Τι είναι το Ubuntu PPA και πώς να το εγκαταστήσετε; [2023]

Ο PPA είναι ένας τρόπος για μεμονωμένους προγραμματιστές ή ομάδες να φιλοξενούν και να διανέμουν τα πακέτα λογισμικού τους στην πλατφόρμα του Ubuntu.

Στα συστήματα Linux, τα πακέτα λογισμικού συνήθως διανέμονται και εγκαθίστανται χρησιμοποιώντας διαχειριστές πακέτων και συστήματα διαχείρισης πακέτων.

Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν ένα κεντρικό αποθετήριο λογισμικού, το οποίο είναι μια συλλογή πακέτων λογισμικού που μπορούν εύκολα να ληφθούν και να εγκατασταθούν στο σύστημα ενός χρήστη.

Ο διαχειριστής πακέτων χρησιμοποιεί πληροφορίες από το αποθετήριο για να προσδιορίσει ποια πακέτα είναι διαθέσιμα, ποιες εκδόσεις αυτών των πακέτων είναι διαθέσιμες και ποιες εξαρτήσεις πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να εγκατασταθεί ένα συγκεκριμένο πακέτο.

Τα δημοφιλή συστήματα διαχείρισης πακέτων που χρησιμοποιούνται στο Linux περιλαμβάνουν το apt (που χρησιμοποιείται από το Debian και το Ubuntu), το yum (χρησιμοποιείται από τη Red Hat και το CentOS) και το Pacman (χρησιμοποιείται από το Arch Linux).

Ο διαχειριστής πακέτων παρέχει συνήθως εντολές για αναζήτηση, εγκατάσταση, ενημέρωση και αφαίρεση πακέτων από το σύστημα.

Ωστόσο, αυτοί οι διαχειριστές πακέτων έχουν επίσης ορισμένους περιορισμούς, όπως αργούς κύκλους έκδοσης και διενέξεις πακέτων. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να ξεπεραστούν με τη χρήση του PPA.

Ο PPA παρέχει πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς διαχειριστές πακέτων, όπως ταχύτερη πρόσβαση σε ενημερώσεις, υποστήριξη για ανεπίσημα πακέτα, βελτιωμένη συμβατότητα και ευκολότερη διαχείριση πακέτων.

Ας δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο ΟΛΠ.

Τι είναι το Ubuntu PPA;

Το PPA σημαίνει Personal Package Archive, το οποίο είναι ένα αποθετήριο λογισμικού για διανομές Linux που βασίζονται στο Debian (όπως το Ubuntu) που επιτρέπει σε μεμονωμένους προγραμματιστές και ομάδες να δημοσιεύουν τα δικά τους πακέτα και να τα κάνουν διαθέσιμα σε άλλους χρήστες.

Με το PPA, οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να συσκευάζουν, να διανέμουν και να διαχειρίζονται το λογισμικό τους και οι χρήστες μπορούν εύκολα να εγκαταστήσουν, να ενημερώσουν και να αφαιρέσουν πακέτα λογισμικού.

Οι PPA παρέχουν έναν τρόπο στους προγραμματιστές να διανέμουν λογισμικό που δεν περιλαμβάνεται στα επίσημα αποθετήρια μιας διανομής Linux ή να παρέχουν νεότερες εκδόσεις λογισμικού από αυτές που είναι διαθέσιμες στα επίσημα αποθετήρια.

  8 Κορυφαία Διαδικτυακά Διαδικτυακά Μαθήματα Συναλλαγών

Για να χρησιμοποιήσουν το PPA, οι χρήστες πρέπει να προσθέσουν το αποθετήριο PPA στο σύστημά τους και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τον διαχειριστή πακέτων τους για να εγκαταστήσουν πακέτα από τον PPA.

Οι PPA διατηρούνται από τους προγραμματιστές και δεν υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο εξέτασης με τα πακέτα στα επίσημα αποθετήρια. Επομένως, οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση πακέτων από έναν PPA και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο PPA είναι αξιόπιστος και αξιόπιστος.

Πώς λειτουργεί ο PPA;

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας του PPA.

#1. Δημιουργία πακέτου

Ένας προγραμματιστής δημιουργεί ένα πακέτο λογισμικού που περιλαμβάνει τα απαραίτητα αρχεία, εξαρτήσεις και σενάρια εγκατάστασης. Το πακέτο έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το σύστημα συσκευασίας Debian, το οποίο επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση σε συστήματα που βασίζονται στο Debian.

#2. Δημιουργία ΟΛΠ

Ο προγραμματιστής δημιουργεί έναν PPA στην πλατφόρμα Launchpad, η οποία είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχεται από την Canonical (εκδότης του ubuntu) που παρέχει έναν τρόπο φιλοξενίας, διαχείρισης και διανομής πακέτων λογισμικού.

#3. Μεταφόρτωση πακέτου

Ο προγραμματιστής ανεβάζει το πακέτο στον PPA του μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πακέτο, όπως τις εξαρτήσεις, τον αριθμό έκδοσης και την περιγραφή του.

#4. Κτίριο πακέτων

Το Launchpad δημιουργεί αυτόματα το πακέτο για κάθε υποστηριζόμενη διανομή και αρχιτεκτονική. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι το πακέτο είναι συμβατό με το σύστημα προορισμού και είναι έτοιμο για εγκατάσταση.

#5. Διανομή πακέτων

Μόλις κατασκευαστεί το πακέτο, είναι διαθέσιμο στους χρήστες για λήψη και εγκατάσταση από τον PPA.

#6. Διαχείριση πακέτων

Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν το αποθετήριο PPA στο σύστημά τους και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τον διαχειριστή πακέτων τους για να εγκαταστήσουν, να ενημερώσουν ή να αφαιρέσουν πακέτα από τον PPA.

Ο PPA παρέχει έναν βολικό τρόπο για τους προγραμματιστές να διανέμουν το λογισμικό τους και για τους χρήστες να διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις λογισμικού τους. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας Launchpad και του συστήματος συσκευασίας Debian, ο PPA διευκολύνει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων λογισμικού και διασφαλίζει ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα πιο πρόσφατα και πιο σχετικά πακέτα.

Επίσημος ΟΛΠ εναντίον Ανεπίσημου ΟΛΠ

Η κύρια διαφορά μεταξύ των επίσημων και των ανεπίσημων PPA είναι η πηγή των πακέτων που περιέχουν.

Επίσημος PPA – Αυτές οι PPA διαχειρίζονται και διατηρούνται από την Canonical (η εταιρεία πίσω από το Ubuntu) ή άλλους αξιόπιστους οργανισμούς. Περιέχουν λογισμικό που είναι επίσημα εγκεκριμένο από το Ubuntu και συνήθως θεωρείται ασφαλές στη χρήση.

  7 καλύτερο λογισμικό παρακολούθησης μετατροπών για διευθυντές

Ανεπίσημη PPA – Δημιουργούνται και διατηρούνται από άτομα ή οργανισμούς που δεν συνδέονται με το Ubuntu. Μπορεί να περιέχουν λογισμικό που δεν έχει εγκριθεί επίσημα από το Ubuntu και η ποιότητα και η ασφάλεια του λογισμικού που περιέχουν μπορεί να διαφέρουν.

Πώς να προσθέσετε PPA στο Ubuntu;

Για να προσθέσετε έναν PPA στο Ubuntu, απλώς ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ανοίξτε ένα τερματικό. Μπορείτε να το κάνετε πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl + Alt + T.

Για να προσθέσετε PPA στο σύστημα ubuntu, πρώτα, πρέπει να εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό-ιδιότητες-κοινό πακέτο χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή.

sudo apt-get install software-properties-common

Στη συνέχεια, προσθέστε το αποθετήριο PPA – Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να προσθέσετε ένα PPA στο σύστημά σας, αντικαταστήστε το ppa:user/repo με το πραγματικό αποθετήριο PPA που θέλετε να προσθέσετε.

sudo add-apt-repository ppa:user/repo

Εδώ, θέλω να προσθέσω το notepadqq PPA.

Θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που λείπει η εντολή add-apt-repository στο Debian και περιστασιακά στο Ubuntu. Αυτό το σφάλμα μπορεί να μοιάζει με αυτό.

sudo: add-apt-repository: command not found

Αυτό συμβαίνει επειδή η εντολή add-apt-repository είναι μέρος του πακέτου software-properties-common και πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά αυτό το πακέτο για να εγκαταστήσετε το add-apt-repository.

Ενημέρωση της λίστας πακέτων – Αφού προσθέσετε το αποθετήριο PPA, ενημερώστε τη λίστα πακέτων εκτελώντας την ακόλουθη εντολή.

sudo apt update

Εγκατάσταση πακέτων – Τέλος, μπορείτε να εγκαταστήσετε πακέτα από το νέο αποθετήριο PPA που προστέθηκε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή αντικαθιστώντας το «όνομα πακέτου» με το πραγματικό όνομα πακέτου που θέλετε να εγκαταστήσετε.

sudo apt install package-name

Σημείωση: Πριν προσθέσετε ένα PPA, είναι πάντα καλή ιδέα να ελέγχετε την αξιοπιστία και την ασφάλειά του από την πηγή του. Ορισμένοι PPA ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή απαρχαιωμένο λογισμικό, επομένως είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί όταν προσθέτετε PPA στο σύστημά σας.

Πώς να αφαιρέσετε το PPA στο Ubuntu;

Μπορείτε εύκολα να καταργήσετε το PPA στο ubuntu ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Και το πρώτο βήμα είναι να καταχωρίσετε όλους τους εγκατεστημένους PPA στο σύστημά σας. Για αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στο τερματικό.

ls /etc/apt/sources.list.d/

Κατάργηση αποθετηρίου PPA – Για να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο αποθετήριο PPA από το σύστημα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή αντικαθιστώντας το ppa: user/repo με το πραγματικό αποθετήριο PPA που θέλετε να καταργήσετε.

sudo add-apt-repository --remove ppa:user/repo

Εδώ, επέλεξα να αφαιρέσω το PPA που είναι εγκατεστημένο παραπάνω.

  Πώς να αλλάξετε email για γονικό έλεγχο στο Google

Η κατάργηση ενός PPA θα αφαιρέσει επίσης τυχόν πακέτα που είναι εγκατεστημένα από αυτόν τον PPA. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τα πακέτα εγκατεστημένα από αυτόν τον PPA, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μέθοδο, όπως καρφίτσωμα, για να αποτρέψετε την ενημέρωσή τους.

Πλεονεκτήματα του ΟΛΠ

Ακολουθούν ορισμένα πλεονεκτήματα της χρήσης των Αρχείων Προσωπικών Πακέτων (PPA) στο Ubuntu.

Εύκολη διανομή λογισμικού

Οι PPA παρέχουν έναν απλό τρόπο στους προγραμματιστές να διανέμουν το λογισμικό τους σε μεγαλύτερο κοινό, διευκολύνοντας τους χρήστες να εγκαταστήσουν και να λαμβάνουν ενημερώσεις για αυτό το λογισμικό.

Τακτικές ενημερώσεις

Μπορούν να ενημερώνονται τακτικά, γεγονός που παρέχει στους χρήστες τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του λογισμικού που έχουν εγκαταστήσει από τον ΟΛΠ.

Δοκιμή νέου λογισμικού

Οι PPA παρέχουν έναν τρόπο στους χρήστες να δοκιμάσουν νέο λογισμικό που δεν περιλαμβάνεται ακόμη στα επίσημα αποθετήρια χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα του συστήματός τους.

Δεν χρειάζεται συλλογή

Επιτρέπουν στους χρήστες να εγκαταστήσουν προ-μεταγλωττισμένα πακέτα, καθιστώντας ευκολότερη και ταχύτερη την εγκατάσταση λογισμικού από την μεταγλώττιση του από τον πηγαίο κώδικα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για χρήστες που δεν έχουν εμπειρία στη μεταγλώττιση λογισμικού από τον πηγαίο κώδικα.

Προσαρμοσμένα αποθετήρια

Αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προσαρμοσμένων αποθετηρίων για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, επιτρέποντάς τους να έχουν εύκολη πρόσβαση και να εγκαταστήσουν πακέτα που δεν περιλαμβάνονται στα επίσημα αποθετήρια.

Θέματα Ασφάλειας με τον ΟΛΠ

Οι PPA μπορούν να εισαγάγουν κινδύνους για την ασφάλεια στο σύστημά σας Ubuntu καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, απαρχαιωμένο λογισμικό ή πακέτα με γνωστά τρωτά σημεία. Ακολουθούν ορισμένα ζητήματα ασφάλειας με PPA:

Μη επαληθευμένες πηγές

Οι PPA μπορούν να δημιουργηθούν από οποιονδήποτε και ενδέχεται να μην εξεταστούν διεξοδικά ως προς την ασφάλεια και την ποιότητα.

Ξεπερασμένο λογισμικό

Ενδέχεται να μην ενημερώνονται τακτικά και ενδέχεται να περιέχουν απαρχαιωμένο λογισμικό με γνωστά τρωτά σημεία.

Κακόβουλο λογισμικό

Αυτοί οι PPA περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, όπως κακόβουλο λογισμικό ή λογισμικό υποκλοπής spyware, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του συστήματός σας.

Σύγκρουση πακέτων

Μπορούν να προκαλέσουν διενέξεις πακέτων με άλλα πακέτα που είναι εγκατεστημένα στο σύστημά σας, γεγονός που οδηγεί σε απροσδόκητη συμπεριφορά ή αστάθεια του συστήματος.

συμπέρασμα

Ελπίζω να βρήκατε αυτό το άρθρο χρήσιμο για να μάθετε για το PPA και πώς να το εγκαταστήσετε.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να μάθετε για την εντολή apt για τη διαχείριση διανομών Debian.