Διορθώστε τον ήχο εκτός συγχρονισμού του Netflix στην τηλεόραση

Το Netflix είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα OTT όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τις αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες. Ωστόσο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα ήχου κατά την παρακολούθηση του Netflix στην Smart TV σας. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα μεταξύ των χρηστών και μπορεί να επιλυθεί με την εφαρμογή μερικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων. Σας παρουσιάζουμε έναν χρήσιμο οδηγό που θα διορθώσει τον ήχο του Netflix εκτός συγχρονισμού σε τηλεοράσεις όπως η Samsung. Συνεχίστε λοιπόν να διαβάζετε!

Πώς να διορθώσετε τον ήχο εκτός συγχρονισμού του Netflix σε Smart TV

Παρακάτω παραθέτουμε τους λόγους για τους οποίους ο ήχος Netflix δεν συγχρονίζεται στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένης της Samsung Smart TV ή της Apple TV.

  • Ακατάλληλη ρύθμιση στη συσκευή ροής: Η συσκευή ροής, όπως η Smart TV, μπορεί να έχει διαμορφωθεί με λάθος προδιαγραφές, όπως το Match Frame Rate.

  • Ακατάλληλες ρυθμίσεις Netflix: Το Netflix ενδέχεται να έχει διαμορφωθεί με ακατάλληλες ρυθμίσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από τη συσκευή, όπως η ροή HD ή η χρήση στερεοφωνικού ήχου.

  • Ασταθής σύνδεση στο Διαδίκτυο: Δεδομένου ότι το Netflix είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που απαιτεί σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τον ήχο εκτός συγχρονισμού εάν χρησιμοποιείτε ασταθή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

  • Ξεπερασμένο λειτουργικό σύστημα της συσκευής ροής: Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ροής αποφασίζει την ποιότητα ροής της πλατφόρμας Netflix. Η χρήση ενός απαρχαιωμένου λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να μην σας προσφέρει αδιάκοπη και χωρίς ενοχλήσεις ροή.

  • Ξεπερασμένη εφαρμογή Netflix: Εάν η εφαρμογή Netflix δεν ενημερωθεί στη συσκευή ροής σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε καλή εμπειρία ροής και ενδέχεται να έχετε σφάλμα εκτός συγχρονισμού ήχου.

Έχουμε πρώτα απαριθμήσει μεθόδους για τη διόρθωση του ήχου Netflix εκτός συγχρονισμού Samsung TV και στη συνέχεια για Apple TV, Roku και TiVo.

Βασική μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων: Επανεκκινήστε την Smart TV

Μπορείτε να δοκιμάσετε να επανεκκινήσετε τη συσκευή ροής σας για να διορθώσετε τον ήχο του Netflix εκτός συγχρονισμού στο πρόβλημα της τηλεόρασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επανεκκινήσετε αναγκαστικά τη συσκευή αποσυνδέοντάς την από την πηγή ρεύματος και συνδέοντάς την ξανά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Μέθοδος 1: Ρυθμίστε τη μορφή ήχου HDMI σε λειτουργία PCM (Σε τηλεόραση Samsung)

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση ήχου HDMI για να διορθώσετε το σφάλμα μη συγχρονισμού του ήχου Netflix στην τηλεόραση Samsung.

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις στην τηλεόρασή σας Samsung και ανοίξτε τη ρύθμιση Ήχος.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Expert Settings από το μενού.

3. Εδώ, επιλέξτε την επιλογή Μορφή ήχου HDMI και ορίστε την σε PCM όπως απεικονίζεται παρακάτω.

Μέθοδος 2: Ρυθμίστε τη μορφή ήχου σε λειτουργία Dolby (Σε τηλεόραση Samsung)

Ομοίως, μπορείτε να προσαρμόσετε τις μορφές ήχου σε λειτουργία PCM ή Dolby για να διορθώσετε το πρόβλημα της Samsung TV εκτός συγχρονισμού του ήχου Netflix ως εξής:

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρυθμίσεις ειδικών όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

2. Εδώ, ορίστε την επιλογή Μορφή ήχου σε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • PCM
  • Dolby Digital (Συνιστάται)
  • DTS
  • DTS Neo 2:5

Εάν χρησιμοποιείτε Apple TV, μπορείτε να δοκιμάσετε τις μεθόδους που αναφέρονται παρακάτω για να διορθώσετε το σφάλμα μη συγχρονισμού ήχου Netflix στην τηλεόρασή σας.

Μέθοδος 3: Απενεργοποίηση της ρύθμισης Dolby Digital (σε Apple TV)

Εάν έχετε ρυθμίσει την έξοδο ήχου να είναι σε μορφή Dolby Digital, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα συγχρονισμού με τον ήχο.

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις τηλεόρασης από την αρχική οθόνη του Apple TV και επιλέξτε την επιλογή Βίντεο και Ήχος.

2. Επιλέξτε Off για τη ρύθμιση Dolby Digital στην ενότητα για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Dolby Digital.

Μέθοδος 4: Απενεργοποίηση αντιστοίχισης ρυθμού καρέ (σε Apple TV)

Η ρύθμιση Match Frame Rate στο Apple TV σας επιτρέπει στην τηλεόραση να ρυθμίσει την έξοδο ήχου να συγχρονίζεται με την έξοδο βίντεο αντιστοιχίζοντας τον ρυθμό καρέ του βίντεο. Αυτή η ρύθμιση μπορεί, ωστόσο, να διαταράξει την κανονική ροή στην πλατφόρμα Netflix.

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις τηλεόρασης και μεταβείτε στις ρυθμίσεις βίντεο και ήχου.

2. Επιλέξτε τη ρύθμιση Match Content από τη λίστα όπως φαίνεται.

3. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση με τίτλο Match Frame Rate στη λίστα για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Μέθοδος 5: Αλλαγή εξόδου HDMI (Σε Apple TV)

Μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε την έξοδο HDMI της Apple TV για να λύσετε το πρόβλημα συγχρονισμού.

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Apple TV > Βίντεο και ήχος όπως προηγουμένως.

2. Επιλέξτε την επιλογή YCbCr στην καρτέλα Έξοδος HDMI για να αλλάξετε την έξοδο.

Μέθοδος 6: Αλλαγή λειτουργίας προβολής (σε Apple TV)

Μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε τη λειτουργία εμφάνισης του Apple TV για να διορθώσετε το πρόβλημα και να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία για να διορθώσετε το πρόβλημα συγχρονισμού.

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Apple TV > Βίντεο και ήχος όπως απεικονίζεται παρακάτω.

2. Ανοίξτε τη ρύθμιση Format και ρυθμίστε το Dolby Vision στα 24 Hz για να αλλάξετε τη λειτουργία εμφάνισης.

3. Στην ενότητα CALIBRATION, επιλέξτε Wireless Audio Sync για να εκτελέσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να βαθμονομήσετε την οθόνη ήχου και βίντεο προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις για να διορθώσετε τον ήχο του Netflix εκτός συγχρονισμού στο πρόβλημα της τηλεόρασης.

Μέθοδος 7: Αλλαγή μορφής ρυθμίσεων ήχου (Σε Apple TV)

Μπορείτε να δοκιμάσετε να μορφοποιήσετε τον ήχο στο Apple TV στον επιλεγμένο ήχο για να διορθώσετε το πρόβλημα συγχρονισμού ήχου.

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις τηλεόρασης από την αρχική οθόνη του Apple TV και επιλέξτε Ρυθμίσεις βίντεο και ήχου.

2. Επιλέξτε Μορφή ήχου στο μενού που εμφανίζεται.

3. Επιλέξτε την επιλογή Αλλαγή μορφής από τη λίστα.

4. Στην επόμενη οθόνη, επιβεβαιώστε την επιλογή επιλέγοντας Αλλαγή μορφής > Νέα μορφή όπως φαίνεται παρακάτω.

4. Επιλέξτε Dolby Digital 5.1 ή Stereo από τις δεδομένες επιλογές.

5. Επανεκκινήστε το Netflix και παίξτε την ταινία για να δείτε εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Μέθοδος 8: Απενεργοποίηση της λειτουργίας έντασης ήχου (στο Roku)

Η λειτουργία έντασης ήχου σάς επιτρέπει να ακούτε τους ήχους με συνέπεια σε όλες τις πλατφόρμες. Έτσι, μπορείτε να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έντασης ήχου στη συσκευή Roku για να διορθώσετε το πρόβλημα.

1. Ανοίξτε το Netflix στο Roku και παίξτε μια ταινία/παράσταση στην πλατφόρμα.

2. Πατήστε το πλήκτρο * στο τηλεχειριστήριο Roku.

3. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις ήχου για το Roku.

4. Κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στη ρύθμιση της λειτουργίας έντασης ήχου για να την απενεργοποιήσετε όπως φαίνεται παρακάτω.

Μέθοδος 9: Επεξεργασία ρυθμίσεων ήχου (Σε Roku)

Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχου στη συσκευή Roku για να διορθώσετε τον ήχο Netflix εκτός συγχρονισμού στο πρόβλημα της τηλεόρασης ως εξής:

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις στη συσκευή και ανοίξτε την ενότητα Ήχος.

2. Επιλέξτε την επιλογή HDMI στην επόμενη οθόνη.

3. Επιλέξτε την επιλογή με τίτλο PCM-Stereo από το μενού που εμφανίζεται.

Σημείωση: Εάν η ρύθμιση του ήχου σε PCM-Stereo δεν επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να επιλέξετε την επιλογή Dolby Digital.

Μέθοδος 10: Ρυθμίστε το Dolby Digital σε PCM (Σε TiVo)

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εγγραφής ψηφιακού βίντεο TiVo για τη ροή ταινιών Netflix, μπορείτε να διορθώσετε το σφάλμα μη συγχρονισμού ήχου Netflix ενεργοποιώντας τον στερεοφωνικό ήχο στις ρυθμίσεις.

1. Ανοίξτε το TiVo Central στην αρχική οθόνη του TiVo και επιλέξτε Ρυθμίσεις & Μηνύματα όπως φαίνεται.

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ήχου και βίντεο στην επόμενη οθόνη.

3. Επιλέξτε Dolby Digital και ρυθμίστε το Dolby Digital σε PCM για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα.

***

Ελπίζουμε ότι αυτός ο οδηγός ήταν χρήσιμος και ότι θα μπορούσατε να διορθώσετε το πρόβλημα μη συγχρονισμού του ήχου Netflix σε Samsung TV, Apple TV, Roku ή TiVo. Ρίξτε τις ερωτήσεις ή τις προτάσεις σας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

  Τι είναι η RAM; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε