Ορισμός, Παραδείγματα, Τύποι και Στοιχεία

Η επιχειρηματική ηθική είναι κρίσιμης σημασίας για τους οργανισμούς, βοηθώντας τους να λαμβάνουν πιο σοφές αποφάσεις σε καταστάσεις αντιπαραθέσεων, διλημμάτων και ηθικών ζητημάτων.

Ωστόσο, η επιχειρηματική ηθική συχνά παραβλέπεται.

Εταιρείες με ανήθικη και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ξαφνική πτώση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλά ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την εξουσία, την ηλικία, την εμφάνιση, το φύλο, τα ψεύτικα προϊόντα, την κακή εξυπηρέτηση, την κακή συμπεριφορά κ.λπ.

Έτσι, εάν θέλετε να κερδίσετε εμπιστοσύνη και πίστη από πελάτες, επενδυτές και πελάτες, πρέπει να ακολουθήσετε διαφορετικές αρχές επιχειρηματικής ηθικής στον οργανισμό σας και να εκπαιδεύσετε τους υπαλλήλους σας να τις ακολουθούν αυστηρά.

Η επιχειρηματική ηθική περιλαμβάνει ορισμένους κανόνες ή πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι στις διαδικασίες τους, όπως η παραγωγή, η παραγωγή, οι στόχοι, οι τεχνικές και οι πρακτικές.

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσω λεπτομερώς την επιχειρηματική ηθική, τις αρχές, τα στοιχεία, την εφαρμογή, τα οφέλη, ορισμένα παραδείγματα της πραγματικής ζωής και.

Ας αρχίσουμε!

Τι είναι η επιχειρηματική ηθική;

Η επιχειρηματική ηθική είναι ένα σύνολο προτύπων ή αρχών που εξετάζουν ηθικά ή ηθικά προβλήματα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Καθιερώνει τη σχέση μεταξύ πρακτικών, στόχων και τεχνικών ενός οργανισμού.

Η ηθική προήλθε από οργανωτικές δηλώσεις, ατομικές δηλώσεις ή το νομικό σύστημα. Έτσι, η ηθική αναφέρεται στη μελέτη της ηθικής ή ηθικής συμπεριφοράς και ορίζει τι είναι λάθος και τι είναι σωστό στη συμπεριφορά ενός ατόμου κρίνοντας με βάση τα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς.

Η επιχειρηματική ηθική λέει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ειλικρινείς με την κοινωνία. Η ηθική συμπεριφορά περιλαμβάνει δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων, καλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, δίκαιη τιμή του προϊόντος και της υπηρεσίας, λογικό περιθώριο κέρδους και δίκαια βάρη του προϊόντος.

Ωστόσο, η ανήθικη συμπεριφορά περιλαμβάνει παραπλανητικές διαφημίσεις, εμφάνιση ψευδούς εικόνας μιας επιχείρησης, αποκάλυψη εμπορικών μυστικών, χρήση περιουσιακών στοιχείων για προσωπική χρήση και πολλά άλλα. Ένας οργανισμός ή ένα άτομο λέγεται ότι είναι ηθικό εάν ενεργεί ηθικά και εξυπηρετεί με αξία το συμφέρον της κοινωνίας. Αυτό θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη μεταξύ του κοινού και θα οδηγήσει στην επιτυχία.

Τύποι Επιχειρηματικής Ηθικής

#1. Μετα-Ηθική

Η μετα-ηθική περιλαμβάνει το νόημα και την προέλευση όλων των ηθικών εννοιών και φιλοσοφιών. Αναλύει τις ιδιότητες, τις λέξεις, τα θεμέλια, το πεδίο εφαρμογής και την κατάσταση όλων των ηθικών αξιών. Βασικά ορίζει την ηθική με βάση ορισμένες θεωρίες.

#2. Κανονιστική Ηθική

Η κανονιστική ηθική λέει τι είναι σωστό ή λάθος ηθικά με βάση ορισμένους κανόνες και αρχές. Θα σας καθοδηγήσει να διαμορφώσετε την επιχειρηματική ηθική της εταιρείας σας που είναι κατάλληλη και πρακτική για τη συγκεκριμένη επιχείρησή σας αντί να βασίζεστε μόνο σε θεωρίες.

#3. Ηθική Αρετή

Για να διευθύνετε μια επιχείρηση με ηθικό τρόπο, πρέπει να εστιάσετε σε ορισμένες αρετές ή ήθη όπως η ειλικρίνεια, η ειλικρίνεια, κ.λπ. Οι προθέσεις σας πρέπει να είναι καλές προς όλους με τους οποίους συνεργάζεστε – τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους πωλητές σας κ.λπ. και όχι απλώς να αποκομίζετε κέρδη. Θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη και να συνεχίσετε τις επιχειρηματικές σχέσεις μαζί τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

#4. Ωφελιμιστική Ηθική

Η χρηστική ηθική περιλαμβάνει την εφαρμογή των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής, όπως η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η συμπόνια, κ.λπ., σε διαφορετικά σενάρια όπου ισχύουν. Με αυτήν την ηθική, μπορείτε να βρείτε αποτελεσματικές λύσεις σε ζητήματα και να λάβετε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.

#5. Περιγραφική Ηθική

Η περιγραφική ηθική είναι αξίες που περιγράφουν τους ηθικούς τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση πρέπει να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί. Πρέπει να καταλάβουν το αποτέλεσμα κάθε δράσης και απόφασης που παίρνουν εκ των προτέρων, εφαρμόζοντας μόνο εκείνα που είναι ηθικά.

  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας έμπορος

#6. Δεοντολογική Ηθική

Η δεοντολογική ηθική ενθαρρύνει μια επιχείρηση να ακολουθεί πάντα τον κώδικα συμπεριφοράς που έχει δημιουργήσει με βάση ηθικούς λόγους. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί την επιχειρηματική ηθική ανεξάρτητα από την κατάσταση ή τις συνέπειές της. Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα είναι κακό για την επιχείρηση, πρέπει ούτως ή άλλως να εφαρμοστεί η ηθική.

#7. Κοινοτική Ηθική

Η κοινοτική ηθική περιλαμβάνει ορισμένες ευθύνες που έχει μια επιχείρηση απέναντι στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτές οι ηθικές αρχές βοηθούν μια επιχείρηση να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας στον κλάδο και της επιτρέπουν να κατανοήσει τις πιθανές συνέπειες των πράξεών της σε άλλους.

Αρχές Επιχειρηματικής Ηθικής

Αφοσίωση

Οι εργαζόμενοι εκπροσωπούν μια εταιρεία. Κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι πιστό στην εταιρεία και στους πελάτες, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές της και μεταξύ τους. Δεν πρέπει ποτέ να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε κανέναν άλλο, ακόμη και σε άτομα του ίδιου οργανισμού, καθώς διαφορετικά επίπεδα ή ρόλοι εργαζομένων έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά δεδομένα και δικαιώματα.

Σεβασμός

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τον εργασιακό ρόλο που κατέχει ένας εργαζόμενος σε μια εταιρεία, πρέπει να σέβεται τους άλλους και να αξίζει σεβασμό και από τους άλλους. Ακόμα κι αν κατέχετε υψηλό βαθμό σε μια εταιρεία, δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε τους άλλους ως κατώτερους και να τους ασέβεστε με κανένα τρόπο. Ομοίως, οι υπάλληλοι χαμηλότερου επιπέδου δεν πρέπει να σέβονται μόνο τους μεσαίου και υψηλού επιπέδου εργαζόμενους, αλλά και εκείνους από τις τάξεις τους.

Τιμιότητα

Όλοι στην εταιρεία πρέπει να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την κατάσταση ή το αποτέλεσμα. Όλοι πρέπει να αφοσιωθούν στο να λένε την αλήθεια μέσα από τα λόγια και τις πράξεις τους. Είτε πρόκειται για καλά είτε για κακά νέα, πρέπει να τα παραδώσετε στο αρμόδιο προσωπικό. Επίσης, το να λες την αλήθεια σημαίνει να μοιράζεσαι τις πλήρεις πληροφορίες χωρίς να αφήνεις έξω τίποτα ή να τις παρερμηνεύεις με κάποιο τρόπο.

Ηγεσία

Ένας καλός ηγέτης καθοδηγεί όλους στην ομάδα και εργάζεται προς όφελος του οργανισμού για τον οποίο εργάζονται. Οι ηγέτες επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και άλλοι βασικοί ενδιαφερόμενοι σε μια εταιρεία πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τους άλλους επιδεικνύοντας ηθική συμπεριφορά. Είναι δυνατό με ηθική λήψη αποφάσεων, αναζήτηση ανατροφοδότησης και βελτίωση, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, φροντίδα για τους υπαλλήλους και ούτω καθεξής.

Δικαιοσύνη

Εξασφαλίστε δικαιοσύνη στον οργανισμό σας σε κάθε διαδικασία και σε κάθε άνθρωπο. Είτε πρόκειται για χαμηλόβαθμους υπαλλήλους είτε για στελέχη υψηλού επιπέδου, για μέλη της εταιρείας ή για εξωτερικούς εργολάβους, συμπεριφέρεστε σε όλους δίκαια. Συνεχίστε να παρακολουθείτε έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να ασκήσει τη δύναμή του για να βλάψει τους άλλους ή να εκμεταλλευτεί την αδυναμία τους. Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες χωρίς καμία διάκριση με βάση το φύλο, τη θρησκεία, τα δημογραφικά τους στοιχεία κ.λπ.

Ακεραιότητα

Η επιχείρησή σας πρέπει να καλλιεργήσει την αρετή της ακεραιότητας τηρώντας υποσχέσεις, χτίζοντας εμπιστοσύνη και εκπληρώνοντας δεσμεύσεις. Πρέπει να παρέχετε όλα όσα έχετε υποσχεθεί την κατάλληλη στιγμή στους πελάτες, τους υπαλλήλους και άλλους συνεργάτες σας, εάν θέλετε να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη και να αναζητήσετε μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές σχέσεις.

Διαφάνεια

Να είστε διαφανείς σχετικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και την εργασιακή σας κατάσταση με τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους επενδυτές σας. Πρέπει να γνωρίζουν βασικές πληροφορίες για το έργο με το οποίο σχετίζονται. Θα μπορούσαν να είναι απαιτήσεις έργου, μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, προθεσμίες, κόστος, πρόοδος εργασίας κ.λπ. Αυτή η διαφάνεια θα μειώσει τις συγκρούσεις και τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Αντίθετα, θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές σχέσεις.

Ευθύνη

Ενημερώστε όλους στην επιχείρησή σας ότι είναι πλήρως υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις αποφάσεις τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να επηρεάσουν άλλους εργαζόμενους, πελάτες, το περιβάλλον και την κοινωνία με κάποιο τρόπο μέσω των πράξεών τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπάλληλοί σας και οι άλλοι συνεργάτες θα είναι συνειδητοποιημένοι όταν λαμβάνουν αποφάσεις και αναλαμβάνουν δράση.

Ευθύνη

Κάθε εργαζόμενος έχει κάποια ευθύνη σε έναν οργανισμό. Βεβαιωθείτε ότι κατανοούν καλά τις ευθύνες τους και αναλαμβάνουν κάθε εργασία με πλήρη αφοσίωση. Αυτό θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν τον κώδικα δεοντολογίας και να εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές για να αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα και να ικανοποιήσουν τους πελάτες καθώς και τους επενδυτές.

  7 Τεχνικές Εργασίες Εξωτερικής Χρήσης που Πληρώνουν Καλά

Συμπόνια

Η συμπόνια είναι μια υποτιμημένη αλλά σημαντική αρχή της επιχειρηματικής ηθικής που όλοι στην εταιρεία σας πρέπει να ακολουθούν. Ποτέ δεν ξέρετε τι περνάει ένα άτομο, γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί και ευγενικοί ο ένας προς τον άλλον, ανεξάρτητα από τη θέση και τη δύναμή σας.

Πρέπει επίσης να καταβάλετε προσπάθειες για να κατανοήσετε τα ζητήματα των εργαζομένων και των πελατών σας και να βρείτε τρόπους επίλυσής τους. Επιπλέον, η επιχείρησή σας πρέπει να είναι συμπονετική προς την κοινωνία και όλα τα ζωντανά όντα και να χειρίζεται ευαίσθητα θέματα με ενσυναίσθηση.

Περιβαλλοντική Συνείδηση

Όλοι μοιραζόμαστε έναν κοινό πλανήτη μαζί με τους πόρους και το περιβάλλον του. Επομένως, είναι εξαιρετικά απαραίτητο να φροντίζετε τι είναι καλό για το περιβάλλον σας προκειμένου να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή. Εφαρμόστε πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές όπως τα 3Rs (μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση), ελαχιστοποιήστε την εξάντληση των πόρων, αυξήστε την ενεργειακή απόδοση και μειώστε τις εκπομπές άνθρακα.

Χαμηλή προσκόλληση

Βεβαιωθείτε ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στην περιοχή ή τη χώρα και τον κλάδο σας. Θα μπορούσε να είναι η εργατική νομοθεσία, τα πρότυπα ασφαλείας, οι κανονισμοί περί απορρήτου δεδομένων κ.λπ. Μπορείτε να βελτιώσετε τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τις πολιτικές σας αναλόγως για να αποφύγετε κυρώσεις, ενώ παράλληλα ενισχύετε τη φήμη και την ασφάλειά σας.

Συστατικά της Επιχειρηματικής Ηθικής

#1. Ανώτερη διοίκηση

Η ανώτερη διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τον πρόεδρο, τον διευθυντή, τα στελέχη της C-Suite, τους διευθυντές και άλλους βασικούς παράγοντες λήψης αποφάσεων. Πρέπει να φροντίσουν να εφαρμόσουν πρώτα την επιχειρηματική ηθική στον εαυτό τους. Αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα για τους υπαλλήλους και τους άλλους συνεργάτες σας, επομένως θα ενθαρρύνονται να ακολουθούν την επιχειρηματική ηθική.

#2. Συμμετοχή Εργαζομένων

Όχι μόνο η ανώτερη διοίκηση, αλλά και οι υπάλληλοι μεσαίου και κατώτερου επιπέδου μπορούν επίσης να παρέχουν κρίσιμες εισροές κατά τη διαμόρφωση επιχειρηματικής ηθικής. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να συζητήσετε ορισμένα σημεία με μια μικρότερη ομάδα εργαζομένων και να αναλύσετε πώς αντιδρούν σε αυτά τα σημεία. Συμμετάσχετε, λοιπόν, όλους τους υπαλλήλους σας σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να είναι πιο εύκολο για εσάς να εφαρμόζετε πολιτικές σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού σας.

#3. Δημιουργία και δημοσίευση Κώδικα Δεοντολογίας

Λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική ηθική και τις αξίες, πρέπει να δημιουργήσετε έναν κώδικα δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθούν όλοι στον οργανισμό σας, από στελέχη κατώτερου επιπέδου έως ανώτερα στελέχη. Διαμορφώστε τις πολιτικές σας γραπτώς και διανείμετε τις σε όλους. Αυτός ο κώδικας μπορεί να καλύπτει τομείς όπως η ηθική δεοντολογία, η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η παραγωγή και η διατήρηση υψηλής ποιότητας προϊόντων, η συμμόρφωση με τους νόμους, το ηθικό μάρκετινγκ, η σωστή οικονομική αναφορά κ.λπ.

#4. Ελέγξτε τη Συμμόρφωση

Εκτός από την εφαρμογή ενός αυστηρού κώδικα δεοντολογίας, πρέπει επίσης να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες τον ακολουθούν. Επίσης, ελέγξτε εάν οι διαδικασίες, οι τεχνικές, τα εργαλεία και άλλα εξαρτήματά σας ευθυγραμμίζονται με τα ισχύοντα πρότυπα.

#5. Αξιολογήστε τα αποτελέσματα

Η αξιολόγηση του αποτελέσματος του προγράμματος δεοντολογίας σας είναι απαραίτητη για να ελέγξετε αν ακολουθούνται οι πολιτικές και τις επιπτώσεις τους στον συνολικό οργανισμό. Αν και είναι δύσκολο να το κάνετε, καθώς οι πολιτικές βασίζονται σε αξίες και ήθη, μπορείτε να μετρήσετε τα αποτελέσματα για να διαπιστώσετε εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται σύμφωνα με την επιχειρηματική ηθική που έχετε ορίσει.

Παραδείγματα Πραγματικής Ζωής

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν πώς η εφαρμογή της επιχειρηματικής ηθικής μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να αναπτυχθεί.

#1. Παταγονία

Παταγονία είναι μια μάρκα εξωτερικών ενδυμάτων που δημιούργησε την επιχείρησή της με την ιδέα να ενθαρρύνει τους πελάτες να «αγοράζουν λιγότερα». Αυτή η αντισυμβατική προσέγγιση τους βοήθησε να αποκτήσουν καλή φήμη ως εταιρεία με περιβαλλοντική συνείδηση ​​και ηθική.

Για να αυξήσουν την πίστη από τους αγοραστές, άρχισαν να υποστηρίζουν διάφορες βιώσιμες πρωτοβουλίες όπως η παροχή δωρεάν επισκευών, η χρήση οργανικού βαμβακιού για τα υλικά τους, η δωρεά του 1% των ετήσιων πωλήσεων σε περιβαλλοντικούς σκοπούς κ.λπ.

#2. Τομς

Τομς είναι μια δημοφιλής μάρκα ένδυσης και υποδημάτων. Συγκεντρώνει το branding με τη δέσμευση για κοινωνική και περιβαλλοντική φιλανθρωπία, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες γνωρίζουν τις αξίες της επωνυμίας του κάθε φορά που αγοράζουν οποιοδήποτε προϊόν από αυτούς.

  Αποκτήστε προσαρμοσμένα πρότυπα που θα εμφανίζονται στην οθόνη έναρξης στο MS Office 2013

Ο Toms ξεκίνησε μια παρουσία του “ένας προς έναν”, που σημαίνει ότι θα δωρίζει παπούτσια σε άπορα παιδιά σε μια αναπτυσσόμενη χώρα κάθε φορά που αγοράζεται το προϊόν τους. Συνεργάστηκε επίσης με την πρωτοβουλία «Water For People» για να προσφέρει ασφαλές νερό στις αναπτυσσόμενες χώρες.

#3. Συνειδητοί καφέδες

Συνειδητοί καφέδες έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη που έχει εφαρμόσει τις αρχές της ηθικής παραγωγής και μάρκετινγκ. Αυτή η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται από συναδέλφους ποδηλάτες για να βοηθήσουν άλλους ποδηλάτες να ανακαινίσουν, να επισκευάσουν και να συντηρήσουν μεταχειρισμένα και παλιά ποδήλατα.

Η μάρκα έχει δημιουργήσει πολλαπλές κοινωνικά συνειδητές και βιώσιμες πρωτοβουλίες. Επιπλέον, δωρίζει καφέ τακτικά στο Πρόγραμμα Κοινοτικών Κύκλων.

Οφέλη από την εφαρμογή της Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Η εταιρεία που λειτουργεί ηθικά εφιστά την προσοχή και την εμπιστοσύνη των πελατών σε σύγκριση με την εταιρεία που δεν το κάνει. Επηρεάζει επίσης τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη κερδοφορία.

Εδώ είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της επιχειρηματικής ηθικής στον οργανισμό σας.

 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Οι ευχαριστημένοι πελάτες αυξάνουν τα έσοδα και τις πωλήσεις σας. Όταν η επιχείρησή σας λειτουργεί με ηθικό τρόπο, θα κερδίσετε περισσότερη προσοχή από τους πελάτες καθώς και αφοσίωση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.
 • Προσέλκυση επενδυτών: Οι επενδυτές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας με την άντληση κεφαλαίων. Πριν κάνει μια επένδυση, ο επενδυτής πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η εταιρεία σας εργάζεται με ηθικό τρόπο και προσθέτει αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες.
 • Αποφύγετε τις αγωγές: Η ανήθικη συμπεριφορά θα γίνει πιο ακριβή για τους οργανισμούς, καθώς μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν τεράστια πρόστιμα ή να αντιμετωπίσουν μηνύσεις.
 • Ισχυρότερη συνεργασία: Με την επιχειρηματική ηθική που εφαρμόζεται, τα μέλη της ομάδας που συνεργάζονται σε μια εταιρεία δείχνουν σεβασμό μεταξύ τους, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερες τριβές, καλύτερη επικοινωνία και υψηλότερη παραγωγικότητα.
 • Βελτιωμένη φήμη: Μια εταιρεία, όταν συμπεριφέρεται ηθικά, δημιουργεί μια θετική εικόνα στα μάτια των πελατών, η οποία οδηγεί την επιχείρηση στην επιτυχία.

Πώς να εφαρμόσετε την επιχειρηματική ηθική

Ας συζητήσουμε μερικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εφαρμόσετε την επιχειρηματική ηθική στον οργανισμό σας.

 • Κώδικας δεοντολογίας: Οι διαβεβαιώσεις για υποστήριξη πολιτικής είναι το κύριο στοιχείο ενός κώδικα που περιλαμβάνει οργανωτική ηγεσία, προσδοκίες που βασίζονται σε ηθικά ζητήματα, πρακτική καθοδήγηση σχετικά με δεσμεύσεις, δέντρα αποφάσεων ή σενάρια, για παράδειγμα, ερωτήσεις και απαντήσεις, συνέπειες ανάρμοστης συμπεριφοράς, λεπτομέρειες κώδικα και περισσότερο.
 • Υποστηρικτικό πλαίσιο: Αυτό το βήμα περιλαμβάνει «ηθική αρχιτεκτονική» για την εφαρμογή ενός κώδικα αναπνοής και διαβίωσης. Αυτή η αρχιτεκτονική περιέχει πολιτικές και κανονισμούς που περιγράφονται στις συμφωνίες προμηθευτών και στις συμβάσεις εργαζομένων.
 • Εκπαίδευση: Οι νεοεισερχόμενοι και οι υφιστάμενοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν τους κωδικούς. Έτσι, ένας οργανισμός θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση στους υπαλλήλους του για να τους αφήσει να εργαστούν σύμφωνα με τις πολιτικές δεοντολογίας.
 • Λογοδοσία και παρακολούθηση: Οι οργανισμοί πρέπει να οργανώσουν αποτελεσματικές ομιλίες για όλους, όπως ανώνυμες γραμμές βοήθειας. Ως εκ τούτου, οι εργολάβοι, οι υπάλληλοι και άλλοι που συνδέονται με τον οργανισμό σας άμεσα ή έμμεσα μπορούν να εγείρουν ιδιωτικές ανησυχίες σχετικά με παράνομες, ανήθικες και μη ασφαλείς πρακτικές.
 • Επικοινωνιακές εκστρατείες: Για να εμπλακούν οι εργαζόμενοι, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν επικοινωνιακές εκστρατείες. Αυτό επιτρέπει σε όλους να κοινοποιούν την πολιτική δεοντολογίας της εταιρείας.

Προκλήσεις

 • Παρενόχληση και διακρίσεις: Αυτές είναι οι πιο κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές, οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και οι εργαζόμενοι στην καθημερινή τους επαγγελματική ζωή, ιδιαίτερα οι γυναίκες. Αυτό επηρεάζει τη φήμη και τα αποτελέσματα ενός οργανισμού. Ορισμένοι τομείς διακρίσεων είναι η ηλικία, η αναπηρία, η εγκυμοσύνη, η θρησκεία, η φυλή, οι βαθμοί αμοιβής και το φύλο.
 • Λογιστικές πρακτικές: Ανήθικες λογιστικές πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ζητήματα όπως τριβές, δυσαρμονία κ.λπ. Έτσι, οι οργανισμοί υποχρεούνται να τηρούν ακριβείς λογιστικές πρακτικές.
 • Ασφάλεια στο χώρο εργασίας: Όλοι στον οργανισμό έχουν το δικαίωμα να εργάζονται με ασφάλεια υπό διαφορετικές συνθήκες. Αυτό περιλαμβάνει επικοινωνία κινδύνου, κλείδωμα, σκάλες, ανελκυστήρες και άλλα. Λόγω της ακατάλληλης επικοινωνίας αυτών των πολιτικών, οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως πληγές, ατυχήματα, άγχος, ψυχολογικούς κινδύνους, φόβο και άλλα.
 • Απάτη: Είναι μια από τις σημαντικότερες ηθικές προκλήσεις που μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στον οργανισμό σας. Μπορεί να επηρεάσει τους επενδυτές, τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τη φήμη και το τελικό αποτέλεσμα.

συμπέρασμα

Ο ανταγωνισμός είναι υψηλός σε κάθε τομέα και περιοχή στη σύγχρονη εποχή. Ωστόσο, οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας όπως πάντα.

Έτσι, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν ηθικές πρακτικές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χτίσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πίστη με τους πελάτες τους. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγικότητα, λιγότερα προβλήματα κατά την επικοινωνία και τη συνεργασία σε ένα έργο και αυξημένα έσοδα.

Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη Συμμόρφωση SOC 1 έναντι SOC 2 έναντι SOC 3.