Πώς να εξάγετε σημειώσεις ως αρχεία απλού κειμένου στο macOS


Η εφαρμογή Notes είναι μέρος του macOS εδώ και αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε αρκετά βασικό, αλλά έχουν προστεθεί υπερωρίες, νέες, χρήσιμες λειτουργίες. Η εφαρμογή Notes υποστηρίζει λίστες, κοινή χρήση, συνεργασία και σημειώσεις με προστασία κωδικού πρόσβασης. Έχει επίσης μια δυνατότητα εξαγωγής που δεν είναι η καλύτερη. Η εφαρμογή Notes στο macOS σάς επιτρέπει να εξάγετε σημειώσεις σε αρχείο PDF αλλά όχι ως μεμονωμένα αρχεία κειμένου. Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Αντιγραφή/Επικόλληση για να αντιγράψετε σημειώσεις σε ένα αρχείο κειμένου, αλλά αυτό είναι αρκετή δουλειά. Το Exporter είναι μια δωρεάν εφαρμογή macOS που το αυτοματοποιεί. Μπορεί να εξάγει όλες τις σημειώσεις στην εφαρμογή Notes ως μεμονωμένα αρχεία κειμένου. Διατηρεί τη δομή του καταλόγου έτσι ώστε οι σημειώσεις να ταξινομούνται σε φακέλους όπως ήταν στην εφαρμογή Σημειώσεις.

  Τρόπος αυτόματης αλλαγής της έντασης του συστήματος On Wake στο macOS

Οι προεπιλεγμένες επιλογές εξαγωγής στην εφαρμογή Σημειώσεις είναι προσβάσιμες από το μενού Αρχείο.

Ο εξαγωγέας είναι πολύ απλός στη χρήση. Εγκαταστήστε και εκτελέστε την εφαρμογή. Θα σας ζητήσει να επιλέξετε πού θέλετε να εξαγάγετε τις σημειώσεις, δηλαδή σε ποιον φάκελο θέλετε να αποθηκευτούν όλες. Επιλέξτε τον κατάλογο και ο Εξαγωγέας θα αρχίσει να εξάγει σημειώσεις.

Ο χρόνος εξαγωγής εξαρτάται από το πόσες σημειώσεις έχετε. Οι ημερομηνίες δημιουργίας και τροποποίησης για όλες τις σημειώσεις διατηρούνται δεόντως. Οι σημειώσεις που ομαδοποιήθηκαν σε έναν συγκεκριμένο φάκελο στην εφαρμογή Σημειώσεις ομαδοποιούνται δεόντως σε έναν φάκελο με το ίδιο όνομα κατά την εξαγωγή τους. Εάν έχετε έναν κενό φάκελο στην εφαρμογή Σημειώσεις, δεν θα εμφανίζεται στον κατάλογο στον οποίο εξάγατε τις σημειώσεις. Μόλις η εφαρμογή ολοκληρώσει την εξαγωγή σημειώσεων, θα ανοίξει αυτόματα τον φάκελο στον οποίο έχουν εξαχθεί οι σημειώσεις.

  Τρόπος εμφάνισης/απόκρυψης φωτογραφιών στην εφαρμογή Φωτογραφίες στο macOS

Ο εξαγωγέας αφαιρεί σημειώσεις οποιασδήποτε και όλων των μορφοποιήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμημένες λίστες και οι λίστες με κουκκίδες δεν θα εμφανίζονται πλέον ως λίστες αλλά ως απλό κείμενο. Εάν έχετε λίστες όπου οι κουκκίδες είναι το σύμβολο της παύλας, θα διατηρηθούν κατά την εξαγωγή μιας σημείωσης.

Εγκαταστήστε το Exporter από το macOS App Store