Πώς να επαναφέρετε το δρομολογητή ATT

Η ευρυζωνική υπηρεσία Διαδικτύου που προσφέρει η AT&T κατατάσσεται στην τρίτη θέση όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο ως προς τα έσοδα. Πριν από το 2021, το U-verse TV, το οποίο διαχωρίστηκε στο πρόσφατα ανεξάρτητο DirecTV και μετονομάστηκε σε U-verse TV, συνδυάστηκε με το AT&T Internet υπό το U-verse Internet. Η τεχνολογία Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας είναι AT&T Fiber και αποστέλλεται στην τοποθεσία μέσω μιας σύνδεσης οπτικών ινών. Διαφορετικά, μπορεί να σταλεί σε ορισμένες μονάδες πολυκατοικιών (MDU) καθώς υπάρχουν συμμετρικά επίπεδα ταχύτητας. Περιστασιακά απαιτούνται επαναφορές εργοστασιακών ρυθμίσεων του δρομολογητή ή του μόντεμ σας, είτε αντιμετωπίζετε προβλήματα είτε διαμορφώνετε ένα νέο δίκτυο. Εάν είστε κάποιος που αναζητά συμβουλές για το ίδιο, σας φέρνουμε έναν χρήσιμο οδηγό που θα σας διδάξει πώς να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT και τι κάνει το κουμπί επαναφοράς σε έναν δρομολογητή. Επιπλέον, θα μάθετε πώς να ενεργοποιείτε το WPS στον δρομολογητή ATT και τι συμβαίνει εάν επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT.

Πώς να επαναφέρετε το δρομολογητή ATT

Διαβάστε αυτό το άρθρο μέχρι το τέλος για να μάθετε τα βήματα που δείχνουν πώς να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT με λεπτομερή τρόπο.

Τι κάνει το κουμπί επαναφοράς σε έναν δρομολογητή;

Το κουμπί επαναφοράς θα επανεκκινήσει το δρομολογητή εάν το πατήσετε για λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα και θα επαναφέρει πλήρως το δρομολογητή εάν το πατήσετε για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα. Με μια επαναφορά, οι ρυθμίσεις του μόντεμ σας επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση. Επιπλέον, θα αφαιρέσει όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στις οποίες μπορεί να έχετε κάνει αλλαγές, όπως DNS, έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης, ρυθμίσεις Wi-Fi, δρομολόγηση και ρυθμίσεις DHCP.

  Διορθώστε το C Drive συνεχίζει να γεμίζει χωρίς λόγο

Τι σημαίνει το WPS στον δρομολογητή ATT;

Το Wi-Fi Protected Setup είναι αυτό που αντιπροσωπεύει το WPS σε έναν δρομολογητή ATT. Οι συσκευές σας με δυνατότητα WPS μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο Wi-Fi του hotspot σας γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Protected Setup (WPS), εξαλείφοντας την ανάγκη μη αυτόματης πληκτρολόγησης του κωδικού πρόσβασης.

Τι κάνει το κουμπί WPS;

Το κουμπί WPS της συσκευής σας με δυνατότητα WPS σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο hotspot. Για να συνδέσετε τις συσκευές σας με δυνατότητα WPS στο δίκτυο Wi-Fi του hotspot χωρίς μη αυτόματη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το Wi-Fi Protected Setup (WPS). Διαβάστε αυτό το άρθρο περαιτέρω για να μάθετε πώς να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT.

Πώς ενεργοποιείτε το WPS στον δρομολογητή ATT;

Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το WPS στον δρομολογητή ATT:

1. Ενεργοποιήστε τον δρομολογητή ATT με δυνατότητα WPS για να ελέγξετε εάν λειτουργεί κανονικά.

2. Πατήστε το κουμπί WPS στην περιοχή Ρυθμίσεις Wi-Fi για προχωρημένους σε αυτήν τη συσκευή.

3. Πατήστε το κουμπί WPS στη συσκευή ασύρματου internet του δρομολογητή ATT.

Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση του Βήματος 2, υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο 2 λεπτών για να ολοκληρωθεί το βήμα 3.

4. Καθώς η σύνδεση ολοκληρωθεί, περιμένετε λίγο. Σε αυτό το σημείο, η συσκευή θα συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο Διαδικτύου AT&T.

5. Επαληθεύστε τη σύνδεση μεταβαίνοντας στην περιοχή Συνδεδεμένες συσκευές του AT&T Wireless Internet Manager.

Πώς να επαναφέρω τον δρομολογητή ATT;

Μπορείτε να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT με τη βοήθεια των παρακάτω βημάτων:

Σημείωση: Φροντίστε να σημειώσετε τυχόν μοναδικές ρυθμίσεις που μπορεί να έχετε, όπως το όνομα του δικτύου Wi-Fi ή, εάν έχετε, τη στατική σας διεύθυνση IP (SSID). Μετά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, μπορείτε να τα αλλάξετε ξανά.

  Το IMVU διαγράφει ανενεργούς λογαριασμούς;

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Επαναφορά πύλης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Η πύλη θα επανεκκινήσει αλλά δεν θα επαναφερθεί εάν αφήσετε το κουμπί πριν περάσουν 10 δευτερόλεπτα.

2. Περιμένετε μέχρι να γίνει επανεκκίνηση της πύλης και να ανάψουν όλες οι λυχνίες κατάστασης.

3. Οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης Υπηρεσία ή Ευρυζωνική σύνδεση θα ανάψουν εντελώς πράσινες εάν η επαναφορά είναι επιτυχής.

Ας ελπίσουμε ότι τώρα ξέρετε πώς να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT.

Πόσο συχνά πρέπει να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT;

Επαναφέρετε τον δρομολογητή σας τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα κερδίσετε περισσότερα κάνοντας τόσο συχνά, τότε προχωρήστε, καθώς είναι σημαντικό να επαναφέρετε το δρομολογητή σας. Η επαναφορά του δρομολογητή σας είναι το πρώτο και απλούστερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, είτε το Διαδίκτυό σας λειτουργεί πιο αργά από το συνηθισμένο είτε απλά προσπαθείτε να το αποτρέψετε από αυτό. Οι εταιρείες συμβουλεύουν να επαναφέρετε τον δρομολογητή σας σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αλλά δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η επανεκκίνηση του δρομολογητή σας γενικά συνιστάται να γίνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε λίγους μήνες από διάφορες εταιρείες διαδικτύου.

Τι συμβαίνει εάν επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT;

Τώρα, που γνωρίζετε πόσο συχνά πρέπει να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT, ενημερώστε μας τι θα συμβεί εάν επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT. Οι ρυθμίσεις στην πύλη Wi-Fi ή στο μόντεμ AT&T θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές προεπιλογές αφού τις επαναφέρετε. Οι ακόλουθες πληροφορίες διαγράφονται κατά τη διαδικασία επαναφοράς:

  • Μεμονωμένες διαμορφώσεις δικτύου
  • Διαμορφώσεις δρομολογητή που είναι συγκεκριμένες για εσάς
  • Χειροκίνητες ρυθμίσεις

Πώς κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή ATT;

Η επανεκκίνηση του δρομολογητή ATT είναι εύκολη καθώς μπορεί να διαρκέσει περίπου δέκα λεπτά. Ακολουθεί ο τρόπος επανεκκίνησης του δρομολογητή ATT:

  Ποιος διακομιστής Amazon Cloud είναι καλύτερος για εσάς;

Μέθοδος 1: Μη αυτόματη επανεκκίνηση του δρομολογητή/μόντεμ ATT

1. Απενεργοποιήστε την πύλη ή το μόντεμ σας αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος της συσκευής.

2Α. Αν έχει DSL. αποσυνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου από το δρομολογητή ή την πύλη σας.

2Β. Εάν έχει εσωτερική μπαταρία, αφαιρέστε την.

3. Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα.

4. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά την εσωτερική μπαταρία ή το καλώδιο τηλεφώνου DSL.

5. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στο δρομολογητή/μόντεμ ATT.

6. Όταν η ένδειξη Broadband γίνει πράσινη, η πύλη ή το μόντεμ έχει ολοκληρώσει την επανεκκίνηση.

Διαβάστε αυτό το άρθρο περαιτέρω για να μάθετε πώς να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT.

Μέθοδος 2: Επανεκκίνηση με χρήση Smart Home Manager

Σημείωση: Αυτές οι πύλες είναι συμβατές με το Smart Home Manager: BGW320, BGW210, NVG589, NVG599, Pace 5031NV, Pace 5168, Pace 5268AC, 2Wire 3600HGV, 2Wire 3802W0HGV3,

1. Ανοίξτε το Smart Home Manager εφαρμογή στο τηλέφωνό σας.

2. Πατήστε στην καρτέλα Δίκτυο.

3. Πατήστε στο Network Hardware.

4. Πατήστε στο Wi-Fi Gateway > Επανεκκίνηση.

5. Για άλλη μια φορά, πατήστε Επανεκκίνηση.

Πώς συνδέετε το BGW210;

Για το BGW210 Broadband Gateway, χρησιμοποιείται μετασχηματιστής ρεύματος. Ας δούμε πώς να ζευγαρώσετε το BGW210:

1. Συνδέστε το σωστό άκρο του καλωδίου του προσαρμογέα τροφοδοσίας στη θύρα τροφοδοσίας στον πίσω πίνακα του BGW210 Broadband Gateway.

2. Συνδέστε το άκρο της πρίζας του βύσματος στην πρίζα.

3. Όταν το BGW210 Broadband Gateway είναι ενεργοποιημένο, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει για λίγο πράσινη πριν γίνει σταθερά πράσινη.

Πώς επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT BGW210;

Η επαναφορά του δρομολογητή ATT BGW210 είναι η ίδια με τη μέθοδο επαναφοράς για άλλους δρομολογητές ATT. Ακολουθεί ο τρόπος επαναφοράς του δρομολογητή ATT BGW210:

1. Για 10 δευτερόλεπτα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς.

2. Οι λυχνίες κατάστασης θα ανάψουν μόλις επανεκκινηθεί ο δρομολογητής.

3. Η επαναφορά θα είναι επιτυχής όταν ανάβει η σταθερή πράσινη λυχνία για την κατάσταση Ευρυζωνικότητας ή Υπηρεσίας.

***

Ελπίζουμε ότι μάθατε πώς να επαναφέρετε τον δρομολογητή ATT και τι κάνει το κουμπί επαναφοράς σε έναν δρομολογητή. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας μέσω της παρακάτω ενότητας σχολίων. Επίσης, ενημερώστε μας για το τι θέλετε να μάθετε στη συνέχεια.