Τι είναι η εικονικοποίηση δεδομένων και γιατί τη χρειαζόμαστε

Η εικονικοποίηση δεδομένων είναι μια τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να διαχειρίζονται, να ενσωματώνουν και να αναλύουν τα δεδομένα τους παρέχοντας μια λογική άποψη των δεδομένων που μπορούν να προσπελαστούν από πολλές πηγές σαν να ήταν μια ενιαία, ενοποιημένη βάση δεδομένων.

Στο σημερινό ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον, τα εταιρικά δεδομένα παράγονται και συλλέγονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών, εξωτερικών συνεργατών και πελατών και πηγών δεδομένων τρίτων. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να είναι δομημένα, όπως δεδομένα αποθηκευμένα σε μια παραδοσιακή βάση δεδομένων, ή μη δομημένα, όπως έγγραφα, εικόνες και αρχεία βίντεο.

Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται συχνά σε μια ποικιλία διαφορετικών τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών εσωτερικής εγκατάστασης και των συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και στο cloud. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να είναι δύσκολο για τους οργανισμούς να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεδομένων τους και να τα διαχειρίζονται και να τα αναλύουν αποτελεσματικά. Η εικονικοποίηση δεδομένων μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Τι είναι η εικονικοποίηση δεδομένων;

Η εικονικοποίηση δεδομένων είναι μια έννοια στην οποία δεδομένα από πολλαπλές, ανόμοιες πηγές ενσωματώνονται και διατίθενται για πρόσβαση σαν να ήταν μια ενιαία, ενοποιημένη αποθήκευση δεδομένων. Επιτρέπει τη δημιουργία ενός επιπέδου εικονικών δεδομένων (VDL) στο οποίο μπορούν να προσπελαστούν και να υποβληθούν ερωτήματα από εφαρμογές και χρήστες χωρίς να χρειάζεται να αντιγραφούν ή να μετακινηθούν τα δεδομένα από την αρχική τους πηγή.

Αυτό το εικονικό επίπεδο είναι υπεύθυνο για την αφαίρεση των δεδομένων από τις υποκείμενες φυσικές πηγές δεδομένων, κάνοντάς τα να φαίνεται σαν να προέρχονται από μία μόνο πηγή δεδομένων.

Η εικονικοποίηση δεδομένων χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες διαχείρισης και ενοποίησης δεδομένων, όπως λίμνες δεδομένων, αποθήκες δεδομένων και εργαλεία ενοποίησης δεδομένων. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για οργανισμούς που διαθέτουν μεγάλο και ποικίλο περιβάλλον δεδομένων, με δεδομένα αποθηκευμένα σε διάφορες μορφές και τοποθεσίες.

Η εικονικοποίηση δεδομένων έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα που την καθιστούν χρήσιμη για διάφορους κλάδους:

  • Αυξημένη ευελιξία: Η εικονικοποίηση δεδομένων επιτρέπει στους οργανισμούς να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα από πολλές πηγές χωρίς να απαιτούν πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ενοποίησης δεδομένων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να λαμβάνουν πιο γρήγορες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις με βάση μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των δεδομένων τους.
  • Μειωμένη πολυπλοκότητα: Απλοποιεί τη διαδικασία πρόσβασης και ενσωμάτωσης δεδομένων από πολλαπλές πηγές, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πολυπλοκότητας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
  • Βελτιωμένη ασφάλεια: Βοηθά επίσης στη βελτίωση της ασφάλειας δεδομένων, επιτρέποντας στους οργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς να τα μετακινούν ή να τα αντιγράφουν φυσικά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου παραβίασης δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα.
  • Αυξημένη επεκτασιμότητα Επιτρέπει στους οργανισμούς να κλιμακώνουν εύκολα την ενοποίηση των δεδομένων τους και τις προσπάθειες ανάλυσης καθώς οι ανάγκες τους αλλάζουν χωρίς να χρειάζονται πρόσθετο υλικό ή υποδομή.
  • Μειωμένη αντιγραφή δεδομένων: Η εικονικοποίηση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ανάγκης φυσικής αναπαραγωγής δεδομένων, γεγονός που μπορεί να εξοικονομήσει αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστικούς πόρους. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων και ασυνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την αντιγραφή δεδομένων.
  Πώς να επισκεφτείτε το νησί κάποιου στα όνειρα στο "Animal Crossing: New Horizons"

Επίσης, η έννοια της εικονικοποίησης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενεργοποιήσει την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και την ευέλικτη διαχείριση δεδομένων. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε κλάδους όπου τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, όπως η χρηματοδότηση ή το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η εικονικοποίηση δεδομένων μπορεί επίσης να υποστηρίξει τις προσπάθειες διακυβέρνησης δεδομένων και συμμόρφωσης, επιτρέποντας στους οργανισμούς να παρακολουθούν και να ελέγχουν πιο εύκολα την πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο συμβατό. Για παράδειγμα, μπορεί να επιτρέψει στους οργανισμούς να επιβάλλουν ελέγχους πρόσβασης δεδομένων και να εφαρμόζουν κάλυψη ή επεξεργασία δεδομένων σε ευαίσθητα δεδομένα.

Πώς γίνεται η εικονικοποίηση δεδομένων

Η εικονικοποίηση δεδομένων γίνεται συνήθως χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό ή εργαλεία ή με την κατασκευή προσαρμοσμένων λύσεων. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την υλοποίηση της εικονικοποίησης δεδομένων, όπως:

Χρήση διακομιστή εικονικοποίησης δεδομένων:

Μια κοινή προσέγγιση για την υλοποίηση της εικονικοποίησης δεδομένων είναι η χρήση ενός διακομιστή εικονικοποίησης δεδομένων. Οι διακομιστές εικονικοποίησης δεδομένων είναι προσβάσιμες μέσω μιας διεπαφής που βασίζεται στο web ή μέσω API.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με διάφορες πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, των επίπεδων αρχείων και των αποθηκών δεδομένων που βασίζονται σε σύννεφο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα πρέπει να μοιράζονται μεταξύ των τμημάτων ή των οργανισμών ή όπου τα δεδομένα από πολλές πηγές πρέπει να ενσωματωθούν για ανάλυση ή αναφορά.

Δημιουργία προσαρμοσμένης λύσης εικονικοποίησης δεδομένων:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οργανισμοί μπορεί να επιλέξουν να δημιουργήσουν τη δική τους λύση εικονικοποίησης δεδομένων χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένο λογισμικό ή εργαλεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου επιπέδου ενοποίησης δεδομένων που θα τοποθετείται μεταξύ των πηγών δεδομένων και των χρηστών ή των εφαρμογών που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

Χρήση υπηρεσιών εικονικοποίησης δεδομένων που βασίζονται σε σύννεφο:

Οι υπηρεσίες εικονικοποίησης δεδομένων που βασίζονται στο cloud, όπως αυτές που προσφέρονται από τις Υπηρεσίες Ιστού Amazon (AWS) ή το Microsoft Azure, επιτρέπουν στους οργανισμούς να έχουν πρόσβαση και να ενσωματώνουν δεδομένα από πολλές πηγές χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν τη δική τους υποδομή εικονικοποίησης δεδομένων.

Βήματα στην εικονικοποίηση δεδομένων

Η διαδικασία εικονικοποίησης δεδομένων περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα βήματα:

#1. Προσδιορίστε τις πηγές δεδομένων

Το πρώτο βήμα στην υλοποίηση της εικονικοποίησης δεδομένων είναι ο εντοπισμός των πηγών δεδομένων που πρέπει να προσπελαστούν και να ενσωματωθούν. Αυτές οι πηγές δεδομένων μπορεί να είναι βάσεις δεδομένων, αρχεία, εφαρμογές ή άλλες πηγές δεδομένων.

#2. Συνδεθείτε σε πηγές δεδομένων

Το επόμενο βήμα είναι να συνδεθείτε με τις πηγές δεδομένων και να εξαγάγετε τα δεδομένα που πρέπει να εικονικοποιηθούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση εφαρμογών σύνδεσης ή προγραμμάτων οδήγησης για την πρόσβαση στα δεδομένα και ενδέχεται να απαιτεί τη διαμόρφωση αδειών πρόσβασης και τον έλεγχο ταυτότητας.

  Κατανόηση της βασικής ορολογίας AWS για αρχάριους

#3. Μεταμορφώστε και καθαρίστε τα δεδομένα

Μόλις εξαχθούν τα δεδομένα, μπορεί να χρειαστεί να μετασχηματιστούν και να καθαριστούν για να διασφαλιστεί ότι είναι σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή μετασχηματισμών ή κανόνων ποιότητας δεδομένων στα δεδομένα ή την αφαίρεση διπλότυπων ή μη έγκυρων εγγραφών.

#4. Δημιουργήστε το επίπεδο εικονικών δεδομένων

Το επίπεδο εικονικών δεδομένων είναι το κεντρικό στοιχείο μιας λύσης εικονικοποίησης δεδομένων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας εικονικής προβολής των δεδομένων στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση και η αναζήτηση χωρίς να μετακινηθούν ή να αντιγραφούν πραγματικά από την αρχική τους θέση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία λογικών μοντέλων δεδομένων ή προβολών που αντιστοιχίζονται στις υποκείμενες πηγές δεδομένων.

#5. Πρόσβαση και αναζήτηση στα εικονικά δεδομένα

Μόλις δημιουργηθεί το επίπεδο εικονικών δεδομένων, οι χρήστες και οι εφαρμογές μπορούν να έχουν πρόσβαση και να υποβάλλουν ερωτήματα στα δεδομένα χρησιμοποιώντας τυπική SQL ή άλλες γλώσσες ερωτημάτων. Το επίπεδο εικονικών δεδομένων μεταφράζει τα ερωτήματα στην κατάλληλη μορφή για τις υποκείμενες πηγές δεδομένων και επιστρέφει τα αποτελέσματα στον χρήστη ή την εφαρμογή.

#6. Παρακολούθηση και συντήρηση του επιπέδου εικονικών δεδομένων

Οι λύσεις εικονικοποίησης δεδομένων περιλαμβάνουν συνήθως εργαλεία και διαδικασίες για την παρακολούθηση και τη διατήρηση του επιπέδου εικονικών δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παρακολούθηση αλλαγών στις υποκείμενες πηγές δεδομένων και την ενημέρωση του επιπέδου εικονικών δεδομένων για να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση του επιπέδου εικονικών δεδομένων για απόδοση και τη διασφάλιση ότι είναι ευθυγραμμισμένο με τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Εικονικοποίηση δεδομένων έναντι οπτικοποίησης δεδομένων

Η εικονικοποίηση δεδομένων και η οπτικοποίηση δεδομένων είναι δύο διαφορετικές έννοιες που χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό μεταξύ τους, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Ακολουθούν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ της εικονικοποίησης δεδομένων και της οπτικοποίησης δεδομένων:

Data VirtualizationData VisualizationΕπιτρέπει την πρόσβαση και την ενσωμάτωση δεδομένων από πολλαπλές πηγέςΠαρουσιάζει δεδομένα σε γραφική ή οπτική μορφή για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα δεδομέναΠεριλαμβάνει τη δημιουργία μιας εικονικής προβολής δεδομένων που μπορούν να προσπελαστούν και να αναζητηθούν χωρίς μετακίνηση ή αντιγραφή των δεδομένων Περιλαμβάνει επιλογή και μετατροπή δεδομένων για δημιουργία γραφημάτων, γραφημάτων ή άλλων οπτικοποιήσεωνΠαρέχει ένα επίπεδο εικονικών δεδομένων ή διεπαφή στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες ή οι εφαρμογέςΠαράγει γραφικά ή οπτικά αποτελέσματα που μπορούν να προβληθούν από άτομαΣυχνά χρησιμοποιούνται σε σενάρια όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πολλές τοποθεσίες, μορφές ή συστήματα ή όπου δεν είναι πρακτική η φυσική ενοποίηση των δεδομένων Συχνά χρησιμοποιείται για την επικοινωνία περίπλοκων ιδεών, την επισήμανση βασικών πληροφοριών ή την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ή εργαλείων, την κατασκευή προσαρμοσμένων λύσεων ή τη χρήση υπηρεσιών που βασίζονται σε σύννεφο. Μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων όπως γραφήματα, γραφήματα , χάρτες ή γραφήματα, καθώς και τεχνικές su ως χειρισμός δεδομένων, συνάθροιση και μετασχηματισμόΜπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διπλοκάλυψης και του λανθάνοντος χρόνου δεδομένων και στη βελτίωση της ολοκλήρωσης και της διαλειτουργικότητας των δεδομένων. Μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη μοτίβων, τάσεων και σχέσεων που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς στα ακατέργαστα δεδομένα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της διακυβέρνησης δεδομένων και προσπάθειες συμμόρφωσης
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση δεδομένων με έναν ελκυστικό και διαδραστικό τρόπο. Μπορεί να βοηθήσει στην ενεργοποίηση της ευέλικτης διαχείρισης δεδομένων
Μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία με γνώμονα τα δεδομένα σε ένα ευρύτερο κοινό

  12 Καλύτερη φιλοξενία Drupal για μικρούς έως μεγάλους ιστότοπους

Στην πράξη, η εικονικοποίηση δεδομένων και η οπτικοποίηση δεδομένων χρησιμοποιούνται συχνά μαζί. Η εικονικοποίηση δεδομένων μπορεί να παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για την οπτικοποίηση και η οπτικοποίηση μπορεί να προσφέρει έναν πιο διαισθητικό και διαδραστικό τρόπο εξερεύνησης και κατανόησης των δεδομένων.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει εικονικοποίηση δεδομένων για πρόσβαση και ενοποίηση δεδομένων από πολλές πηγές και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει οπτικοποίηση δεδομένων για να δημιουργήσει γραφήματα, γραφήματα ή πίνακες εργαλείων που βοηθούν στην αποκάλυψη πληροφοριών και τάσεων στα δεδομένα.

Χρήση περιπτώσεων εικονικοποίησης δεδομένων

Ακολουθούν μερικές περιπτώσεις χρήσης εικονικοποίησης δεδομένων.

Προετοιμασία Δεδομένων: Η εικονικοποίηση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία δεδομένων για ανάλυση ή άλλους σκοπούς παρέχοντας μια εικονική προβολή των δεδομένων που μπορούν να προσπελαστούν και να μετασχηματιστούν ανάλογα με τις ανάγκες. Για παράδειγμα, ένας επιστήμονας δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει εικονικοποίηση δεδομένων για πρόσβαση και ενοποίηση δεδομένων από πολλαπλές πηγές και στη συνέχεια να εφαρμόσει μετασχηματισμούς ή κανόνες ποιότητας δεδομένων στα δεδομένα για να τα προετοιμάσει για ανάλυση.

Cloud Data Sharing: Χρησιμοποιείται επίσης για την κοινή χρήση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο cloud σε διαφορετικές ομάδες ή τμήματα ενός οργανισμού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζονται, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ανάγκη αναπαραγωγής των δεδομένων.

Ενεργοποίηση διανομέα δεδομένων: Η εικονικοποίηση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να ενσωματώνουν δεδομένα από πολλές πηγές.

Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει εικονικοποίηση δεδομένων για να δημιουργήσει έναν κόμβο δεδομένων που ενσωματώνει δεδομένα από διάφορα επιχειρηματικά συστήματα, όπως συστήματα ERP, CRM και HR, για να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Ο κόμβος δεδομένων είναι προσβάσιμος από χρήστες και εφαρμογές μέσω εικονικών προβολών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της πολυπλοκότητας της πρόσβασης και της ενσωμάτωσης δεδομένων από πολλαπλές πηγές.

συμπέρασμα

Η εικονικοποίηση δεδομένων μπορεί να βελτιώσει την ευελιξία, την ευελιξία και την ποιότητα των δεδομένων, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος και βελτιώνει την ασφάλεια. Έχει πολλές εφαρμογές και χρησιμοποιεί περιπτώσεις σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης, του λιανικού εμπορίου, της μεταποίησης και της κυβέρνησης.

Εξετάζοντας την εφαρμογή εικονικοποίησης δεδομένων στον οργανισμό σας, είναι σημαντικό να αξιολογήσετε προσεκτικά τις πηγές δεδομένων σας, να επιλέξετε το σωστό εργαλείο εικονικοποίησης δεδομένων και να ρυθμίσετε και να βελτιστοποιήσετε το σύστημα εικονικοποίησης δεδομένων για να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ελπίζω να βρήκατε αυτό το άρθρο χρήσιμο για την εκμάθηση της εικονικοποίησης δεδομένων. Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να μάθετε για τα εργαλεία παρακολούθησης εικονικοποίησης.