Διορθώστε το σφάλμα άδειας αρχείου Word στα Windows 10

Το Word έχει γίνει μια από τις πιο βασικές εφαρμογές της εποχής. Λαμβάνετε ένα μήνυμα που λέει ότι το Word δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αποθήκευση λόγω σφάλματος άδειας αρχείου; Μπορεί να μην είστε ο μόνος που αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Εάν έχετε αναζητήσει όρους όπως το σφάλμα άδειας αρχείου Word ή τα Windows 10 δεν μπορούν να αποθηκεύσουν το αρχείο λόγω σφάλματος άδειας, έχετε το σωστό αποτέλεσμα. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μεθόδους διόρθωσης του σφάλματος.

Πώς να διορθώσετε το σφάλμα άδειας αρχείου Word στα Windows 10

Αυτή η ενότητα παραθέτει τις πιθανές αιτίες που το Word δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αποθήκευση λόγω σφάλματος άδειας αρχείου.

  • Αρχείο μόνο για ανάγνωση: Το αρχείο Word που προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ανοίγει σε μορφή μόνο για ανάγνωση και όχι σε επεξεργάσιμη μορφή.

  • Το αρχείο είναι μέσω δικτύου: Το αρχείο Word που προβάλλετε δεν αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή, αλλά χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο όπως τα Έγγραφα Google.

  • Άλλη ιδιοκτησία για το αρχείο: Το αρχείο που χρησιμοποιείτε πρέπει να έχει άλλους κατόχους και ενδέχεται να μην έχετε τα δικαιώματα επεξεργασίας του αρχείου.

  • Λογισμικό προστασίας από ιούς: Λογισμικό προστασίας από ιούς, ειδικά λογισμικό τρίτων κατασκευαστών, μπορεί να έχει διακόψει τη λειτουργία κανονικών προγραμμάτων όπως το Word στον υπολογιστή σας.

  • Ήδη υπάρχον όνομα αρχείου: Το αρχείο που προσπαθείτε να αποθηκεύσετε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία πρέπει να έχει το όνομα ενός προηγουμένως υπάρχοντος αρχείου.

  • Αποθήκευση σε μη υποστηριζόμενη μορφή: Το αρχείο Word που προσπαθείτε να αποθηκεύσετε δεν πρέπει να είναι σε συμβατή μορφή με την έκδοση MS Word στον υπολογιστή σας. Η αποθήκευση του αρχείου σε μη υποστηριζόμενη μορφή ενδέχεται να έχει προκαλέσει το πρόβλημα.

  • Κατεστραμμένο μητρώο του Word: Τα δεδομένα του Word στον Επεξεργαστή Μητρώου πρέπει να ήταν κατεστραμμένα, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη χρήση του αρχείου Word.

  • Διαδικασία παρασκηνίου: Οι διεργασίες παρασκηνίου, όπως η υπηρεσία αναζήτησης των Windows, ενδέχεται να έχουν διακόψει και να επιβραδύνουν τη διαδικασία αποθήκευσης ενός αρχείου Word.

  • Παλιό Word: Η έκδοση MS Word στον υπολογιστή σας μπορεί να ήταν πολύ παλιά και δεν πρέπει να υποστηρίζει την αποθήκευση του αρχείου.

  • Λειτουργία Αυτόματης Διόρθωσης: Οι λειτουργίες Αυτόματης Διόρθωσης, όπως η χρήση κεφαλαίων και πολλά άλλα στο MS Word σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε το όνομα του αρχείου με κεφαλαία γράμματα. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να έχει ενοχλήσει τη διαδικασία αποθήκευσης στον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 1: Βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων

Πριν επιχειρήσετε να επιλύσετε οποιαδήποτε ρύθμιση στο αρχείο Word, μπορείτε να δοκιμάσετε τις βασικές μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται εδώ στον υπολογιστή σας.

1. Εξασφαλίστε σωστή σύνδεση στο Διαδίκτυο: Όταν προσπαθείτε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο Word μέσω δικτύου, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε σωστή και υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα του δικτύου χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο Speedtest.

2. Μην κάνετε επεξεργασία σε αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης: Αποφύγετε την επεξεργασία σε αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης και δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το αρχείο τοπικά στον υπολογιστή σας. Κάποια διαταραχή στις συσκευές αποθήκευσης μπορεί να διαταράξει τη διαδικασία αποθήκευσης.

3. Απενεργοποίηση λογισμικού προστασίας από ιούς: Απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας για να επιτρέψετε την αποθήκευση των αρχείων.

4. Ενημέρωση των Windows: Η χρήση παλαιών Windows δεν μπορεί να σας βοηθήσει να αποθηκεύσετε το αρχείο στη σωστή μορφή. Δοκιμάστε να ενημερώσετε τα Windows στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο.

5. Προσπαθήστε να συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη διαχειριστή: Εάν είστε συνδεδεμένοι σε έναν τυπικό λογαριασμό χρήστη, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο αρχείο Word. Αποσυνδεθείτε από αυτόν τον λογαριασμό χρήστη και συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό διαχειριστή.

6. Άνοιγμα άλλου λογαριασμού χρήστη: Χρησιμοποιήστε έναν άλλο λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή σας, όπως έναν επισκέπτη χρήστη και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στον λογαριασμό χρήστη σας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το αρχείο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στον λογαριασμό χρήστη σας.

7. Διακοπή συγχρονισμού G-drive: Εάν έχετε συγχρονίσει το Google Drive στον υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί να το απενεργοποιήσετε στον ιστότοπο του Google Drive.

Μέθοδος 2: Βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων στο MS Word

Δοκιμάστε να λύσετε το Word δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αποθήκευση λόγω σφάλματος άδειας αρχείου χρησιμοποιώντας τις βασικές μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων στην εφαρμογή MS Word.

1. Επανεκκινήστε το MS Word: Επανεκκινήστε την εφαρμογή Word κλείνοντας την εφαρμογή και στη συνέχεια εκκινώντας την ξανά στον υπολογιστή σας.

2. Μετονομασία ως διαφορετικό αρχείο: Εάν τα αρχεία έχουν παρόμοια ονόματα, ίσως χρειαστεί να τα αποθηκεύσετε με διαφορετικό όνομα στον υπολογιστή σας.

3. Χρησιμοποιήστε την Αποθήκευση ως αντί για την Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το αρχείο του Word χρησιμοποιώντας την επιλογή Αποθήκευση ως αντί για την επιλογή Αποθήκευση στην καρτέλα Αρχείο στο αρχείο Word.

4. Δοκιμάστε την αποθήκευση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα: Περιμένετε μερικά λεπτά και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Ctrl+ S ταυτόχρονα.

5. Δοκιμάστε την επιλογή Αποθήκευση πολλές φορές: Μερικές φορές, μπορεί να υπάρχει ένα μικρό σφάλμα στο αρχείο. Δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το αρχείο συνεχώς στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους όπως το κουμπί Αποθήκευση, τα πλήκτρα Ctrl+ S κ.λπ.

6. Δοκιμάστε την αποθήκευση σε άλλη μονάδα δίσκου: Ορισμένες μονάδες στον υπολογιστή σας ενδέχεται να απαιτούν ειδική άδεια για την αποθήκευση του αρχείου. Αποθηκεύστε το αρχείο σε άλλο διαμέρισμα ή Drive τοπικά στον υπολογιστή σας.

7. Αντιγραφή περιεχομένου και αποθήκευση σε νέο έγγραφο: Εάν μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο ενός αρχείου, αντιγράψτε το περιεχόμενο και επικολλήστε το σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας εκτός σύνδεσης, όπως το Σημειωματάριο. Κλείστε το υπάρχον αρχείο του Word και αποθηκεύστε το περιεχόμενο του αρχείου σε ένα νέο αρχείο εγγράφου του Word.

8. Αποθήκευση αρχείου σε διαφορετική μορφή: Αποθηκεύστε το αρχείο σε οποιαδήποτε άλλη μορφή χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού Αποθήκευση ως τύπος: στο παράθυρο αποθήκευσης.

9. Άνοιγμα και επιδιόρθωση του Word: Κατά το άνοιγμα ενός αρχείου Word στην εφαρμογή MS Word, θα έχετε ένα αναπτυσσόμενο μενού στο κουμπί Άνοιγμα. Επιλέξτε Άνοιγμα και επιδιόρθωση στη λίστα για να επιδιορθώσετε το αρχείο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο.

10. Ενημερώστε το Microsoft Word- Ενημερώστε το Microsoft Office χρησιμοποιώντας την καρτέλα Λογαριασμός στην καρτέλα Αρχείο στην εφαρμογή Word. Ελέγξτε για ενημερώσεις και πραγματοποιήστε μη αυτόματη λήψη της ενημέρωσης για το MS Word.

11. Εγγραφείτε στο Microsoft Office- Αποσυνδεθείτε από το Microsoft Office και εγγραφείτε στην εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια σύνδεσης.

Μέθοδος 3: Απενεργοποιήστε τα πρόσθετα MS Word

Τα πρόσθετα στο MS Word σας μπορούν να σταματήσουν ή να σας καθυστερήσουν να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πρόσθετα χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Windows+ R keys.

2. Πληκτρολογήστε Winword /safe και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε την εφαρμογή αρχείου Word σε ασφαλή λειτουργία.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής.

4. Επιλέξτε την καρτέλα Επιλογές στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόσθετα στο παράθυρο Επιλογές του Word.

6. Επιλέξτε COM Add-ins στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στη ρύθμιση Manage: και κάντε κλικ στο κουμπί Go….

7. Επιλέξτε τα πρόσθετα ξεχωριστά και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Αφού αφαιρεθούν τα πρόσθετα, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μέθοδος 4: Απενεργοποιήστε την Αυτόματη Διόρθωση MS Word

Η δυνατότητα αυτόματης χρήσης κεφαλαίων είναι μια πρόσθετη επιλογή στο MS Word, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή αποθήκευσης του αρχείου σας χωρίς το σφάλμα.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Word στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο στην επάνω αριστερή πλευρά.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Επιλογές στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

3. Επιλέξτε την καρτέλα Έλεγχος στο παράθυρο Επιλογές του Word και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης….

4. Καταργήστε την επιλογή όλων των επιλογών στο παράθυρο Αυτόματη Διόρθωση και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη χρήση κεφαλαίων.

Μέθοδος 5: Επιτρέψτε στον λογαριασμό να επεξεργαστεί αρχείο

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, μπορείτε να τροποποιήσετε την άδεια και να την παρέχετε στον λογαριασμό χρήστη σας για να επεξεργαστείτε το αρχείο Word και να το αποθηκεύσετε.

1. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο Word που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες στη λίστα.

2. Στην καρτέλα Γενικά, καταργήστε την επιλογή Μόνο για ανάγνωση και μεταβείτε στην καρτέλα Ασφάλεια στο παράθυρο.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους στο παράθυρο που εμφανίζεται.

4. Κάντε κλικ στη ρύθμιση Αλλαγή δίπλα στα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη σας.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους… στο κάτω μέρος του επόμενου παραθύρου.

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα στο παράθυρο, επιλέξτε τον λογαριασμό στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

7. Κάντε κλικ στα κουμπιά OK σε όλα τα παράθυρα για να τερματίσετε τη διαδικασία.

Μέθοδος 6: Επανεκκινήστε την υπηρεσία αναζήτησης των Windows

Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να επανεκκινήσετε τη διαδικασία παρασκηνίου υπηρεσία Αναζήτησης των Windows και να διορθώσετε το σφάλμα.

1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R ταυτόχρονα για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

2. Πληκτρολογήστε services.msc και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε το παράθυρο Υπηρεσίες.

3. Επιλέξτε την υπηρεσία Windows Search στη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση στο παράθυρο για επανεκκίνηση της υπηρεσίας.

Μέθοδος 7: Επαναφορά δεδομένων του Word από τον Επεξεργαστή Μητρώου

Μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα στο Παράθυρο Μητρώου για την εφαρμογή Word στον υπολογιστή σας για να διορθώσετε το σφάλμα άδειας.

1. Εκκινήστε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση όπως φαίνεται στη Μέθοδο 6.

2. Πληκτρολογήστε regedit και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε το παράθυρο του Επεξεργαστή Μητρώου.

3. Μεταβείτε στην ακόλουθη διαδρομή τοποθεσίας στον Επεξεργαστή Μητρώου.

ComputerHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice16.0Word

4. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Data και επιλέξτε Διαγραφή στη λίστα.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας τοπικά χρησιμοποιώντας την επιλογή Εξαγωγή.

Μέθοδος 8: Επιδιόρθωση της σουίτας Microsoft Office

Μπορείτε να επιδιορθώσετε ολόκληρη τη σουίτα του Microsoft Office για να λύσετε αυτό το ζήτημα χρησιμοποιώντας τα βήματα που αναφέρονται εδώ.

1. Αναζητήστε τον Πίνακα Ελέγχου στη γραμμή αναζήτησης και ξεκινήστε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας.

2. Επιλέξτε την επιλογή Κατηγορία στη ρύθμιση Προβολή κατά και κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα στο μενού.

3. Κάντε δεξί κλικ στο Microsoft Office και επιλέξτε Αλλαγή.

Σημείωση: Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα. Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το Microsoft Office από το Microsoft Store στον υπολογιστή σας.

4. Επιλέξτε την επιλογή Repair στο επόμενο παράθυρο και κάντε κλικ στο κουμπί Continue.

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 9: Επαναφορά προεπιλεγμένου προτύπου του Word

Μπορείτε να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο πρότυπο του Word για να διορθώσετε το σφάλμα άδειας.

1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R μαζί για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

2. Πληκτρολογήστε %appdata% και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε το φάκελο AppData.

3. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Microsoft.

4. Ανοίξτε το φάκελο Πρότυπα.

5. Μετακινήστε το αρχείο Normal σε οποιαδήποτε άλλη θέση για να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο πρότυπο λέξης.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το Κανονικό αρχείο στο αρχείο πατώντας το πλήκτρο Delete.

Μέθοδος 10: Χρησιμοποιήστε το εργαλείο επιδιόρθωσης τρίτων

Εάν καμία από τις μεθόδους δεν μπορεί να διορθώσει το σφάλμα, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε λογισμικό άλλου κατασκευαστή για να επιδιορθώσετε το αρχείο Word.

1. Επισκεφθείτε την επίσημη τοποθεσία του Remo στον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Κλείστε τα αρχεία Word στον υπολογιστή σας πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο στο παράθυρο του οδηγού.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδέχομαι στο παράθυρο Άδεια χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος στο επόμενο παράθυρο.

4. Ανοίξτε το Remo Repair Word, κάντε κλικ στην επιλογή Browse και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επιδιορθώσετε.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε το επισκευασμένο αρχείο Word.

***

Αυτό το άρθρο εξέτασε τις μεθόδους για να διορθώσετε το Word δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αποθήκευση λόγω σφάλματος άδειας αρχείου στα Windows 10. Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το άρθρο για να επιλύσετε το πρόβλημα που τα Windows 10 δεν μπορούν να αποθηκεύσουν το αρχείο λόγω σφάλματος άδειας. Επομένως, εάν αντιμετωπίζετε ένα σφάλμα δικαιωμάτων αρχείου Word, δοκιμάστε να εφαρμόσετε τις μεθόδους σε αυτό το άρθρο. Δώστε τις προτάσεις, τα σχόλιά σας ή τις απορίες σας στην ενότητα σχολίων.

  Πώς να αφαιρέσετε το υδατογράφημα στο Microsoft Word