Πώς να διορθώσετε το σφάλμα Windows 0x80004005 [Tried and Tested Solutions]

Η αντιμετώπιση σφαλμάτων στον υπολογιστή σας με Windows μπορεί να είναι αρκετά απογοητευτική και ένα συγκεκριμένο σφάλμα που συχνά παραξενεύει τους χρήστες είναι το σφάλμα Windows 0x80004005.

Αυτός ο κωδικός σφάλματος συνήθως υποδεικνύει ένα πρόβλημα με μια συγκεκριμένη διαδικασία ή λειτουργία, που προκαλεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του συστήματός σας.

Οι χρήστες των Windows αντιμετωπίζουν συχνά τον κωδικό σφάλματος 0x80004005 τακτικά. Αυτό το σφάλμα είναι αρκετά κοινό, αλλά στερείται ειδικότητας και μπορεί να προκληθεί από διάφορους υποκείμενους παράγοντες. Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν επιπλοκές ενημέρωσης των Windows, σφάλματα εικονικής μηχανής και πολλά άλλα.

Το μήνυμα σφάλματος 0x80004005 μπορεί να εμφανιστεί ανεξάρτητα ή μαζί με άλλους συνοδευτικούς κωδικούς σφάλματος, συχνά απαιτώντας περαιτέρω εξέταση για τον εντοπισμό της βασικής αιτίας.

Σε τέτοιες απεικονίσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες μπορεί να αποδειχθούν ανεκτίμητες για τον περιορισμό της πηγής του ζητήματος. Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στις κοινές αιτίες ενεργοποίησης αυτού του σφάλματος και θα παρουσιάσουμε έναν ολοκληρωμένο οδηγό για την επίλυσή του σε διαφορετικά σενάρια.

Κατανοώντας τις υποκείμενες αιτίες και χρησιμοποιώντας κατάλληλες λύσεις, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον κωδικό σφάλματος 0x80004005, διασφαλίζοντας μια πιο ομαλή εμπειρία για τους χρήστες των Windows.

Πίνακας περιεχομένων

Τι είναι το σφάλμα 0x80004005 στα Windows;

Ο κωδικός σφάλματος 0x80004005, που συνήθως αναφέρεται ως “Μη καθορισμένο σφάλμα”, είναι ένα γενικό μήνυμα σφάλματος που μπορεί να εμφανιστεί στα Windows λόγω διαφόρων παραγόντων. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από ζητήματα όπως κατεστραμμένα αρχεία συστήματος, μη συμβατά προγράμματα οδήγησης ή προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό.

Συνήθης αιτία σφάλματος 0x80004005

Ο κωδικός σφάλματος 0x80004005 είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται συχνά και προκύπτει λόγω διαφόρων παραγόντων. Πριν προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση προβλημάτων, ας δούμε τις κοινές αιτίες πίσω από αυτό το σφάλμα και ας παρέχουμε πιθανές λύσεις για την επίλυσή του.

Το σφάλμα 0x80004005 μπορεί να εκδηλωθεί σε διάφορα σενάρια, που προκύπτουν από μια σειρά υποκείμενων αιτιών. Για να ρίξουμε φως σε αυτό το ζήτημα, παρακάτω είναι οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν το σφάλμα.

Κατεστραμμένα αρχεία συστήματος

Η εμφάνιση αυτού του προβλήματος μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία κατεστραμμένων ή ελλειπόντων αρχείων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση προϊόντων των Windows (WPA). Αυτή η συμπεριφορά συνήθως παρατηρείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  • Η διαδικασία εγκατάστασης των Windows XP διακόπτεται από ένα βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας τρίτου κατασκευαστή ή ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς.
  • Ένα απαραίτητο αρχείο WPA έχει τροποποιηθεί με μη αυτόματο τρόπο.

Ζητήματα τείχους προστασίας ή προστασίας από ιούς

Η λειτουργία του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί από ένα τείχος προστασίας ή λογισμικό προστασίας από ιούς, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αυτού του ζητήματος. Ένα τείχος προστασίας μπορεί να αποκλείσει βασικές συνδέσεις δικτύου και να αρνηθεί την πρόσβαση σε πόρους δικτύου, ενώ ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς μπορεί κατά λάθος να ταξινομήσει ένα νόμιμο αρχείο ως απειλή και να περιορίσει την πρόσβασή του.

  Διορθώστε το σφάλμα Αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να εκτελεστεί στον υπολογιστή σας στα Windows 10

Αποτυχία ενημέρωσης

Όταν οι ενημερώσεις των Windows αποτυγχάνουν να εγκατασταθούν σωστά, μπορεί να προκύψει το σφάλμα 0x80004005. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης, τα Windows πραγματοποιούν λήψη των απαιτούμενων αρχείων. Ωστόσο, εάν κάτι παρεμβαίνει στη διαδικασία ή τα αρχεία καταστραφούν, θα προκύψει μια ελλιπής ενημέρωση. Κατά συνέπεια, η εγκατάσταση ενός ημιτελούς ή κατεστραμμένου αρχείου ενεργοποιεί το σφάλμα 0x80004005.

Αποτυχία εγκατάστασης

Εάν το αρχείο εγκατάστασης είναι ημιτελές ή καταστραφεί κατά τη διαδικασία εξαγωγής, θα οδηγήσει σε αποτυχία εγκατάστασης. Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, ενδέχεται να εμφανιστεί το σφάλμα 0x80004005.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Ορισμένες εφαρμογές λογισμικού τρίτων κατασκευαστών μπορεί να διαταράξουν τις λειτουργίες του συστήματος λόγω της ασυμβατότητάς τους με στοιχεία του συστήματος ή λόγω της παρεμβολής τους σε κρίσιμα αρχεία, με αποτέλεσμα να προκύψουν διενέξεις με άλλα αρχεία και διαδικασίες. Αυτές οι διενέξεις περιορίζουν τις διαδικασίες και τις λειτουργίες του συστήματος, οδηγώντας στην εμφάνιση του σφάλματος 0x80004005.

Το σφάλμα 0x80004005 μπορεί να προκύψει κατά την προσπάθεια εκτέλεσης λειτουργιών δικτύου ή πρόσβασης σε πόρους δικτύου. Επιπλέον, ζητήματα δικτύου όπως η διακοπτόμενη συνδεσιμότητα, η συμφόρηση δικτύου ή ένας ελαττωματικός προσαρμογέας δικτύου μπορούν να συμβάλουν σε αυτό το πρόβλημα.

Ζητήματα αδειών

Εάν δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα για πρόσβαση σε ένα αρχείο ή φάκελο, ενδέχεται να λάβετε αυτό το σφάλμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αρχείο ή φάκελο που ανήκει σε άλλο χρήστη ή εάν έχετε αλλάξει κατά λάθος τα δικαιώματα σε ένα αρχείο ή φάκελο.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows

Εάν λαμβάνετε αυτό το σφάλμα όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση των Windows, είναι πιθανό το αρχείο ενημέρωσης να είναι κατεστραμμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη του αρχείου ενημέρωσης ή να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update.

Προβλήματα υλικού

Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πρόβλημα υλικού, όπως κακός τομέας σκληρού δίσκου ή ελαττωματική μονάδα μνήμης. Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις άλλες λύσεις και εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το σφάλμα, είναι πιθανό να έχετε πρόβλημα υλικού.

Διορθώστε το σφάλμα 0x80004005 στα Windows 10/11

Αν και μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπίσετε το απροσδιόριστο σφάλμα 0x80004005, έχουμε συγκεντρώσει μια λίστα με 6 αποτελεσματικές επιδιορθώσεις παρακάτω που είναι βέβαιο ότι θα σας βοηθήσουν. Επομένως, εάν το σύστημά σας αντιμετωπίζει Σφάλμα 0x80004005, συνιστάται να ακολουθήσετε αμέσως αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

#1. Εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων της ενημέρωσης παραθύρου

Εάν αντιμετωπίσετε τον κωδικό σφάλματος 0x80004005 στην οθόνη των Windows ενώ προσπαθείτε να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το Windows Update Troubleshooter. Αυτό το εργαλείο παρέχει μια πρακτική λύση για τον εντοπισμό και την επίλυση κοινών σφαλμάτων που εμφανίζονται συχνά κατά τη διαδικασία ενημέρωσης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το κάνετε.

1. Μεταβείτε στην Έναρξη και αναζητήστε Ρυθμίσεις.

2. Από την αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στο Σύστημα.

3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων από το δεξί πλαϊνό πλαίσιο.

4. Πατήστε Άλλα προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων στην περιοχή Αντιμετώπιση προβλημάτων.

5. Κάτω από την πιο συχνή ενότητα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση δεξιά στο Windows Update.

  Το Background Burner σάς βοηθά να αφαιρέσετε το φόντο από τις φωτογραφίες

6. Αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία του Εργαλείου αντιμετώπισης προβλημάτων, επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

#2. Διαγραφή αρχείων από τον φάκελο λήψης της ενημέρωσης παραθύρου

Μερικές φορές η διαγραφή αρχείων από τον φάκελο λήψης της ενημέρωσης παραθύρου επιδιορθώνει το σφάλμα 0x80004005 στα Windows. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαγράψετε αρχεία στο φάκελο Windows Update για Windows 10/11.

1. Πατήστε το πλήκτρο Windows + E για να ανοίξετε την Εξερεύνηση αρχείων.

2. Εδώ, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία: C:WindowsSoftwareDistributionDownload

Σημείωση: Εάν τα Windows είναι εγκατεστημένα σε διαφορετική μονάδα δίσκου, αντικαταστήστε το “C:” με το αντίστοιχο γράμμα μονάδας δίσκου.

3. Στο φάκελο Λήψη, πατήστε Ctrl + A για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία και να τα διαγράψετε από το μενού περιβάλλοντος ή με το κουμπί Διαγραφή από το Πληκτρολόγιο (αν υπάρχει).

4. Τέλος, επιβεβαιώστε τη διαγραφή όταν σας ζητηθεί.

#3. Ενημερώστε τα Windows στην πιο πρόσφατη έκδοση

Ο κωδικός σφάλματος 0x80004005 μπορεί επίσης να προκύψει λόγω προσωρινού σφάλματος ή σφάλματος. Εάν συμβαίνει αυτό, η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος των Windows στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση μπορεί να βοηθήσει. Δείτε πώς:

1. Πατήστε Windows + I για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις.

2. Μεταβείτε στο Windows Update από το κάτω μέρος στη δεξιά πλαϊνή γραμμή.

3. Κάντε κλικ στο Έλεγχος για ενημερώσεις και το παράθυρο θα ελέγξει για διαθέσιμες ενημερώσεις για το σύστημά σας.

4. Εάν εντοπιστούν ενημερώσεις, κάντε κλικ στο Download & Install για να ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης. Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας για εγκατάσταση.

Στο παρασκήνιο, τα Windows θα κάνουν λήψη και εγκατάσταση σημαντικών ενημερώσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιδιορθώσεων ασφαλείας. Εάν προτιμάτε οι ενημερώσεις να εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς την παρέμβασή σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις στις ρυθμίσεις του Windows Update.

#4. Επανεγγραφή jscript.dll και vbscript.dll

Ένας άλλος τρόπος επίλυσης του κωδικού σφάλματος 0x80004005 είναι η επανεγγραφή των αρχείων jcript.dll και vbscript.dll στη γραμμή εντολών. Ακολουθήστε τα βήματα για να το κάνετε:

1. Πατήστε Έναρξη, πληκτρολογήστε cmd και κάντε κλικ στο Εκτέλεση ως διαχειριστής.

2. Στο παράθυρο cmd, πληκτρολογήστε τα παρακάτω και πατήστε Enter.
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll

3. Τέλος, κλείστε το παράθυρο της γραμμής εντολών και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

#5. Πραγματοποιήστε τροποποιήσεις στον Επεξεργαστή Μητρώου

Στα Windows, το Μητρώο είναι μια κεντρική βάση δεδομένων που αποθηκεύει ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλογές και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα, όπως εγκατεστημένο λογισμικό, συσκευές υλικού κ.λπ. Επομένως, η αλλαγή του μητρώου μπορεί να σας βοηθήσει να διορθώσετε το σφάλμα 0x80004005 των Windows. Δείτε πώς:

1. Πατήστε Έναρξη, πληκτρολογήστε regedit και πατήστε Enter.

2. Στον Επεξεργαστή Μητρώου, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία: HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem

3. Δημιουργήστε μια νέα τιμή DWORD (32 bit) ή μια τιμή QWORD (64 bit) στο δεξιό παράθυρο σύμφωνα με το σύστημά σας

4. Μετονομάστε την καταχώρηση που δημιουργήθηκε πρόσφατα σε LocalAccountTokenFilterPolicy και ορίστε τα δεδομένα τιμής σε 1.

5. Τέλος, βγείτε από τον Επεξεργαστή Μητρώου και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

#6. Επιδιόρθωση κατεστραμμένων αρχείων

Μερικές φορές η λειτουργία του συστήματος αρχείων ή τα ελαττώματα του μητρώου αρχείων μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα με τις ενημερώσεις των Windows. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε τα κατεστραμμένα αρχεία συστήματος θα πρέπει να επιδιορθωθούν.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιδιορθώσετε τα κατεστραμμένα αρχεία συστήματος και να διορθώσετε το σφάλμα 0x80004005.

1. Πατήστε Έναρξη, πληκτρολογήστε cmd και κάντε κλικ στο Εκτέλεση ως διαχειριστής.

2. Πληκτρολογήστε την εντολή sfc /scannow εντολή και πατήστε Enter.

3. Ο έλεγχος αρχείων συστήματος θα επιδιορθώσει τώρα τα αρχεία συστήματος. Περιμένετε έως ότου η σάρωση SFC είναι 100%.

  Διορθώστε το σφάλμα WOW51900314 στα Windows 10

4. Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, επανεκκινήστε το σύστημά σας.

Ανάκτηση χαμένων δεδομένων που προκαλούνται από το σφάλμα 0x80004005 στα Windows

Στην προηγούμενη ενότητα, παρείχαμε έναν περιεκτικό οδηγό για την επίλυση του σφάλματος Windows 0x80004005. Ωστόσο, ποια βήματα μπορείτε να κάνετε εάν έχετε ήδη αντιμετωπίσει απώλεια δεδομένων ως αποτέλεσμα αυτού του κωδικού σφάλματος;

Είναι, δυστυχώς, πολύ πιθανό τα δεδομένα σας να χαθούν ή να καταστραφούν λόγω αυτού του κωδικού σφάλματος. Ωστόσο, υπάρχουν διαθέσιμες μέθοδοι που θα σας βοηθήσουν να επαναφέρετε με ασφάλεια τα δεδομένα σας στα Windows. Παρακάτω παρουσιάζονται αρκετές τέτοιες προσεγγίσεις.

Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας

Συνιστάται πάντα να διατηρείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας άμεσα διαθέσιμο για μελλοντική αναφορά και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων.

Ελέγξτε τον Κάδο Ανακύκλωσης

Εάν έχετε ήδη αντιμετωπίσει απώλεια δεδομένων λόγω αυτού του σφάλματος, ξεκινήστε ελέγχοντας τον κάδο ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας σας. Εάν τα δεδομένα σας εξακολουθούν να υπάρχουν εκεί, μπορείτε να τα ανακτήσετε επιλέγοντας απλά τα αρχεία και επιλέγοντας την επιλογή “επαναφορά” από το μενού με το δεξί κλικ.

Χρησιμοποιήστε το ιστορικό αρχείων

Εάν το Ιστορικό αρχείων είναι ενεργοποιημένο στο σύστημά σας ή εάν έχετε δημιουργήσει παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των χαμένων αρχείων σας χρησιμοποιώντας μια ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, υπάρχει πιθανότητα να ανακτήσετε τα δεδομένα σας. Επιλέξτε “Επαναφορά προηγούμενων εκδόσεων” ή “Επαναφορά προηγούμενων εκδόσεων” από το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε την έκδοση που θέλετε να ανακτήσετε.

Εξετάστε το Λογισμικό αποκατάστασης τρίτων

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν σας βοηθήσουν να ανακτήσετε μόνιμα διαγραμμένα δεδομένα, μπορείτε να επιλέξετε λογισμικό αποκατάστασης τρίτων. Αυτά τα προγράμματα λογισμικού σαρώνουν τη συσκευή αποθήκευσης για να ανακτήσουν χαμένα δεδομένα. Ορισμένες προτεινόμενες επιλογές περιλαμβάνουν το Recuva, το EaseUS Data Recovery Wizard και το Stellar Data Recovery.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε αυτά τα προγράμματα στο σύστημά σας για να επαναφέρετε τα χαμένα δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι η επιτυχία της ανάκτησης δεδομένων εξαρτάται από την έκταση της απώλειας δεδομένων και την κατάσταση της συσκευής αποθήκευσης.

Συμβουλευτείτε τις Επαγγελματικές Υπηρεσίες Ανάκτησης Δεδομένων

Εάν καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν λειτουργεί, μπορείτε πάντα να ζητήσετε βοήθεια από επαγγελματικές υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων. Αυτοί οι ειδικοί είναι ειδικευμένοι στο χειρισμό σύνθετων ανακτήσεων δεδομένων και διαθέτουν εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνογνωσία για την επιδιόρθωση κατεστραμμένων ή χαμένων δεδομένων.

Συμβουλές για την αποτροπή εμφάνισης σφαλμάτων 0x80004005 στο μέλλον

Ανακαλύψτε αποτελεσματικές στρατηγικές για να αποφύγετε να αντιμετωπίσετε το ενοχλητικό σφάλμα 0x80004005 στο μέλλον με αυτές τις βασικές συμβουλές πρόληψης.

Διατήρηση ενημερώσεων συστήματος

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε συνεχώς το λειτουργικό σας σύστημα για να διασφαλίζετε ότι το σύστημά σας είναι εξοπλισμένο με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και παραμένει απαλλαγμένο από σφάλματα. Οι ενημερώσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επίλυση σφαλμάτων όπως το 0x80004005.

Χρησιμοποιήστε αξιόπιστο λογισμικό προστασίας από ιούς

Χρησιμοποιείτε πάντα αξιόπιστο λογισμικό προστασίας από ιούς που ενημερώνεται τακτικά και εκτελείται στο παρασκήνιο στο σύστημά σας Windows. Παραμένοντας σε εγρήγορση και εκτελώντας τακτικές σαρώσεις, μπορείτε να εξαλείψετε αποτελεσματικά τους ιούς και να αντιμετωπίσετε σφάλματα όπως το 0x80004005.

Να είστε προσεκτικοί κατά την τροποποίηση του μητρώου

Η τροποποίηση του μητρώου των Windows μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες εάν δεν εκτελεστεί σωστά. Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε καλά τις αλλαγές που κάνετε και να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν κάνετε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

Ζητήστε καθοδήγηση από αξιόπιστες πηγές και συμβουλευτείτε την τεχνική τεκμηρίωση πριν προχωρήσετε σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

Εξασφαλίστε ασφαλείς εγκαταστάσεις λογισμικού

Πριν εγκαταστήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, επαληθεύστε τη νομιμότητά του και διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης. Αποφύγετε την εγκατάσταση λογισμικού από άγνωστες πηγές, καθώς μπορεί να εισάγουν ιούς ή κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία του συστήματός σας και να οδηγήσει σε σφάλματα.

Δημιουργήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας

Τέλος, να διατηρείτε πάντα τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας και να τα αποθηκεύετε με ασφάλεια, όπως στο cloud. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα κι αν αντιμετωπίσετε σφάλματα ή αντιμετωπίζετε έλλειψη λειτουργικότητας, τα δεδομένα σας θα παραμείνουν ασφαλή και προσβάσιμα.

Τυλίγοντας…

Το σφάλμα 0x80004005 είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται συχνά και μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους. Ωστόσο, η επίλυση αυτού του σφάλματος είναι σχετικά απλή. Για να αποφύγετε αυτό το σφάλμα, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε προσεκτικά αυτά τα βήματα.

Επιπλέον, έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσετε ορισμένα δεδομένα στη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων. Επομένως, είναι απαραίτητο να έχετε έτοιμο ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν προχωρήσετε με τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων για το σφάλμα 0x80004005.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε πώς να διορθώσετε τον κωδικό σφάλματος των Windows 0x80070057.