπειρίες.

Τεχνολογίες όπως τα εργαλεία διαχείρισης διαμόρφωσης και τα πλαίσια αυτοματισμού είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτήν τη μετασχηματιστική προσέγγιση στη διαχείριση δικτύου.

Ζητήματα διακοπής λειτουργίας δικτύου και απόδοσης μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά στη φήμη των επιχειρήσεων. Το NetOps αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις ενσωματώνοντας τη διαχείριση δικτύου με την αυτοματοποίηση, την ανάλυση και τη συνεργασία.

Ελπίζω να βρήκατε αυτό το άρθρο χρήσιμο για να μάθετε για το NetOps και τη σημασία του στη σύγχρονη δικτύωση.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να μάθετε για την τμηματοποίηση δικτύου.