Τι είναι η παρακολούθηση δικτύου και γιατί είναι σημαντική;

Η παρακολούθηση δικτύου εξετάζει την κατάσταση ενός δικτύου τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού.

Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από μηχανικούς για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων με τα δίκτυά τους.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε πώς λειτουργεί η παρακολούθηση δικτύου και τα καλύτερα εργαλεία για την εκτέλεσή της.

Ας δούμε πρώτα την παρακολούθηση δικτύου.

Τι είναι η παρακολούθηση δικτύου;

Η παρακολούθηση δικτύου είναι η πρακτική της συνεχούς παρατήρησης και διαχείρισης ενός δικτύου υπολογιστών για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας, της απόδοσης και της ασφάλειάς του.

Περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με διάφορες πτυχές του δικτύου, όπως η κυκλοφορία δικτύου, η κατάσταση της συσκευής, η χρήση εύρους ζώνης, τα ποσοστά σφαλμάτων και οι απειλές ασφαλείας.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται συνήθως από συσκευές δικτύου όπως δρομολογητές, μεταγωγείς, τείχη προστασίας και διακομιστές χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία λογισμικού παρακολούθησης.

Και γιατί είναι σημαντικό;

Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτό. Κάποιοι από αυτούς είναι:

Ανίχνευση βλαβών

Η παρακολούθηση δικτύου βοηθά στον εντοπισμό ζητημάτων/ανωμαλιών εντός του δικτύου, όπως αστοχίες υλικού, σφάλματα λογισμικού ή προβλήματα διαμόρφωσης.

Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, οι διαχειριστές ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα και να ελαχιστοποιούν το χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Βελτιστοποίηση απόδοσης

Παρέχει πληροφορίες για την απόδοση του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τη χρήση εύρους ζώνης, την καθυστέρηση και την απώλεια πακέτων.

Οι μηχανικοί δικτύων μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους πόρους του δικτύου, να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών και να σχεδιάσουν αναβαθμίσεις χωρητικότητας όταν είναι απαραίτητο, αναλύοντας αυτά τα δεδομένα.

Ασφάλεια

Η παρακολούθηση δικτύου μπορεί να ανιχνεύσει ύποπτες ή μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες, όπως απόπειρες εισβολής, μολύνσεις από κακόβουλο λογισμικό και παραβιάσεις δεδομένων.

Με τη συνεχή παρακολούθηση της κυκλοφορίας και των προτύπων δικτύου, οι παραβιάσεις ασφαλείας μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν γρήγορα, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων ή παραβίασης του δικτύου.

Συμμόρφωση

Πολλές βιομηχανίες/οργανισμοί υπόκεινται σε κανονιστικές απαιτήσεις που επιβάλλουν την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων δικτύου για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και του απορρήτου.

Η παρακολούθηση δικτύου κυριολεκτικά βοηθά τους οργανισμούς να πληρούν αυτές τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και να αποφεύγουν νομικές και οικονομικές κυρώσεις.

Κατανομή των πόρων

Η παρακολούθηση δικτύου βοηθά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την κατανομή πόρων.

Ναι καλά ακούσατε.

Οι οργανισμοί μπορούν να κατανείμουν το εύρος ζώνης και άλλους πόρους πιο αποτελεσματικά, κατανοώντας πώς διαφορετικές εφαρμογές/υπηρεσίες καταναλώνουν πόρους δικτύου.

Πρόβλεψη χωρητικότητας

Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας του δικτύου και των προτύπων χρήσης με την πάροδο του χρόνου βοηθά στον προγραμματισμό χωρητικότητας. Επιτρέπει στους οργανισμούς να προβλέπουν μελλοντικές ανάγκες δικτύου και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επέκταση ή την αναβάθμιση της υποδομής τους.

Μείωση κόστους

Οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να αποφύγουν περιττές αναβαθμίσεις ή διακοπές λειτουργίας αντιμετωπίζοντας τις ανεπάρκειες του δικτύου/τα σημεία συμφόρησης στην απόδοση.

Εμπειρία χρήστη

Είναι πολύ σημαντικό να εγγυηθεί κανείς μια θετική εμπειρία πελάτη. Η παρακολούθηση δικτύου βοηθά στον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων δικτύου που μπορεί να επηρεάσουν την εμπειρία του τελικού χρήστη – κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Πώς λειτουργεί η παρακολούθηση δικτύου;

Συλλογή δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων είναι το αρχικό βήμα στην παρακολούθηση του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, τα εργαλεία παρακολούθησης συγκεντρώνουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του δικτύου, όπως:

 • Χρήση εύρους ζώνης: Μετρά πόσα δεδομένα μεταδίδονται μέσω του δικτύου. Βοηθά στην κατανόηση του κατά πόσον η χωρητικότητα του δικτύου χρησιμοποιείται αποτελεσματικά ή εάν έχει συμφόρηση.
 • Μοτίβα κυκλοφορίας: Τα εργαλεία παρακολουθούν τους τύπους των δεδομένων που μεταδίδονται και τις πηγές και τους προορισμούς αυτών των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στον προσδιορισμό του ποιες εφαρμογές ή υπηρεσίες καταναλώνουν πόρους δικτύου (εύρος ζώνης hogs).
 • Κατάσταση συσκευής: Οι δρομολογητές, οι διακομιστές και τα τελικά σημεία παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι είναι λειτουργικά. Ειδοποιεί όταν βγαίνουν εκτός σύνδεσης ή αντιμετωπίζουν προβλήματα.
  Η Apple φτιάχνει τα MacBook Pro που περιμένατε

Ανάλυση δεδομένων

Μόλις συλλεχθούν τα δεδομένα, υποβάλλονται σε ανάλυση για τον εντοπισμό προτύπων.

 • Ανάλυση Τάσεων: Τα εργαλεία παρακολούθησης αναζητούν μοτίβα και τάσεις στα δεδομένα που συλλέγονται. Για παράδειγμα, μπορεί να αναγνωρίσουν ότι η χρήση δικτύου συνήθως αυξάνεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών της ημέρας.
 • Ανίχνευση ανωμαλιών: Αναζητήστε αποκλίσεις από την κανονική συμπεριφορά δικτύου. Εάν συμβεί κάτι ασυνήθιστο, όπως μια ξαφνική αύξηση της κυκλοφορίας ή μια συσκευή που βγαίνει απροσδόκητα εκτός σύνδεσης – επισημαίνεται ως ανωμαλία.

Συναγερμός

Η ειδοποίηση είναι ένα σημαντικό μέρος της παρακολούθησης δικτύου, επειδή βοηθά τους διαχειριστές να παρακολουθούν τα ζητήματα που προκύπτουν.

 • Όρια: Οι διαχειριστές ορίζουν συγκεκριμένα επίπεδα κατωφλίου για διάφορες παραμέτρους δικτύου (π.χ. χρήση εύρους ζώνης, χρόνοι απόκρισης). Όταν ξεπεραστούν αυτά τα όρια, το σύστημα παρακολούθησης παράγει ειδοποιήσεις.
 • Ειδοποίηση: Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται όταν εντοπιστεί ασυνήθιστη συμπεριφορά στο δίκτυο και μπορούν να παραδοθούν μέσω διαφόρων καναλιών όπως email, SMS ή ειδοποιήσεις push. Οι χρήστες λαμβάνουν αυτές τις ειδοποιήσεις γρήγορα, κάτι που βοηθά στην άμεση λήψη μέτρων.

Αναφορά

Η αναφορά περιλαμβάνει τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών και πινάκων εργαλείων που παρέχουν πληροφορίες για την υγεία και την απόδοση του δικτύου. Δείτε τι μπορείτε να περιμένετε από αυτό το βήμα:

 • Λεπτομερείς αναφορές: Αυτές οι αναφορές προσφέρουν μια πλήρη εικόνα των δεδομένων δικτύου με την πάροδο του χρόνου. Μπορούν να περιλαμβάνουν δεδομένα ιστορικού απόδοσης, αρχεία καταγραφής συμβάντων και πληροφορίες για προηγούμενα συμβάντα.
 • Πίνακες εργαλείων: Οι πίνακες ελέγχου είναι οπτικές αναπαραστάσεις δεδομένων δικτύου σε πραγματικό χρόνο ή ιστορικού, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν γραφήματα και γραφήματα που εμφανίζουν βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI).
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων: Τα ιστορικά δεδομένα σε αναφορές μπορεί να είναι πολύτιμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων όταν προκύπτουν προβλήματα δικτύου, h. Οι διαχειριστές μπορούν να εντοπίσουν πότε και πού παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα.

Τύποι παρακολούθησης δικτύου

Ακολουθούν ορισμένοι συνήθεις τύποι παρακολούθησης δικτύου:

#1. Ενεργή Παρακολούθηση

Παρακολούθηση Ping και ICMP: Αυτός ο τύπος παρακολούθησης περιλαμβάνει την αποστολή αιτημάτων ηχούς ICMP (Internet Control Message Protocol) σε συσκευές δικτύου για έλεγχο της ανταπόκρισής τους. Εάν μια συσκευή δεν ανταποκριθεί, θεωρείται ότι δεν λειτουργεί.

SNMP Polling: Το SNMP χρησιμοποιείται για ενεργό ερώτημα σε συσκευές δικτύου για δεδομένα όπως χρήση εύρους ζώνης και χρήση μνήμης.

#2. Παθητική Παρακολούθηση

Καταγραφή και ανάλυση πακέτων: Τα εργαλεία παθητικής παρακολούθησης καταγράφουν την κίνηση του δικτύου για ανάλυση. Αυτό επιτρέπει τη εις βάθος επιθεώρηση των πακέτων δικτύου για τον εντοπισμό προβλημάτων. Το Wireshark είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για τη σύλληψη και ανάλυση πακέτων.

Ανάλυση NetFlow: Το NetFlow και παρόμοιες τεχνολογίες ροής συλλέγουν παθητικά δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP προέλευσης και προορισμού, αριθμών θυρών και πρωτοκόλλων. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς του δικτύου.

#3. Παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογής (APM)

Τα εργαλεία APM επικεντρώνονται στην παρακολούθηση της απόδοσης και της εμπειρίας χρήστη συγκεκριμένων εφαρμογών. Παρακολουθούν μετρήσεις όπως χρόνους απόκρισης, ποσοστά επιτυχίας συναλλαγών και ποσοστά σφαλμάτων. Αυτός ο τύπος παρακολούθησης απαιτείται για οργανισμούς που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εφαρμογές web.

#4. Παρακολούθηση Ασφαλείας

Συστήματα ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών: Οι λύσεις IDS και IPS παρακολουθούν την κυκλοφορία του δικτύου για ύποπτη ή κακόβουλη δραστηριότητα. Το IDS εντοπίζει πιθανές απειλές – ενώ η IPS αναλαμβάνει δράση για να τις μετριάσει.

Διαχείριση Πληροφοριών Ασφάλειας και Συμβάντων (SIEM): Τα εργαλεία SIEM συλλέγουν και συσχετίζουν δεδομένα καταγραφής από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων συσκευών δικτύου, για τον εντοπισμό συμβάντων και απειλών ασφαλείας.

#5. Παρακολούθηση εύρους ζώνης

Τα εργαλεία παρακολούθησης εύρους ζώνης παρακολουθούν τη χρήση του εύρους ζώνης δικτύου. Βοηθούν τους οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι οι πόροι του δικτύου τους κατανέμονται αποτελεσματικά και ότι οι εφαρμογές έντασης εύρους ζώνης δεν επηρεάζουν αρνητικά άλλες υπηρεσίες.

  Γιατί το "Anonymous" εκτοξεύει DDoS Cyber ​​Attacks;

#6. Παρακολούθηση συσκευής και διακομιστή

Παρακολούθηση διακομιστή: Αυτός ο τύπος παρακολούθησης εστιάζει στην υγεία και την απόδοση των διακομιστών εντός του δικτύου. Περιλαμβάνει μετρήσεις παρακολούθησης όπως η χρήση της CPU, ο χώρος στο δίσκο και η χρήση μνήμης.

Παρακολούθηση συσκευής: Περιλαμβάνει την παρακολούθηση συσκευών δικτύου, όπως δρομολογητές και τείχη προστασίας, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά και ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως αστοχίες υλικού ή σφάλματα διαμόρφωσης.

#7. Παρακολούθηση Εμπειρίας Χρήστη (UX).

Αυτή η προσέγγιση αξιολογεί τον αντίκτυπο του δικτύου στους τελικούς χρήστες μετρώντας παράγοντες όπως οι χρόνοι απόκρισης της εφαρμογής, οι χρόνοι φόρτωσης σελίδας και η ικανοποίηση των χρηστών. Βοηθά τους οργανισμούς να εξασφαλίσουν μια θετική εμπειρία χρήστη.

#8. Παρακολούθηση ασύρματου δικτύου

Τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση ασύρματων δικτύων είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της απόδοσης και της ασφάλειας των δικτύων Wi-Fi – ειδικά σε περιβάλλοντα με μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών.

#9. Περιβαλλοντική παρακολούθηση

Αυτός ο τύπος παρακολούθησης παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε κέντρα δεδομένων ή δωμάτια διακομιστών, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της χρήσης ενέργειας, για να διασφαλίσει τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού δικτύου.

Η επιλογή ενός εργαλείου παρακολούθησης δικτύου είναι μια σημαντική απόφαση για τους οργανισμούς να διασφαλίσουν την αξιοπιστία/απόδοση της δικτυακής τους υποδομής. Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός εργαλείου παρακολούθησης δικτύου.

Πολυπλοκότητα δικτύου

Λάβετε υπόψη το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του δικτύου σας. Τα μεγαλύτερα, πιο πολύπλοκα δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν πιο ισχυρές και επεκτάσιμες λύσεις παρακολούθησης.

Απαιτήσεις παρακολούθησης

Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες μετρήσεις/παραμέτρους που πρέπει να παρακολουθήσετε. Διαφορετικά εργαλεία προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες – επομένως βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις παρακολούθησης που έχετε.

Επεκτασιμότητα

Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο μπορεί να κλιμακωθεί με το δίκτυό σας καθώς μεγαλώνει. Θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται έναν αυξανόμενο αριθμό συσκευών και κίνησης δικτύου.

Υποστηριζόμενες συσκευές και πρωτόκολλα

Ελέγξτε εάν το εργαλείο υποστηρίζει τις συσκευές και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο δίκτυό σας, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογητών, των μεταγωγέων, των τειχών προστασίας, των διακομιστών και διαφόρων πρωτοκόλλων δικτύου (SNMP, NetFlow, sFlow, κ.λπ.).

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά δεδομένα

Προσδιορίστε εάν το εργαλείο παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για γρήγορη αναγνώριση και απόκριση σε ζητήματα δικτύου. Επίσης, ελέγξτε την ικανότητα του εργαλείου να αποθηκεύει ιστορικά δεδομένα για ανάλυση τάσεων, σχεδιασμό χωρητικότητας και αναφορές συμμόρφωσης.

Ειδοποίηση και ειδοποίηση

Αναζητήστε ισχυρές λειτουργίες ειδοποίησης και ειδοποιήσεων που μπορούν να ειδοποιούν τους διαχειριστές σε πραγματικό χρόνο όταν προκύπτουν προβλήματα δικτύου. Οι προσαρμόσιμες ειδοποιήσεις και οι μέθοδοι ειδοποίησης είναι επίσης σημαντικές.

Τιμολόγηση

Λάβετε υπόψη τον προϋπολογισμό σας και το κόστος του εργαλείου παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεχιζόμενων τελών αδειοδότησης ή συντήρησης. Απλώς βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο προσφέρει μια καλή ισορροπία μεταξύ των χαρακτηριστικών και του κόστους.

Υποστήριξη και Τεκμηρίωση

Αξιολογήστε το επίπεδο υποστήριξης και τεκμηρίωσης που παρέχονται από τον πωλητή. Η καλή υποστήριξη μπορεί να είναι σημαντική για την επίλυση προβλημάτων και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του εργαλείου.

Δοκιμαστική περίοδος

Όποτε είναι δυνατόν, επωφεληθείτε από μια δοκιμαστική περίοδο για να δοκιμάσετε το εργαλείο στο περιβάλλον του δικτύου σας και να ελέγξετε εάν πληροί τις απαιτήσεις σας ή όχι.

Μέλλον-Συντήρηση

Λάβετε υπόψη τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του εργαλείου και τη δέσμευση του πωλητή για ενημερώσεις και βελτιώσεις.

Εδώ είναι μερικά από τα δημοφιλή εργαλεία παρακολούθησης δικτύου που πρέπει να δοκιμάσετε!

#1. Auvik

Το Auvik ξεχωρίζει ως αλλαγή παιχνιδιών για παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSP) και επαγγελματίες πληροφορικής.

Η αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση δικτύου του είναι ένα πραγματικό στολίδι που απλοποιεί το πολύπλοκο έργο της κατανόησης των τοπολογιών δικτύου

Πολλοί χρήστες βρήκαν απίστευτα εύκολο να οπτικοποιήσουν πώς συνδέονται όλες οι συσκευές, κάτι που είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αναβάθμιση της απόδοσης του δικτύου.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το Auvik είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για MSP και μπορεί να έχει μια πιο απότομη καμπύλη μάθησης για μικρότερες επιχειρήσεις λόγω του εκτεταμένου συνόλου χαρακτηριστικών του.

 • Αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση δικτύου: Το Auvik χαρτογραφεί αυτόματα το δίκτυό σας και παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις συνδέσεις και τις τοπολογίες συσκευών.
 • Παρακολούθηση απόδοσης: Η ζωντανή παρακολούθηση δικτύου σάς επιτρέπει να εντοπίζετε και να επιλύετε προβλήματα γρήγορα.
 • Μηχανισμός ειδοποίησης: Οι προσαρμόσιμες ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο χρήστης είναι ενημερωμένος για προβλήματα δικτύου και πιθανές απειλές.
 • Ανάλυση επισκεψιμότητας: Αναλύει την κίνηση του δικτύου για να κατανοήσει πώς χρησιμοποιείται το εύρος ζώνης (κυρίως για τον εντοπισμό βαρελιών εύρους ζώνης), το οποίο απαιτείται για τη βελτιστοποίηση των πόρων του δικτύου.
  7 Αξιόπιστη φιλοξενία WordPress για εταιρείες

Ακολουθεί ένα λεπτομερές άρθρο σχετικά με το γιατί να χρησιμοποιήσετε το Auvik για διαχείριση δικτύου. Μη διστάσετε να επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα.

#2. Paessler PRTG

Λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου Paessler PRTG που αναπτύχθηκε από την Paessler AG για την παρακολούθηση της απόδοσης και της διαθεσιμότητας της δικτυακής τους υποδομής.

Η Paessler PRTG είναι γνωστή για τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή της (ακόμη και για όσους έχουν περιορισμένη εμπειρία διαχείρισης δικτύου) και παρέχει επίσης ιστορικά δεδομένα για συσκευές δικτύου, εφαρμογές και χρήση εύρους ζώνης.

Επίσης, υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των SNMP, NetFlow, sFlow (Sampled Flow) και πολλά άλλα. Το PRTG είναι σε θέση να ενσωματωθεί με άλλα εργαλεία λογισμικού, όπως πλατφόρμες οπτικοποίησης δεδομένων, συστήματα έκδοσης εισιτηρίων και εργαλεία αυτοματισμού.

 • Παρακολούθηση Δικτύου: Το PRTG χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους όπως SNMP, WMI (Windows Management Instrumentation) και sniffing πακέτων για τη συλλογή δεδομένων από μια σειρά συσκευών δικτύου όπως δρομολογητές, μεταγωγείς, διακομιστές και άλλα.
 • Αρχιτεκτονική με βάση αισθητήρες: Το PRTG χρησιμοποιεί αισθητήρες για την παρακολούθηση συγκεκριμένων πτυχών του δικτύου ή του συστήματός σας. Αυτοί οι αισθητήρες μπορούν να μετρήσουν πράγματα όπως η χρήση εύρους ζώνης, το φορτίο της CPU, η χρήση μνήμης και άλλα. Οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τους αισθητήρες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες παρακολούθησης τους.
 • Προσαρμοσμένοι πίνακες εργαλείων: Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένους πίνακες εργαλείων για να οπτικοποιήσουν τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Αυτοί οι πίνακες εργαλείων μπορούν να εμφανίζουν πληροφορίες σε διάφορες μορφές, όπως γραφήματα και χάρτες.
 • Remote Probes: Υποστηρίζει απομακρυσμένους ανιχνευτές που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τμήματα δικτύου σε διαφορετικές τοποθεσίες (κατάλληλο για οργανισμούς με κατανεμημένα δίκτυα). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για οργανισμούς που έχουν γραφεία σε πολλές τοποθεσίες.

Αυτό το εργαλείο αποθηκεύει ιστορικά δεδομένα που επιτρέπουν στους χρήστες να αναλύουν την απόδοση του δικτύου με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα δεδομένα παρουσιάζονται μέσω γραφημάτων και αναφορών, γεγονός που διευκολύνει τον εντοπισμό τάσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

#3. ManageEngine OpManager

Το ManageEngine OpManager είναι ένα άλλο φανταστικό λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης που έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της απόδοσης, της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας της υποδομής δικτύου.

Υποστηρίζει πρωτόκολλα NetFlow, sFlow και άλλα πρωτόκολλα ροής για να σας βοηθήσει να αναλύσετε μοτίβα κυκλοφορίας και να κατανοήσετε τη χρήση του δικτύου. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες παρακολούθησης ασφαλείας για τον εντοπισμό και την απόκριση σε απειλές/τρωτότητες ασφαλείας εντός του δικτύου.

 • Μηχανισμός ειδοποίησης: Το OpManager προσφέρει προσαρμόσιμες δυνατότητες ειδοποίησης και ειδοποιήσεων που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε κατώτατα όρια/ενεργοποιητές για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν παρουσιάζονται προβλήματα δικτύου ή υποβάθμιση της απόδοσης.
 • Ανάλυση απόδοσης: Παρέχει εργαλεία για εις βάθος ανάλυση απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας οπτικοποίησης ιστορικών δεδομένων για τον εντοπισμό τάσεων και χοιριδίων.
 • Διαχείριση διαμόρφωσης: Το OpManager βοηθά στη διαχείριση των ρυθμίσεων παρακολουθώντας τις διαμορφώσεις συσκευών και σας επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας/επαναφορά διαμορφώσεων όπως απαιτείται.
 • Χαρτογράφηση δικτύου: Ενσωματωμένες δυνατότητες χαρτογράφησης και οπτικοποίησης δικτύου που σας βοηθούν να κατανοήσετε την τοπολογία του δικτύου σας, γεγονός που διευκολύνει την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Ενσωμάτωση: Το OpManager μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα προϊόντα ManageEngine και εφαρμογές τρίτων όπως ο αναλυτής Netflow, το AlarmsOne κ.λπ., κάτι που επιτρέπει την προηγμένη διαχείριση και παρακολούθηση δικτύου.
 • Αυτοματοποιημένες ροές εργασίας: Υποστηρίζει την αυτοματοποίηση μέσω ροών εργασίας και σεναρίων που βοηθούν στον εξορθολογισμό των εργασιών διαχείρισης δικτύου και στη μείωση των μη αυτόματων προσπαθειών.

Η διεπαφή χρήστη του ManageEngine OpManager έχει σχεδιαστεί για να είναι φιλική προς το χρήστη, με προσαρμόσιμους πίνακες εργαλείων και αναφορές για την παρουσίαση δεδομένων σε σαφή μορφή.

Σημείωση συγγραφέα ✍️

Ας μην ξεχνάμε τη χιουμοριστική πλευρά της παρακολούθησης δικτύου.

Είναι σαν να έχετε τον δικό σας ντετέκτιβ πληροφορικής με μεγεθυντικό φακό που ψάχνει ακούραστα για στοιχεία στα καλώδια και τα πακέτα δεδομένων. Και όταν ανακαλύπτει κάτι ψάρι, χτυπάει ξυπνητήρι πιο δυνατά από το σκυλί του γείτονά σας στις 4 το πρωί 😂.

Ελπίζω να βρήκατε αυτό το άρθρο χρήσιμο για να μάθετε για την παρακολούθηση δικτύου και τα οφέλη της. Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να μάθετε για τα καλύτερα εργαλεία παρακολούθησης χωρίς πράκτορες.